Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Globaal bekeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Globaal bekeken

3 minuten leestijd

‘Wij beschuldigen….!’, kopt een artikeltje van ds. J.J. Timmer in ‘de Waarheidsvriend’ in 1953.

Maranathakerk: “de poort der Vrijzinnigen”.
Reeds geruime tijd geleden schreef dr. W. Aalders, dat zich rondom de Maranathakerk [in Den Haag, vdG] een nieuw type christendom ging openbaren.
Eén der laatste vruchten van dit nieuwe type christendom is thans dat onder verantwoordelijkheid van de kerkeraad van die wijkgemeente vrijzinnige predikanten in de Maranathakerk hun nieuwe leden hebben bevestigd. Jarenlang was zoiets in de Hervormde kerkgebouwen in onze stad onmogelijk geweest. “Dank” zij echter dr. Aalders en diens kerkeraad, is daarin nu verandering gekomen. De Maranathakerk is geworden tot een poort der vrijzinnigen, waardoor ze onze kerkgebouwen en onze kansels gaan bezetten.
Intussen heeft de wijkkerkeraad van de Moerwijk de vrijzinnigen ook reeds officieel in het preekbeurtenrooster opgenomen!
Hiertegen gaat ons vurig protest.
Wij beschuldigen deze wijkkerkeraden van grove nalatigheid in de Schriftuurlijke waakzaamheid, waartoe zij geroepen zijn, n.l. de wacht te betrekken bij de posten der deuren. In plaats hiervan nodigt men met vriendelijk gebaar de vrijzinnigen uit, die de Christus der Schriften verloochenen, en onze kerken en kansels betreden, en stelt ze zo in staat om met hun Christusonterende leer de gemeente te verderven. Op de jaarvergadering van de afdeling van de Geref. Bond waar deze bedroevende dingen ter sprake kwamen, werd met diepe verontwaardiging hiervan kennis genomen (…)
We beginnen hoe langer hoe meer benieuwd te worden welke uitleg de Synode zal geven van de woorden: in gemeenschap met de belijdenis der vaderen, uit artikel 10 van de kerkorde.


***

Nog een andere beschuldiging van ds. Timmer, onder de titel ‘De Gereformeerde Bond een partij?’

”Die Gereformeerde Bond is een partij. Dat is een kerkje in de kerk”, zo wordt er gedurig over ons gesproken en geschreven.
Het zij zo!
Zo nu en dan is het echter eens nodig om geen woorden, maar de feiten te laten spreken.
Het zij mij vergund, om weer eens met een sprekend bewijs aan te halen, hoe men met ons handelt. Het is u bekend, dat er een Raad is, die zich bemoeit met de geestelijke verzorging van de schippers. Er zijn of worden door die Raad predikanten aangesteld in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Zwolle, Maasbracht, en misschien ook nog wel in enkele andere plaatsen.
Nu was er al een aantal Bondsgemeenten die voor de Schippersraad collecteerden. Men hield dan een Paascollecte, en bepaalde dat het toegezonden geld bestemd moest worden voor de arbeid onder de schippers.
Ons Hoofdbestuur is op onverwachte wijze in contact geraakt met die Schippersraad. Van de zijde van die Raad werd de hoop uitgesproken, dat er meerdere Bondsgemeenten voor de Schippersraad zouden gaan collecteren.
Het Hoofdbestuur heeft in overweging genomen dit te bevorderen. Er is toen een voorstel gedaan om een predikant van de Gereformeerde Bond aan te stellen voor de arbeid onder de schippers.
Het Hoofdbestuur heeft toen de Schippersraad voorgesteld om die predikantsplaats onder bepaalde voorwaarden geheel te financieren. Ook werd vanwege de Schippersraad in het uitzicht gesteld dat een Hervormd-Gereformeerde predikant (Bondspredikant) zou worden beroepen in de vacature te Maasbracht, terwijl een predikantsplaats zou gesticht worden te Zwolle. Dit werd althans overwogen. Onze predikant werd echter blijkbaar niet begeerd. Noch door de kerkeraad van Zwolle, noch door die van Maasbracht.
Men wil wel collecten uit de bondsgemeenten hebben. Maar als het gaat om de benoemingen zien we vaak, dat degenen die klagen over de partijdigheid van anderen zelf partijdiger zijn dan ooit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Globaal bekeken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 september 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken