Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Globaal bekeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Globaal bekeken

4 minuten leestijd

In Kerk op Dordt trof ik weer twee interessante stukken.

• Uit een interview dat ds. J. Belder afnam van de Dordste baptistenpredikant Wietse van der Hoek:

Baptisten zijn mondiaal gezien beslist geen splinterbeweging. Wereldwijd wordt hun aantal op zeker 90 miljoen geschat. Grote concentraties zijn te vinden in de Verenigde Staten en in Rusland. In Nederland treffen we ze vooral in de veengebieden van de noordelijke provincies aan. Het begin van de baptistische stroming is ontegenzeglijk verbonden met John Smyth. Met anderen ijverde hij voor een kerk ontdaan van ‘roomse riten en tradities’. Uiteindelijk raakte hij buiten de Anglicaanse kerk, stichtte in 1603 een eigen gemeente en vluchtte onder de druk van vervolgingen met zijn geloofsgenoten naar het redelijk tolerante Nederland, waar zij terechtkwamen in Amsterdam. Daar kwam Smyth in contact met doopsgezinden en was diep onder de indruk van hun argumenten tegen de kinderdoop en voor de doop als uitvloeisel van een bewust geloofd. Smyth doopte zichzelf in 1609 en vijftig anderen. Vooral het eerste kwam hem op felle kritiek te staan. De aspirant-leden spraken één voor één hun persoonlijk geloof in Jezus Christus uit en committeerden zich aan de zaak van God en aan elkaar. Alle nadruk viel dus op de gemeente als gemeenschap van gelovigen, die met God en met elkaar een verbond hadden gesloten, waarvan de belijdenisdoop de bezegeling is. Hier het wezenlijke kenmerk van het wereldwijde baptisme. Na enkele jaren vertrok Smyth met zijn gevolg naar Amerika. Het zou ruim twee eeuwen duren voordat het baptisme in Nederland weer van zich deed horen. Dat was in 1845, toen de afgezette predikant van hervormd Gasselternijveen, dr. J.E. Feisser zich met zeven anderen door de Duitse evangelist Köbner liet dopen in de veenvaart nabij het dorp. Feisser was vastgelopen op het gewoontechristendom in zijn kerk. Hij stond een gemeente voor van leden aan wie de genade door het geloof ook merkbaar was. Zijn veranderde kerkvisie leidde hem als vanzelf naar de geloofsdoop.

• Peter Dillingh schreef over de zegengroet:

De (gereformeerde) synode van Middelburg sprak op 25 augustus 1933 over de orde van de eredienst. Deputaten stelden twee formuleringen van de zegengroet voor, naar keuze: ‘Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. Amen.’ Of: ‘Genade zij u en vrede van Hem die is, en die was, en die komen zal; en van de zeven Geesten die voor zijnen troon zijn; en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de dooden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.’
In de Dordrechtsche Kerkbode gaf ds. Meynen een toelichting: ‘De zegengroet is genomen uit de aanhef van Paulus’ brieven: ‘Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus’. Gebroken wordt dus met de algemeen geldende gewoonte om daar nog de Heilige Geest apart bij te noemen.’ (…)
Ds. Meynen schetste zijn eigen ervaringen: ‘Tijdens mijn studietijd in A’dam was Ds. Van Schelven gewoon alzoo den zegen uit te spreken. Ook ik volgde dit paulinische voorbeeld. En ik herinner mij nog levendig, dat ik, pas predikant, eens voor ’t eerst in een groote kerk in Holland ’t Woord zou bedienen. Toen gebeurde het, dat aanstonds na de dienst een ouderling mij aldus te lijf ging: ‘als u de Heilige Geest niet noodig hebt, onthoud Hem dan de gemeente niet.’ In Dordt gekomen, heb ik mij toen laten overhalen om, ter wille van de eenheid en sommiger zwakheid, met deze goede gewoonte te breken. Nu leiden deputaten ons terug naar de Schrift.’
De synode besloot evenwel, dat er ruimte moest blijven voor de bekende zegengroet: ‘Genade zij u en vrede, van God den Vader, door onzen Heere Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Globaal bekeken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken