Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Open sfeer in Groningen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Open sfeer in Groningen

Hoogleraren Gereformeerde Bond [2, dr. H. van den Belt]

7 minuten leestijd

Dr. H. van den Belt maakte 1 september de overstap van Utrecht naar Groningen. En van docent naar hoogleraar. De nadruk in mijn werk ligt op geschiedenis. Nooit als doel op zichzelf, het gaat altijd samen met de vraag: wat kunnen we daar nu van leren?

Dr. Van den Belt voelt zich hartelijk welkom aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar is hij nu bijzonder hoogleraar Gereformeerde Godgeleerdheid namens de Gereformeerde Bond (GB). Dit collegejaar doceert hij ‘Cultuurgeschiedenis van het christendom vanaf de Reformatie tot het heden’ aan een groep tweedejaars in het basisprogramma.
De hoogleraar vindt het belangrijk dat hij als docent namens de GB in het gewone programma kan deelnemen. ‘Hierdoor zie ik alle studenten.’ Dr. Van den Belt vindt het ‘ongelooflijk belangrijk dat er docenten zijn die affiniteit hebben met het werk in de kerk. Voor het academisch gehalte is dat niet wezenlijk, maar wel voor de predikantsopleiding.’
Naast zijn werk in Groningen is dr. Van den Belt ook bestuurslid van de SGP en van het Wetenschappelijk Instituut van die partij.
‘Ik vind betrokkenheid bij mensen die op de frontlinie staan, belangrijk. Ik zie het, naast mijn roeping aan de universiteit, ook als een taak om beschikbaar te zijn voor de achterban van de GB en de gereformeerde gezindte in de volle breedte.’ Omgekeerd is hij dankbaar voor de grote betrokkenheid en de gebeden vanuit de achterban voor de GB-hoogleraren.

Nieuw elan
Dat Van den Belt namens de GB werkt, roept geen kritische reacties op. ‘Je merkt wel dat er minder bekendheid met de GB is.’ Er heerst een open sfeer aan de faculteit, vindt de hoogleraar. ‘Op college probeer ik het gesprek over de inhoud te voeren aan de hand van klassieke bronteksten. Studenten zijn geïnteresseerd.’
In Utrecht had hij zelfs een afzonderlijk college-uur, waarin hij een persoonlijk gesprek over een tekst van bijvoorbeeld Wilhelmus à Brakel of Calvijn voerde. ‘Dan was mijn vraagstelling: ‘Waar raakt het jezelf ?’ Je trof er studenten uit de volle breedte van de kerk. Dat leverde boeiende en open gesprekken op.’
In Utrecht was de verhouding met collega’s goed. In Groningen is dat ook zo. ‘Maar het is veel prettiger om in een context van een nieuwe start met nieuw elan te werken dan in een context die afbrokkelt. De uitdaging om te investeren in onderzoek en onderwijs was in Utrecht afgenomen.
De predikantsopleiding van de Protestantse Kerk (PThU) is uit Utrecht vertrokken. De basisopleiding theologie (bachelor) stopt medio 2014. Ik vind dit nog steeds aangrijpend als ik terugdenk aan de geschiedenis van de Utrechtse universiteit. In de praktijk had het een voordeel, omdat er des te meer behoefte was aan mijn inbreng. Ik kon iets bieden wat de studenten verder niet zo veel meekregen, namelijk een docent met sterke kerkelijke betrokkenheid die het ook echt over de theologie wilde hebben.’

Platform
In Groningen maakt hij deel uit van de vakgroep christendom, filosofie en cultuur. ‘Mijn post wordt door de GB, dus extern, gefinancierd, maar ik probeer zoveel mogelijk als personeelslid te functioneren.’
Daarnaast is hij betrokken bij een nieuw initiatief: het college van bijzonder hoogleraren. Hieraan nemen ook dr. Rick Benjamins (Vereniging van Vrijzinnige Protestanten), dr. Herman Paul (IZB/ GZB), dr. Wouter Slob (Evangelisch Werkverband) en dr. Edward van ’t Slot (Confessionele Vereniging) deel.
Het college dient als platform voor gesprek tussen de modaliteiten.
‘We gaan in de volle breedte van de kerkelijke modaliteiten in gesprek over een bepaald theologisch onderwerp. Het is de bedoeling dat het dan ook een beetje schuurt. We zijn als collega’s prima met elkaar, maar we moeten de binnenkerkelijke discussie over een item representeren en vormgeven.’
Vorige week was de eerste activiteit, een studiedag over religie zonder geloof. Het nieuwe college koppelt hieraan een cursus voor de permanente educatie van predikanten. Het is de bedoeling dit elk jaar te doen rond een ander thema.

Onderzoek
In het onderzoek is dr. Van den Belt bezig met het voorbereiden van zijn oratie. Hij wil nog niet verklappen waar het precies over gaat, maar hij zal een disputatie uit Groningen behandelen. Dat is een oefening van een student die een aantal stellingen moest verdedigen over geloofsleer. ‘Eén zo’n disputatie zal ik gebruiken om het onderzoeksprogramma voor de komende jaren neer te zetten.’ Inhoudelijk gaat zijn onderzoek over de relatie tussen de prediking en het werk van de Heilige Geest.
Hoewel de nadruk op geschiedenis ligt, stelt hij ook altijd de vraag: wat kunnen we daar nu van leren?
Dr. Van den Belt signaleert dat het de laatste jaren minder vanzelfsprekend is geworden om in de kerkgeschiedenis te promoveren.
‘Dat is jammer. Ik zeg niets ten nadele van andere vakken, maar er is ruimte voor spannende vragen rondom de doordenking van de kerkgeschiedenis. Het is niet alleen veilig en gemakkelijk.’

Investering
Dat de GB in Groningen twee hoogleraren heeft, dr. Van den Belt aan de RUG en dr. J. Hoek aan de PThU, beschouwt hij als een goede investering in de klassiek hervormde structuur van de predikantsopleiding. ‘Theologie wordt hier aan een Rijksuniversiteit bedreven. Amsterdam redt het wel met zoveel verschillende opleidingen, stromingen en richtingen, van hersteld hervormd tot en met de islam. Groningen is het meest kwetsbaar op dit moment. Je moet er toch niet aan denken dat alle protestantse theologie alleen nog maar in Apeldoorn, Kampen en als monopoliepositie aan de VU gedoceerd zou worden.’
Dr. Van den Belt vindt de verhouding tussen de RUG en de PThU ‘enthousiast en positief ’. Met collega dr. J. Hoek heeft hij intensief contact. Ze onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen colleges aan te bieden in de vrijkeuzeruimte. Hierbij willen ze zich niet alleen op theologiestudenten richten.
Nieuwe eerstejaarsstudenten komen uit het hele land en uit alle delen van de Protestantse Kerk, signaleert dr. Van den Belt. Als je je een periode in je leven als student wilt ontwikkelen, raadt hij Groningen aan. De opleiding is er op gericht dat je vijf dagen per week present bent, je op je studie richt en niet heen en weer blijft pendelen tussen thuis en de universiteit.
Over het totale aantal theologiestudenten in de Protestantse Kerk maakt de hoogleraar zich zorgen. Het is een speerpunt voor hem de theologiestudie weer onder de aandacht te brengen. Hij roept mensen op de keuze om theologie te studeren niet te veel uit te stellen. ‘Late roepingen blijven mogelijk, maar het wordt steeds lastiger die gestalte te geven in verband met de hoge studiekosten.’

Pastoraal
Een belangrijk aspect van het werk namens de GB is dat je ook pastoraal present bent, vindt dr. Van den Belt. ‘Als mentor van studentenvereniging Voetius in Utrecht, als mentor van Bonifatius in Groningen en in persoonlijke contacten met studenten. Dat de synode mij heeft beroepen voor dit werk vind ik een belangrijke meerwaarde hebben. Je hebt ook een ambtelijke presentie. Natuurlijk moet dit niet door elkaar lopen met je functie als docent en bij de beoordeling van een academisch werkstuk. Maar ik ben aanwezig als studenten vragen hebben rond roeping en geestelijk leven of over de spanning tussen geloof en wetenschap.’


Dr. H. van den Belt (41) studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was hervormd predikant in Oud-Alblas (1995-2000), Delft (2000-2004) en Nijkerk (2004-2008).
In 2006 promoveerde hij in Leiden op een studie naar het gezag van de Bijbel: ‘Autopistia. The Self-Convincing Authority of Scripture in Reformed Theology’.
Van 2006 tot afgelopen zomer was dr. Van den Belt als staflid van het International Reformed Theological Institute (IRTI) betrokken bij de begeleiding van Oost- Europese studenten theologie. Sinds 2009 maakt hij deel uit van de redactie van ‘Theologia Reformata’.
Op 1 april 2008 benoemde de Gereformeerde Bond hem als bijzonder universitair docent Gereformeerde Godgeleerdheid aan het departement godgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Sinds 1 september is hij fulltime bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. Van den Belt houdt DV 19 februari 2013 zijn oratie.

Volgende maand dr. G. van den Brink over zijn werkzaamheden, het laatste interview in dit drieluik.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Open sfeer in Groningen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 november 2012

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken