Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformeerde vroomheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Gereformeerde vroomheid

Dr. Hoek: Belijden van Reformatie geeft echt geluk

6 minuten leestijd

Ik kan gerust zeggen dat mijn hart in dit boek ligt, zegt dr. J. Hoek over Gereformeerde spiritualiteit, zijn jongste publicatie. Dat is gelukkig voor iemand die precies rond deze thematiek namens de Gereformeerde Bond hoogleraar is.

De term spiritualiteit roept zweverige beelden op. Waarom kiest dr. Hoek het woord voor zijn boek? Dr. Hoek: ‘Je kunt er inderdaad van alles instoppen wat maar op een of andere manier te maken heeft met religie.
Spiritualiteit is een containerbegrip. Tegelijkertijd is het een aanduiding die heel breed iets van herkenning oproept. Vanuit de veronderstelling dat er meer is tussen hemel en aarde gaan velen op zoek naar de diepere zin van het leven.
Deze zoekers zijn bij gereformeerde spiritualiteit aan het juiste adres.
Het voorvoegsel gereformeerd in de titel maakt duidelijk dat het hier gaat om een heel bepaalde bloem op een veelkleurig veld. Op dat veld vind je mooiere en minder mooie bloemen en planten, ook giftige gewassen, maar te midden van dat alles mag de gereformeerde tulp er zijn. Zij zal naar mijn overtuiging als een fiere bloem de storm van de secularisatie overleven en kracht ontvangen om tot nieuwe bloei te komen.’

Kernen
‘Onder ‘gereformeerd’ versta ik het belijden en de vroomheid die we terugvinden in de Reformatie bij mensen als Martin Bucer, Johannes Calvijn en Heinrich Bullinger.
Het gaat om de geloofsbeleving van de belijdenisgeschriften, zoals de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
Er zijn uiteraard veel variaties onder de paraplu van gereformeerd. Het gaat mij om de kernen waarin door de eeuwen heen en wereldwijd gereformeerde christenen elkaar herkennen en zich met elkaar verbonden weten. Ik ben ervan overtuigd dat deze ‘religie van de belijdenis’ mensen dwars door allerlei kerkverbanden en modaliteiten heen met elkaar verbindt. In mijn boek leg ik de volle nadruk op deze verbindende elementen en ga ik niet in op allerlei binnenbrandjes tussen gereformeerden onderling, ieder met zijn eigen nestgeur.’

Evenwicht
‘Ik begin mijn boek met een poging om een korte typering van gereformeerde spiritualiteit te geven. Het gaat om een leven van de verwondering in een bijbels evenwicht, dat wil zeggen: met oog voor de werkelijkheid van Gods verkiezing én van Gods verbond, in de doorleefde kennis van zonde én van genade, levend bij het Woord én als leerlingen van de Geest, waakzaam voor de zonde én dankbaar genietend van het goede dat God hier en nu te genieten geeft, in onszelf zondaren voor God én toch wetend kinderen van God te zijn, getooid met de gaven van de Heilige Geest.
Calvijn is wel de ‘theoloog van de diagonaal’ genoemd. Hij verbindt op bijbelse wijze gezichtspunten die elkaar op het eerste gezicht lijken uit te sluiten. Zo blijft juist de gezonde spanning bewaard.’

Basiskennis
‘Bij het schrijven van mijn boek had ik in de eerste plaats jonge theologische studenten voor ogen die van huis uit weinig weten van gereformeerde vroomheid en die door dit boek te lezen basiskennis verwerven.
Verder denk ik aan alle meelevende kerkleden voor wie het heilzaam is meer en meer vertrouwd te raken met de hoofdlijnen van het rijke gereformeerde erfgoed.
Het zou mooi zijn wanneer ambtsdragers dit boek bestuderen, maar ook mensen die belijdenis gaan doen of hebben gedaan. Het boek is geschikt voor bespreking in groepen binnen de gemeente of ook als bezinningsstof voor kerkenraden.
Concreet zou je elk hoofdstuk afzonderlijk rustig mediterend kunnen lezen en vervolgens aan de hand van de gespreksvragen kijken in hoeverre je het gelezene hebt verwerkt. Als je een hoofdstuk per week neemt, heb je in twee maanden tijd een reis gemaakt door heel het landschap van gereformeerde vroomheid.’

Wat is de boodschap van uw boek in context van vandaag?
‘De strekking is dat we niet allerlei exotisch vormen van religiositeit behoeven te zoeken om in ons leven zin en perspectief te vinden.
We moeten juist terug naar de vaak verstopte bronnen waaruit ons voorgeslacht heeft gedronken. Er ligt een geweldige rijkdom in het gereformeerde belijden en je vindt het echte geluk als je, en nu zeg ik het met de titels van de hoofdstukken uit het boek, ‘getroost bent in de Zoon, geleid door de Geest, gericht op de Vader, gekend als mens, gevoed door Woord en sacrament, geroepen in de wereld en geborgen onder de hoop’.’

Materialisme
Wat bedreigt de bijbelse of gereformeerde vroomheid in onze tijd het meest?
‘Ik denk dat materialisme en oppervlakkigheid zeer bedreigende factoren zijn. Het eerste leidt ertoe dat we veel te veel tijd en energie besteden aan het verwerven van zaken die toch weer vergaan en die ons hart niet kunnen vullen. Daardoor is er vervolgens niet de tijd en aandacht om te luisteren naar de Schrift en te graven in de goudmijn van het belijden van de kerk der eeuwen.
Zo kunnen allerlei misvattingen en karikaturen opkomen en verstaan we eenvoudig niet meer waar het in het gereformeerde belijden – ja, in het christelijk geloof – op aankomt.
Mijn voornaamste aanbeveling is: laat wat het zwaarst is, ook het zwaarst wegen. Het is belangrijker de Schriften te onderzoeken en het gereformeerde belijden diepgaand te leren kennen dan allerlei ontspanning te zoeken die per saldo niets van waarde oplevert. Ik denk aan de tijdverslindende tv en internet.’

Hart
Wat betekent gereformeerde spiritualiteit voor u persoonlijk?
‘Voor mij is het schrijven van dit boek een rijke ervaring geweest. Ik kan gerust zeggen dat mijn hart in dit boek ligt. Je kruipt weer eens door de belijdenisgeschriften en door de Institutie van Calvijn heen en je beseft des te meer hoeveel de Heilige Geest in de dagen van de Reformatie aan de kerk geschonken heeft. Je wordt er ook wel verdrietig van dat we in de gereformeerde gezindte en ook in ons eigen bestaan zo vaak beneden onze stand leven en niet lijken te beseffen hoe rijk de inhoud van Gods heil in Christus is.’

‘Gereformeerde spiritualiteit’, dat verscheen in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond (uitg. Groen, Heerenveen), telt 221 bladzijden en kost € 12,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Gereformeerde vroomheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 juni 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken