Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In beweging, met een belofte

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In beweging, met een belofte

Gemeente denkt vanuit Woord over identiteit na

5 minuten leestijd

De gemeente is in beweging. Als je goed om je heen kijkt, kun je daar niet omheen. Er komt van alles op de gemeente af. Ook in de gemeente zelf zijn er veranderingen. De postmoderne samenleving is in beroering en de gemeente maakt daar volop deel van uit.

In 2009 verscheen van de hand van Aart Peters, gemeenteadviseur in de Protestantse Kerk, het boekje Gemeente in beweging. Op zoek naar een bijbelse visie (uitg. Groen in Heerenveen, verschenen in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond). Peters behandelt hierin de vraag hoe we gemeente kunnen zijn in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. Hij tekent een aantal trends en veranderingen in de samenleving die ook op de kerk van invloed zijn en waar gemeenten mee te maken hebben. Hij pleit daarbij voor het ontwikkelen van een bijbelse visie op de (toekomst van de) gemeente en doet daar concrete handreikingen voor. De afgelopen twee jaar zijn over deze thematiek tien regioavonden georganiseerd voor predikanten en andere ambtsdragers: biddend bezig zijn in de 21e eeuw met identiteit, visie en beleid. Het doel van deze avonden was zich te bezinnen en van gedachten te wisselen hoe kerkenraad en gemeente hiermee bezig kunnen zijn. De regioavonden zijn voorbereid en geleid door verschillende gemeenteadviseurs van de Protestantse Kerk, samen met de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond,
P.J. Vergunst.

Identiteit
Wat is er op de avonden besproken en wat konden deelnemende ambtsdragers daar vervolgens mee in hun eigen gemeente? Vijf deelnemers – uit Alphen aan den Rijn, Leimuiden, Lisse, Ermelo en Hattem – vroegen we naar hun bevindingen. Duidelijk komt naar voren dat men ervaart dat de gemeente inderdaad te maken heeft met de bewegingen van een niet-stabiele samenleving. Allerlei concrete vragen komen op de gemeente af, zoals: hoe gaan ambtsdragers en gemeenteleden met elkaar om, de liturgische keuzes in de eredienst, de vraag naar vorm en inhoud van de prediking, het geloofsgesprek in de gemeente, de wijze waarop de missionaire en diaconale roeping gestalte krijgt. Ook als er sprake is van meer of minder intensieve vormen van samenwerking met andere (wijk) gemeenten, wordt de vraag naar de identiteit gesteld: wie ben je als gemeente? De gemeente weerspiegelt tendensen in de samenleving: je hebt te maken met verschillen in de gemeente wat betreft opleiding en afkomst.

Deelnemers aan de gesprekken herkennen dat iedere gemeente in beweging is, al zijn de ontwikkelingen en vragen per gemeente divers en plaatselijk gebonden. Het wordt als zinvol ervaren om met gelijkgezinden in gesprek te zijn en elkaar te bevragen en vooral te onderzoeken ‘wat zegt de Bijbel?’

Geloofsgesprek
Ambtsdragers herkennen bij elkaar dat geloofsopbouw onmisbaar is voor de christelijke gemeente. Persoonlijke geloofs- verdieping blijkt opnieuw de basis van gemeenteopbouw. Bij volle vergaderagenda’s en de hectiek van de dag valt het niet mee om verder of dieper te komen dan concrete vragen in het hier en nu. Er zou daarom meer aandacht en ruimte moeten zijn voor bijbelstudie, bezinning en geloofsgesprek. Juist het geloofsgesprek in kerkenraad en gemeente kan helpen om elkaar beter te begrijpen en in gesprek te komen over elkaars diepere intenties: waarom heeft iemand bijvoorbeeld een bepaald standpunt? Wat beweegt hem of haar?

Gemeente in beweging geeft richting aan de bezinning hierop. Het boek van Peters geeft geen pasklare antwoorden. Daarvoor gaan kerkenraad en gemeente zelf aan de slag, vanuit de eigen context en de eigen kleur van de gemeente. Als vervolg op de regioavonden zijn er inmiddels kerkenraden die samen met de gemeenteadviseur een bezinning met vragen rondom identiteit, beleid of liturgie in gang hebben gezet.

Eredienst
Een voorbeeld is een wijkgemeente die al geruime tijd op zoek is naar een eigen identiteit voor de eredienst. In de gemeente wordt verschillend gereageerd, de een wil vasthouden aan haar traditie, terwijl een ander juist vernieuwing voorstaat. Ook binnen de kerkenraad wordt er verschillend over gedacht. Hoe ga je om met ‘evangelische wensen’, zoals meer enthousiasme in de kerkdienst, ervaringsverhalen van gemeenteleden, het zingen van opwekkingsliederen?
Met het boek in de hand en begeleiding van de gemeenteadviseur konden ze daar na de regioavond mee aan het werk. Kerkenraden kunnen zo verder met het ontwikkelen van visie en beleid, of bekijken of een ander organisatiemodel van het werk in kerkenraad en gemeente beter past. Bijvoorbeeld: hoe zetten we vrijwilligers in, als een betaalde koster niet meer mogelijk is? Dan blijkt dat het werken met vrijwilligers een goede bijdrage levert aan de gemeente als gemeenschap.

Roeping en belofte
Als we de indrukken van de deelnemers beluisteren, valt op dat de vragen die op de gemeenten afkomen, vaak parallel lopen aan de bewegingen in de samenleving. De zoektocht naar de identiteit van de gemeente en naar het concreet gemeente-zijn in de lokale situatie kan complex en weerbarstig zijn. Eenduidige antwoorden zijn vaak niet voorhanden. Duidelijk ervaren de deelnemers dat het de roeping van de gemeente is om vanuit het Woord hier biddend over na te denken en met elkaar te spreken. De gemeente kan daarom niet anders dan in beweging komen. Ze moet wel reageren of anticiperen op wat zich afspeelt in gemeente en samenleving. Tegelijkertijd is er het hoopvolle perspectief van de Heere Jezus in Mattheüs 28, voor de discipelen en ook voor ons als gemeente van Christus. De opdracht heen te gaan, te onderwijzen door te dopen en te leren, laat Hij vergezeld gaan van de belofte ‘Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

In beweging, met een belofte

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 oktober 2011

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken