Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ds. C.J.P. Lam (1928-2012)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ds. C.J.P. Lam (1928-2012)

4 minuten leestijd

Op 4 januari is ds. C.J.P. Lam, dienaar van het Woord van God, Thuis gekomen. Tijdens zijn ziek zijn werd hij door de Trooster hiervan temeer verzekerd en mocht hij aan zijn vrouw en gezin een vol testament nalaten dankzij Zijn Meester en Heiland.

Ongedacht werd hem in het hart gegeven om het Evangelie te gaan betuigen daar waar de HEERE hem wilde zenden. Na zijn studie in Utrecht kwam als eerste gemeente Poortvliet op zijn weg. Vanuit de Schriften gaf hij er gericht onderwijs en geestelijke leiding. Na Poortvliet kwam de roep van Hogerhand om in Lunteren naast ds. G. Boer herder en leraar te worden. Het is heilzaam geweest samen de gemeente in het Evangelie te dienen.

Zendingspredikant
In 1962 vroeg het hoofdbestuur van de Gereformeerde Zendingsbond hem of hij zich als zendingspredikant in Kenia wilde inzetten om de kerk in de Afrikaanse context te dienen in opleiding en toerusting.
Dit verzoek kon hij niet naast zich neerleggen. Zijn inbreng daar was van kortere duur dan gedacht en gewild. In Putten werd hem een nieuw arbeidsterrein geboden en mocht hij zich met zijn talenten voor de opbouw van de (wijk)gemeente met meerdere collega’s inzetten.
In 1972 kwam het wereldwijde werk van Gods kerk opnieuw in beeld. Hem werd door het hoofdbestuur van de GZB gevraagd als secretaris voor het zendingswerk dat namens de Nederlandse Hervormde Kerk werd verricht te functioneren. Het bestuur onderkende zijn kwaliteiten voor deze belangrijke taak. Zelf zag onze broeder dit verzoek in lijn met Psalm 43 waarmee God hem na de Afrikaanse periode had bemoedigd. Eerst als secretaris en naderhand als algemeen secretaris heeft hij dit werk op de hem eigen wijze behartigd.

Aan het front
Vanaf 1978 heb ik als bestuurslid en sinds 1980 als voorzitter van de GZB hem meegemaakt, totdat hij in 1988 afscheid moest nemen. In die periode hebben wij veel gedeeld te midden van diverse ontwikkelingen, zowel hoogte- als dieptepunten. Zending gebeurt immers aan het front en dat laat zijn sporen na.
Mij trof in collega Lam zijn deskundigheid in theologische zaken en in zendingstaken. Tevens dat hij in beleid en visie zijn tijd vooruit was en bepaalde ontwikkelingen in de wereldkerk alsook in eigen gelederen wist te signaleren en te verhelderen. Van zijn adviezen en diensten werd dan ook niet voor niets in de bredere organen van de kerk(en) een dankbaar gebruik gemaakt.
Daarbij bleef hij in het spoor van Schrift en belijdenis en dat uit diepe overtuiging. In contacten overzee bleek hoezeer men dankbaar was voor zijn weloverwogen inbreng en vertolking van het bestuursbeleid, al werd hem niet alles in dank afgenomen.

Persoonlijkheid
Collega Lam was en bleef een sterke persoonlijkheid die zijn positie(s) markeerde. Hij gaf veel en vroeg ook veel van zichzelf. Dat was voor hemzelf spanningsvol, maar evenzeer voor anderen. Naderhand heeft hij dit meer beseft.
Met name van zijn vrouw en zijn gezin heeft zijn inzet offers gevraagd en voor hen is het niet altijd gemakkelijk geweest. ‘Mission is ook Passion.’
Je moest onze broeder echt leren kennen om te onderkennen dat hij een heel kwetsbaar mens was en verlangde naar (h)erkenning. Wanneer dat contact tot stand kwam, liet hij zich in zijn hart kijken. Hij was een man die in de strijd van het geloof meerdere keren zichzelf tegenkwam en tegenviel, maar intussen met zijn God en met Zijn beloften niet bedrogen en beschaamd uitkwam. Wanneer dit gebeuren in gesprekken openbloeide, stempelde de vreze des Heeren zijn bestaan en was er uitzicht, hunkering naar licht en Toekomst. In zijn gestileerde en gestructureerde prediking mocht hij alle goeds melden van de drie-enige God.

Troostend getuigenis
De rouwkaart meldt: ‘In Christus is ontslapen mijn lieve man, onze geliefde en zorgzame vader, opa en overgrootvader.’ Een machtig en prachtig, een troostend getuigenis.
Voor zijn vrouw, hun kinderen en kleinkinderen is zijn verscheiden na alles wat zij van en met hem hebben meegemaakt, in- en aangrijpend. Daarom op de kaart met recht en reden: ‘Wij zijn bedroefd om zijn heengaan en tegelijk dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend.’

Hen allemaal, maar in het bijzonder zijn vrouw Tiny, bidden wij Gods zegenende leiding en nabijheid toe op de rouwweg die zij gaan en in de omstandigheden waarin zij komen. Bij zijn leven was Kees Lam een bidder voor de zijnen, voor de kerk en haar zending, voor zijn bekenden en voor de wereld.
Een dienaar van het Evangelie met heimwee. Hij mag voorgoed weten dat het Schriftwoord dat de rouwkaart bepaalt, waar is en waar wordt: ‘En aldaar zal geen nacht zijn.’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

ds. C.J.P. Lam (1928-2012)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 januari 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken