Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoevelaken is eigentijds

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoevelaken is eigentijds

Jongeren komen niet voor de gezelligheid naar de kerk

5 minuten leestijd

Mijn eerste herinnering aan de hervormde gemeente Hoevelaken-Stoutenburg-Achterveld is de timing van een welkomstbezoek in 1984. Verhuisd vanuit een andere woonplaats kwam dit bezoek binnen veertien dagen. Een sterk punt van Hoevelaken.

Dr. J. Exalto is de auteur van Hemels Hoevelaken, dat eind september verschijnt. Het maakt deel uit van een omkeerboek – één band met twee titels en twee auteurs. Het is een vreemde titel. Of toch niet?
Als gemeentelid geef ik mijn indruk van Hoevelaken en de kerk aldaar.

Terugblik
Waarom ik als lid blij ben met deze gemeente? ’s Morgens wordt er een dubbele dienst gehouden en ’s avonds één dienst. De gemeente heeft ruim 1000 doopleden en bijna 600 belijdende leden. In 1989 komt er een tweede predikantsplaats. Beide predikanten gaan voor in één kerkgebouw, dat 530 zitplaatsen telt. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de gemeente twee predikanten. ‘Hoe kan dat in deze tijd?’ Deze vraag is mij meermalen gesteld in de achterliggende jaren.
Toen er vanaf september 1993 naast de avonddienst een extra middagdienst kwam, kreeg ik opnieuw vragen. ‘Hoe is dat mogelijk in een tijd van kerkverlating? Vijf diensten bij jullie?’ In Achterveld is ’s morgens ook een dienst, ’s avonds komen gemeenteleden uit Achterveld naar Hoevelaken. In mijn antwoord benadrukte ik steeds dat we ons juist in een tijd van secularisatie kunnen verwonderen over Gods goedheid dat de prediking ook op deze wijze wordt gezegend.
Nadat in 2004 ongeveer honderd personen de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk verlieten en bij de Hersteld Hervormde Kerk gingen horen, is de extra tweede dienst in de middag weer gestopt. Daarmee ging de situatie terug naar die van voor 1993 en zijn er tegenwoordig ’s zondags vier diensten om Gods Woord te horen.

Kerken
In de negentiende eeuw hebben de Afscheiding (1834) en de Doleantie (1886) binnen de hervormde gemeente in Hoevelaken geen kerkscheuring veroorzaakt. In het dorp van circa 10.000 inwoners staan drie kerkgebouwen: het Pauluscentrum van de roomskatholieke St. Paulusgemeenschap; de dorpskerk van de hervormde gemeente Hoevelaken-Stoutenburg Achterveld; en sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw de protestantse gemeente De Eshof. Deze bestaat uit gereformeerden en hervormden.
Tot de jaren zestig in de twintigste eeuw heeft Hoevelaken naast de rooms-katholieke kerk alleen de ene hervormde dorpskerk. Interessant is welke factoren er zoal aan hebben bijgedragen dat de situatie in Hoevelaken tot de jaren zestig was zoals ze was. Het kleine aantal inwoners van een dorp verklaart namelijk niet alles. Er zijn in ons land ook plaatsen met minder dan 2000 inwoners waar vier kerkgenootschappen zijn en vier kerkgebouwen.
In de tweede helft van de vorige eeuw ‘ontdekten’ veelal hoogopgeleide mensen uit diverse provincies Hoevelaken. Zij vestigden zich in dit centraal gelegen dorp, dat tussen de A1 en A28 ligt. Een deel van de gemeenteleden komt oorspronkelijk uit een heel ander deel van het land. Dit mengt prima met geboren en getogen Hoevelakers ondanks onbekendheid met bestaande familieverbanden in het dorp en het eigen referentiekader van nieuw ingekomenen.

Kerkgang
Van groot belang blijkt dat de predikanten werkelijk de Bijbel onderzoeken en Gods Woord aan de gemeente verkondigen. Met woorden van mensen wordt een gemeente immers niet opgebouwd. Alleen Gods Woord en Zijn Heilige Geest brengen mensen tot leven.
Geloofsbeleving is persoonsgebonden. Algemene uitspraken over geloofsbeleving zouden aan allen tekortdoen. Laten we kijken naar de opkomst en dan zie ik dat in de avonddienst de kerk minstens zo vol is als dertig jaar geleden. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen zijn er.
Ze komen. De kerkdiensten worden rechtstreeks uitgezonden voor hen die aan huis gebonden zijn.

