Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een hartelijke groet van God

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een hartelijke groet van God

4 minuten leestijd

Genade zij u en vrede (…) Openbaring 1:4-7

Is het weleens tot ons doorgedrongen dat God ons elke eerste dag van de week laat groeten? Een hartelijke en welgemeende groet zijn de eerste woorden van elke kerkdienst: ‘Genade zij u en vrede…’

Daar hoeven wij niet aan te twijfelen, want de groet komt ‘van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de Getrouwe Getuige is’. Niet alleen de zeven gemeenten in Klein-Azië, maar ook wij mogen deze groet van de drie-enige God ontvangen. De HEERE wil dat Zijn groet en boodschap alle eeuwen door tot op heden persoonlijk gehoord wordt.

Vergeving
Genade is de hoofdinhoud. Dat God Zijn eniggeboren Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons overgegeven heeft. Hij is de Verlosser voor verlorenen en de Redder van zondaren. Genade neemt de scheiding tussen God en ons weg en doet ons Hem kennen in Christus als de God van nabijheid en vergeving. Daarom brengt Zijn genade ook vrede in het hart, omdat Christus de (Vrede)vorst gekomen is. Díe genade en vrede worden ons toegewenst en toegebracht in Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat wil je nog meer? Tegelijk: met minder kunnen wij niet toe.

De levende Middelaar
Merk op hoezeer ons oog en hart bij het ontvangen van deze genade- en vredegroet wordt gevestigd op de Heere Jezus Christus. Híj, de getrouwe Getuige, heeft Zijn leven ervoor overgehad en ingezet. Hij zette het stempel van echtheid op Zijn Woord en getuigenis door ervoor in de dood te gaan. Daarmee verbonden is de onuitsprekelijke liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad. De liefhebbende, getrouwe Getuige heeft liefgehad met een doorgaande, onvergankelijke liefde. Jezus die ons heeft liefgehad en nog liefheeft – zo zingt Zijn kerk met Johannes, want Hij is de Eerstgeborene uit de doden. Het onvergankelijk leven is Hem gegeven, en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Van Hem jubelt de apostel dan ook met recht en reden: ‘Die ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.’ Als Lam en Hogepriester treedt Hij met het bloed der verzoening voor het aangezicht van Zijn Vader. Het kan ons niet genoeg gezegd en verkondigd worden dat er alleen reiniging en schuldvergeving is in deze Middelaar en Zijn bloed. Dat buiten Hem de toorn van God en het verderf wacht. Wee ons als wij ons tegen dit Lam keren. Maar wie de verschijning van onze Heere Jezus Christus heeft liefgehad, wordt in de adelstand van koningen en priesters verheven.

In verdrukking
In een aanbiddend slotakkoord klinkt de lofzang en zingt Johannes de gemeenten voor: ‘Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’ Ja, denkt iemand, Johannes. Maar wie ben ik? Ik verkeer niet in zo’n hooggestemde situatie. Hoe de situatie van Johannes is? Hij noemt zich in Openbaring 1:9 ‘uw (!) broeder en deelgenoot in de verdrukking’. Verbannen naar dit eiland om het Woord van God. De lofzang wordt door hem gezongen te midden van benauwing, vijandschap. In vreemdelingschap klinkt de aanbidding. Johannes heeft aan den lijve ondervonden dat wie de Heere Jezus liefheeft, rekening moet houden met verstrekkende gevolgen.

Hij komt
Echter, juist te midden van de verdrukkingen mag geroemd worden dat het Lam zó vrijkoopt dat we nochtans koninklijk regeren en priesterlijk dienen voor het aangezicht van God. Daarom wijzen we weg van onszelf naar Christus in Zijn kracht en glorie: ‘Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien.’ Elk oog, niemand uitgezonderd. Wij allen moeten openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Het zal heilrijk en vreugdevol zijn voor wie Zijn komst op de wolken verwachten in geloof en aanbidding. Vol vertrouwen mogen ze zien hoe de Heere Zijn werk aan hen zal voleindigen. Maar er zal ook een ontzettend en gedwongen zien zijn naar Hem die zij doorstoken hebben en die zij niet gewild hebben als Koning en verworpen als Zaligmaker. In de greep van de overste van deze wereld klinkt hun weeroep in wanhoop. Want er zal dán geen bekering meer mogelijk zijn en geen morgen dagen van genade en vrede. Een Heiland vol barmhartigheid miskend en dan te moeten uitroepen dat dit de grootste vergissing óóit was.
Rouw bedrijven, niet omdat Hij, Jezus, dood is, maar omdat Hij voor hén dood was en zij nu voor Hém dood zijn. God groet u. Ontvang die groet in liefde en geloof. Hij meent het van het begin tot het einde: ‘Genade en vrede zij u.’ Zeg er amen op.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Een hartelijke groet van God

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 oktober 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken