Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Op Golgotha bekeerd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Op Golgotha bekeerd

Citaten die blijven [7, van Kohlbrugge]

5 minuten leestijd

Op Golgotha bekeerd is een min of meer gevleugeld woord van de negentiende-eeuwse predikant H.F. Kohlbrugge. Naar de letter gezien komen we deze uitspraak bij hem echter zo niet tegen. Toch zijn de woorden karakteristiek voor heel het pastoraat en de prediking van de Kohlbrugge.

'Wederom werd ik geboren te Bethlehem en op Golgotha’, is een zinsnede uit een pinksterpreek van Kohlbrugge. De woorden klinken op 5 juni 1854 vanaf de kansel van de Niederländisch-reformierte Gemeinde te Elberfeld.

Sprake Kanaäns
Het is tweede pinksterdag en Kohlbrugge gaat ’s morgens in zijn gemeente voor. Hij kiest als thema voor zijn preek: ‘De sprake Kanaäns’. Deze keer wil hij als een catecheet zijn gemeente onderwijs geven en hij doet dit in vraag en antwoordvorm. ‘Omdat nu de vorm van een catechismus de beste leerwijze voor het onderwijs is, willen ook wij ons onderricht in vragen en antwoorden geven. U ziet mij aan en ik zie u aan, en daar vragen en antwoorden wij aan de hand van Gods Woord het volgende.’
Deze preek is een bewerking van het boekje De taal Kanaäns, dat rond 1850 verscheen en waarin op een allegorische manier aan de orde komt wat een christen ontmoet op zijn weg naar het hemelse Jeruzalem. In dit geschrift voeren ‘Vraag-vrij’ en ‘Recht-uit’ een gesprek.
Kohlbrugge zegt in de inleiding van de preek dat hij eenieder wil laten weten uit welk land hij is, ‘of hij Schibboleth of Sibboleth zegt’.
De eerste vragen die hij stelt, zijn: ‘Hoe heet u, welke is uw godsdienst en hoe oud bent u?’

Geboorteplaats
Dan volgt vraag vier: ‘Waar bent u geboren?’ Kohlbrugge noemt een zestal plaatsen waar hij (weder) geboren is: ‘Eerst ben ik geboren in een paradijs, maar daar stierf ik. Verder reken ik mijn geboorte vanaf dat ogenblik dat Gods vrederaad voor mij werd gehouden.
Het eerste levenslicht zag ik evenwel in de stad van verderf, in het land van de Amorieten en Hethieten. Wedergeboren werd ik in Bethlehem en op Golgotha; en tenslotte in de grondeloze diepte van mijn verlorenheid. Daar lag ik in mijn bloed, en niemand die naar me omzag dan God.’

Kruisheuvel
Als vijfde plaats verwijst Kohlbrugge ons naar de kruisheuvel: geboren op Golgotha. Wat is het geheim van deze woorden, wat wil de prediker uit Elberfeld hiermee eigenlijk zeggen?
De uitspraak moeten we zien tegen de achtergrond van Kohlbrugges theologie waarin Christus de Gekruiste het eigenlijke hoofdthema is. Zelf heeft hij in de persoonlijke geloofskennis van Golgotha geleerd dat zijn heil alleen in het volbrachte werk van Christus ligt. Op Golgotha klopt het hart van Gods liefde. Christus is daar gestorven voor onze zonden.
Heel ons zondig bestaan nam Hij zó voor Zijn rekening, dat Hij ‘zonde’ werd. Op Golgotha is mijn oude mens met Hem gekruisigd.
In een preek over Romeinen 6:6 zegt Kohlbrugge het zo: ‘Aan het kruis op Golgotha hingen immers niet twee mensen, maar hing één mens, de Mens in onze plaats: Christus Jezus, de Middelaar Gods en der mensen. Deze Rechtvaardige voor ons onrechtvaardigen heeft onze oude mens in Zich opgenomen en heeft Zich met dezelve in onze plaats aan het kruis laten nagelen.’
Diezelfde gedachte lezen we ook in De leer des heils, waar Kohlbrugge de vraag stelt wanneer we onze oude mens hebben afgelegd en de nieuwe mens aangedaan en dan antwoordt: ‘in de kruisiging en opstanding van Christus, waarin Hij alles Gode wedergebracht en alles hersteld heeft’.
Op dat moment heeft de wedergeboorte van alle gelovigen eenmaal plaatsgevonden in de dood en opstanding van Jezus Christus.
Wij waren erbij! Christus heeft ons vlees en bloed aangenomen en deed voor ons wat wij nooit tot stand kunnen brengen. God schuift als het ware alle tijden en alle generaties in dat ene moment en op die ene plaats van de geschiedenis bijeen. God rekent daar en toen allen in Christus aanwezig die ooit in Hem geloofd hebben, nu geloven en nog in Hem geloven zullen (J.H. Grolle).

Onze ervaring
Kohlbrugge wil dat we in plaats van naar binnen te kijken in ons eigen hart, onze blik richten op deze unieke gebeurtenis op Golgotha, waar het geheim van onze verzoening tot stand is gebracht. Deze boodschap staat te allen tijde centraal in zijn prediking en daarom heeft hij maar weinig belangstelling voor het aspect van de innerlijke beleving; feitelijk komt deze nauwelijks aan de orde in zijn theologie.
Onze ervaring mag het gezag van Gods openbaring niet verdringen. Daarom wil hij juist alle aandacht richten op het geloof: ‘Waar de waarachtige wedergeboorte is, daar zal ook het geloof niet ontbreken.’ In de wedergeboorte wordt niet ‘iets’ in ons ingeplant, maar worden we door de inwerking van de Heilige Geest in Christus ingeplant. De gelovige, zegt Kohlbrugge, die houdt het daarvoor dat hij de oude mens heeft afgelegd en de nieuwe mens heeft aangedaan.

Roemen in het kruis
Bekeerd op Golgotha betekent een bevrijdend woord voor ieder die aangevochten wordt. We zijn vaak geneigd in ons leven iets aan te willen wijzen waardoor we menen dat we toch wel een bekeerd mens zijn. Vooral in een week van voorbereiding kunnen we worstelen met de vraag: Mag ik wel deelnemen aan het heilig avondmaal? Is dan het woord van Kohlbrugge niet een ontdekking, een bevrijding? In plaats van te blikken in ons eigen hart, waar niets te vinden is, richten we ons op het hart van Gods liefde dat klopt op Golgotha. Daar zie ik dat mijn bekering, rechtvaardiging en heiliging door Hem zijn verworven. Aan de voet van het kruis belijd ik mijn zondaarsbestaan en laat ik me vervullen met Zijn ongekende zondaarsliefde.
Zo mag ik roemen in het kruis van onze Heere en Zaligmaker, die alles voor mij heeft volbracht. ‘Aan het kruis heb Ik het voor u uitgewerkt, Ik heb Mij immers in uw dood geworpen. Ik wierp Mij met blijmoedigheid en vrijwilligheid voor u in de bres.’ Wie zou met zo’n Zaligmaker niet tevreden zijn?

Volgende week: ds. W.C. Meeuse over een citaat van J.A. Wormser sr.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Op Golgotha bekeerd

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 april 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken