Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie als gespreksstof

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie als gespreksstof

Waarheidsvriend nuttig voor kerkenraadsleden

4 minuten leestijd

Voor veel ambtsdragers is De Waarheidsvriend zondagse verplichte kost. Hoe zinvol is het blad voor kerkenraden? Wat kunnen ze er in de praktijk mee? De redactie hield een onderzoek onder kerkenraden.

'Laten wij artikelen niet voor onszelf houden maar meer delen met anderen’, reageert een kerkenraadslid naar aanleiding van de enquête over het gebruik van De Waarheidsvriend door kerkenraden. Precies 117 ouderlingen en diakenen vulden de vragenlijst in, waarmee de reacties als representatief voor hervormd-gereformeerde kerkenraden gelden. De gegevens zijn voor de redactie van De Waarheidsvriend interessant.

Abonnement
Tijdens de ambtsdragersvergaderingen van de Gereformeerde Bond, waar de enquête vorige maand werd gehouden, bleken veel abonnees aanwezig. Het gros van de kerkenraadsleden leest wekelijks De Waarheidsvriend. Wel zijn er verschillen tussen regio’s.
Meestal heeft een ouderling of diaken zelf een abonnement. Een aantal kerkenraden betaalt dat voor zijn leden. En enkele hebben de gewoonte elk nieuw kerkenraadslid het eerste jaar een abonnement te schenken, waarna dit meestal individueel wordt voortgezet.
Door de relatief hoge beschikbaarheidsgraad komt De Waarheidsvriend weinig voor in de leesmap of ligt hij ter inzage in de consistorie.

Belang
Op de vraag welke waarde het Gereformeerde Bondsorgaan voor kerkenraadsleden heeft, geven kerkenraadsleden aan dat het hen op de hoogte houdt van wat op kerkelijk gebied speelt. Verder ontvangen ze er geestelijke toerusting door, scherpt het hen in bijbels denken over kerk en gemeente-zijn en geeft het handvatten voor de praktijk van het leven als christen.
Er blijkt onder kerkenraadsleden grote waardering te zijn voor de bijdragen van hoofdredacteur drs. P.J. Vergunst en van ds. J. Belder.
Van de laatste verschijnt maandelijks een artikel over een pastoraal thema. Artikelen van de eerste ervaren de respondenten als actueel, van de tweede als praktisch.
Ambtsdragers blijken geïnteresseerd in de Herziene Statenvertaling; artikelen daarover alsook de HSV-special die in 2010 verscheen, merkten ze als belangrijk aan. Dat geldt ook voor thema’s als echtscheiding, doop, liturgie en catechese. De recente artikelen over heiliging liggen eveneens vers in het geheugen. Ambtsdragers blijken de wekelijkse meditatie vaak te lezen en deze te gebruiken als gespreksonderwerp tijdens bezoeken.
De themabrochures die van tijd tot tijd bij De Waarheidsvriend verschijnen, komen in kerkenraadsverband vrijwel altijd aan bod en worden ook verder in de gemeente gebruikt. Ambtsdragers nemen notitie van bondsnieuws, columns en de kandidatenlijst. ‘Dit maakt De Waarheidsvriend tot een lezenswaardig blad’, is een veel genoteerde opmerking.

Suggestie
Meer dan eens doet een ambtsdrager de suggestie om artikelen van gespreksvragen te voorzien; het idee is dat deze de bruikbaarheid en toepasbaarheid ervan vergroten. Een andere aanbeveling is om artikelen thematisch gerangschikt op de website te presenteren. Momenteel zijn honderd jaargangen van De Waarheidsvriend digitaal te doorzoeken, op welk onderwerp dan ook. Maar kennelijk zijn kerkenraden ermee gebaat als alle artikelen over doop, verbond, pastoraat en andere thema’s geclusterd worden aangeboden, zodat er een overzicht is en ze eenvoudig te downloaden zijn.
Verder blijkt er behoefte te zijn aan toerusting en ondersteuning voor beginnende ambtsdragers. De gedachte is dat De Waarheidsvriend hierin een rol kan vervullen. Ook is er vraag naar artikelen waarin bijbelstudie en -uitleg centraal staan, zowel voor het leven als christen en als ambtsdrager. Hetzelfde geldt voor leidinggeven en de praktische kant van geloofszaken. Zo is er een vraag hoe om te gaan met de groeiende lauwheid en het moderne christendom binnen de gemeente. Het zijn onderwerpen die landelijk binnen de kerk spelen. Twee andere opmerkingen zijn: ‘Praktische handreikingen over kerk en geloofszaken dienen ons scherp te houden.’ ‘Aandacht voor de jongere gezinnen mag niet ten koste van de senior gaan. Laat de levenservaring op eigentijdse manier richtinggevend zijn.’

Consistorie
De agenda van de kerkenraadsvergadering staat onder forse tijdsdruk. Daarbij komt dat veel broeders ook overdag hun bezigheden hebben en de tijdruimte ’s avonds begrensd is. Reden waarom vaak wordt aangegeven dat met name het aspect van toerusting in kerkenraadsverband ondersneeuwt.
Dit blijken ambtsdragers als een wezenlijk gemis te ervaren. En passant betekent dit dat artikelen van meer dan gemiddeld belang uit De Waarheidsvriend niet of nauwelijks op de agenda komen. In kerkenraden waar dit wel gebeurt nemen artikelenseries en andere praktische handreikingen een vaste plaats in.
Ambtsdragers blijken zich wel persoonlijk en ambtelijk door het blad toegerust te weten. De themabrochures zijn intussen gemeengoed, daar wordt naar uitgekeken. Ze blijken breed te worden verspreid onder gemeenteleden en gebruikt door gesprekskringen en ander verenigingswerk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 2012

De Waarheidsvriend | 32 Pagina's

Meditatie als gespreksstof

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 oktober 2012

De Waarheidsvriend | 32 Pagina's

PDF Bekijken