Liturgie
De liturgie in de kerkdiensten is traditioneel en tijdens de eredienst worden psalmen gezongen. Voorgangers citeren gezangen in de preek en organisten kunnen welluidende en/of treffende toepassingen ten gehore brengen. Op eerste kerst- paasen pinksterdag worden voorafgaand aan de dienst vrije liederen gezongen.
Eén zondagavond per maand is er even(ing) song in het verenigingsgebouw onder begeleiding van muzikale mensen. Na de avonddienst komt jong en oud dan zingen. Als er respect en begrip is voor elkaar kan er veel worden geleerd van en met elkaar. De kerkenraad coördineert het gemeentewerk zorgvuldig conform haar beleidsplan. Tussen dank- en biddag is er tweewekelijks op woensdagavond een kerkdienst.
In de jaarlijkse informatiegids staan alle activiteiten beschreven, zodat nieuwe gemeenteleden snel geïnformeerd zijn en aansluiting kunnen zoeken. In de afgelopen dertig jaar is het aantal activiteiten toegenomen. Er is meer oog gekomen voor de noden van mensen in andere landen. Hoevelaken heeft voor oud en jong verscheidene verenigingen en meerdere kringen. Ik maak deel uit van een unieke kring waaraan twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers deelnemen plus een zeventiger.

Vol programma
Kortgeleden was er een gemeenteavond. Het zou een vol programma worden. Toch was er van 20.00 tot bijna 23.00 uur aandacht van oud en jong. Allereerst voor een gastspreekster uit Rwanda. Zij vertelde over het werk onder weeskinderen. Genoeg stof voor een hele avond, maar zo niet in Hoevelaken. Want na haar presentatie volgden er nog zes andere.
De evangelisatieraad had namelijk haar commissies daarvoor uitgenodigd. En zes commissies gaven gehoor aan het verzoek om de gemeente te informeren. Het werd dus al met al een informatieve avond toen enthousiaste gemeenteleden over hun activiteiten in de gemeente een korte presentatie hielden. Twee voorbeelden.

Zondagsschool
Drie zondagen per maand is er tijdens de tweede morgendienst zondagsschool voor (70) kinderen tot en met groep 6. Waarom drie zondagen en niet vier? En waarom tot tien jaar en niet tot twaalf ?
Het standpunt is dat kinderen al jong kunnen leren naar de kerk te gaan. Verscheidene ouders nemen hun kinderen vanaf een jaar of vier elke zondag mee naar de kerk.

JongerenBezoekWerk
Het team JongerenBezoekWerk zoekt jongeren op die het contact met de kerk min of meer hebben losgelaten. Soms neemt een ‘zoekende’ zelf contact op met bijvoorbeeld een wijkouderling.
Vaak blijkt intensieve begeleiding nodig te zijn. De blijde evangelieboodschap van Jezus Christus wordt gehoord. Helder en eerlijk. De weg naar de kerk (terug)vinden gebeurt ook, maar niet altijd.
Het geloof kan niemand aan een ander geven; wel aandacht middels persoonlijke ontmoeting.

Duidelijke communicatie
Waarin is Hoevelaken eigentijds?
De kerkenraad streeft een duidelijke communicatie na. Is er sprake van een levende gemeente? Uit bewogenheid met anderen zijn en komen er opbouwende initiatieven. Via de kerkenraad kunnen deze worden opgenomen in het geheel van het gemeentewerk.
Dat Gods Woord tot mensen moet komen, krijgt de nadruk. En telkens wanneer een mens leert geloven en gehoorzamen (Bonhoeffer), is Hoevelaken eigentijds, want:
God geeft mensen tijd, Zijn eigen tijd.
God is bij elke tijd, ook deze tijd.
Hij heeft elke tijd in Zijn hand.


Niet zomaar
Een twintiger vertelde onlangs dat ze niet zomaar en niet voor de gezelligheid naar de kerk komt. Zij komt om Gods Woord te horen en om te leren over Zijn Koninkrijk.
Een dertiger zegt dat hij naar de kerk gaat om gevoed te worden in zijn relatie met Jezus Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Hoevelaken is eigentijds

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 juni 2013

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken