Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Loven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Loven

Bijbelse kernwoorden [6]

4 minuten leestijd

Wie op de markt in Afrika ‘Coca cola’ zegt, krijgt waarschijnlijk zo’n flesje drinken aangeboden. Men begrijpt direct wat je wilt. Wie in de kerk in Latijns-Amerika het woord ‘Halleleju’ roept, zal direct bijval ontvangen. Maar wordt de diepere betekenis van dat woord wel begrepen?

Het woord ‘Halleluja’ betekent ‘Looft de Heere’ of ‘De Heere zij geloofd’. God loven wordt geleerd op de leerschool van het geloof en wordt geoefend in het leerhuis van de gemeente.
Het woord loven heeft in de Bijbel verschillende betekenissen: prijzen, roemen, danken, eren, zegenen. Loven heeft betrekking op God. God loven is een persoonlijke zaak: ‘Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, Zijn heilige Naam’ (Ps.103:1,22; Ps.146:2).
Wie God looft, plaatst Hem in het middelpunt. Wij danken Hem voor Wie Hij is en voor wat Hij doet.

Bidden
God loven is de hoogste vorm van bidden. De Heere Jezus heeft Zijn discipelen geleerd om te bidden.
Hij spoort ons aan, nadat wij onze noden aan de Heere bekend gemaakt hebben, het gebed af te sluiten met de lofprijzing: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen’ (Matt.6:13).
Paulus eindigt zijn brieven meestal met een lofprijzing (Rom.11:33- 36). Hij wijst erop dat de lofprijzing het resultaat is van de vervulling met de Heilige Geest. De zonde heeft namelijk de relatie met God verbroken en de lofzang verstild. Door het herscheppende werk van de Heilige Geest wordt de relatie met God weer hersteld en weerklinkt opnieuw de lofzang.
Hij zegt in Efeze 5:18: ‘En…word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.’

Omstandigheden
De meeste lofliederen worden gezongen in vreugdevolle omstandigheden. De Heere wordt gedankt voor ontvangen zegeningen.
‘Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees? Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE aanroepen’ (Ps.116:12-13).
De Heere wordt echter ook geloofd in moeilijke omstandigheden. Nadat Paulus en Silas gegeseld en in de gevangenis gezet zijn, zingen zij in het holst van de nacht hun loflied (Hand.16:25; Ps.42:9,12).
De Heere Jezus zingt een loflied terwijl Hij op weg is naar het kruis op Golgotha en de bittere en smadelijke dood Hem wacht.
Er kunnen momenten in ons leven zijn dat wij ‘nochtans’ een loflied zingen. Dwars tegen alle omstandigheden in en boven alle moeite en verdriet uit (Ps.68:10, ber.).

Middel
In de Bijbel worden lofliederen ondersteund en gestimuleerd door het gebruik van muziekinstrumenten: snaarinstrumenten, blaasinstrumenten en slagwerk.
De harp en de luit bespeelde men niet alleen om de zang te begeleiden en de maaltijd op te vrolijken, maar ook tijdens de godsdienstige samenkomsten en feestelijke optochten. Bij die gelegenheden worden de lofliederen gezongen
(1 Kron.15:16; 2 Kron.5:12v; Ps.33:2).
David heeft tijdens de erediensten de Israëlieten gestimuleerd om de psalmen te zingen. De tempelmuziek wordt dienstbaar gemaakt aan een godsdienstig doel: het loven van de Heere.

Lofoffer
Het lof- en dankoffer neemt onder de verschillende offers een belangrijke plaats in (Lev.7:11-21). Nadat het offerdier ritueel geslacht is, wordt het geofferd. De priester verdeelt het vlees in drie delen: God ontvangt het beste deel, de priester ontvangt vervolgens de borst en de rechterschenkel en de offeraar ontvangt eveneens een deel. De intentie van het lofoffer is duidelijk: Wie God dank offert, denkt allereerst aan God, daarna aan de kerk en ten slotte aan zichzelf.
De beste lofoffers die wij aan de Heere kunnen geven, zijn ons hart en ons leven. David zegt in Psalm 51:19: ‘De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.’ En in zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus wordt gevraagd: ‘Waarom wordt u een christen genoemd?’ Het antwoord luidt: ‘Omdat ik door het geloof het eigendom van Christus geworden worden…offer ik mijzelf als een levend dankoffer aan Hem op.’

Levenslang
De Bijbel spoort ons voortdurend aan om de Heere te loven. Asaf, de dichter van Psalm 50, roept ons daar twee keer toe op: ‘Offer dank aan God’ (Ps.50:14,23). Wie aan deze oproep gehoor geeft, komt tijd te kort. In Psalm 119:164a staan deze prachtige woorden: ‘Ik loof U zevenmaal op een dag.’ En dat is nu juist Gods bedoeling. Hij heeft ons als Godlover geschapen.
Niet voor even, maar voor ons hele leven.

Volgende week: ootmoed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Loven

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken