Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VERVOLGER VAN DE KERK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VERVOLGER VAN DE KERK

Herodiaanse vorsten [5, Herodes Agrippa I]

5 minuten leestijd

Herodes Agrippa I is de eerste vorst die het zwaard opneemt tegen de kerk. Hij laat de apostel Jakobus ombrengen en tracht ook Petrus te doden. Als hij zichzelf als een god laat toejuichen, moet hij de prijs daarvoor betalen.

Ds. D.M. Heikoop is predikant van de hervormde gemeente te Rijswijk (N.-Br.).

Herodes Agrippa I, een kleinzoon van Herodes de Grote, wordt geboren in het jaar 10 voor Chr. Hij is nog maar een klein kind als zijn vader door zijn grootvader wordt terechtgesteld op verdenking van een staatsgreep. Zijn moeder zendt hem naar Rome, waar hij opgroeit in de nabijheid van het keizerlijke hof.

Volgende week het slot van deze reeks: Herodes Agrippa II.

IN NEDERLAND

Hier raakt hij bevriend met onder anderen Caligula en Claudius. Wanneer Caligula in 37 keizer wordt, schenkt hij zijn jeugdvriend Agrippa het gebied van zijn overleden oom Herodes Filippus en de koningstitel. Zo is er voor het eerst sinds de dood van Herodes de Grote weer een koning Herodes.

Agrippa heeft een hechte band met keizer Caligula en trekt veel met hem op. Als Caligula in de tempel van Jeruzalem een beeld van zichzelf wil laten plaatsen, overreedt Agrippa hem om daarvan af te zien.

Agrippa vergezelt Caligula op een veldtocht tegen opstandige stammen langs de Rijn waarbij zij ook een grote militaire exercitie bij de monding van deze rivier bijwonen. Daarmee is Agrippa de enige bijbelse koning die op Nederlandse bodem is geweest.

HET KONINKRIJK HERENIGD

Door zijn goede contacten in Rome neemt het koninkrijk van Agrippa in omvang toe. Herodes Antipas, een oom van Agrippa, en door zijn huwelijk met Agrippa’s zus Herodias (Mark.6:17) tevens zijn zwager, wordt jaloers als hij hoort dat Agrippa een koningstitel heeft ontvangen. Antipas reist in 39 naar Rome om van keizer Caligula eveneens een koningstitel te verkrijgen. Agrippa stookt Caligula echter tegen hem op, waarop Caligula Antipas afzet en zijn gebied toevoegt aan het koninkrijk van Agrippa.

In 41 wordt Agrippa’s koninkrijk nog verder uitgebreid. Wanneer Caligula vermoord wordt, spoedt Agrippa, die op dat moment in Rome verblijft, zich naar de senaat om daar te pleiten voor de kandidatuur van Claudius. Mede door het ingrijpen van Agrippa wordt Claudius de nieuwe keizer van Rome.

Claudius beloont Agrippa voor zijn steun door Judea, inclusief Idumea en Samaria, aan zijn koninkrijk toe te voegen. Alle gebieden van het rijk van zijn grootvader zijn nu weer onder één koning verenigd. Jeruzalem wordt van dit rijk opnieuw de hoofdstad. Agrippa laat de stadsmuren herbouwen en maakt een triomfantelijke intocht in de stad.

CHRISTENVERVOLGING

Agrippa’s macht is gebaseerd op de gunst van de keizer, nu wil hij ook de gunst van het Joodse volk winnen. Wanneer er een hongersnood uitbreekt (Hand.11:27), wijst Agrippa de christenen aan als zondebokken. Door zich niet te houden aan de wet van Mozes zouden zij Gods toorn hebben opgewekt en daarmee schuldig zijn aan de hongersnood.

Agrippa begint de gemeente van Jeruzalem te vervolgen, juist op het moment dat Paulus en Barnabas daar komen om de gemeente te ondersteunen (Hand.11:30). Agrippa richt zich op de leiders van de gemeente. Hij laat Jakobus, de broer van Johannes, onthoofden (Hand.12:2). Jakobus is daarmee de eerste van de twaalf apostelen die een martelaar wordt.

Het volk reageert hier enthousiast op en Agrippa gaat daarom door met zijn vervolging (Hand.12:3). Hij laat op het paasfeest een andere leider van de gemeente oppakken, Petrus, met de bedoeling ook hem te executeren. Door gebed van de gemeente en ingrijpen van God wordt Petrus echter op een wonderlijke manier uit de gevangenis bevrijd (Hand.12:

5–17). Agrippa start een opsporingsactie, maar krijgt Petrus niet meer te pakken.

Tijdgenoten en historici noemen deze koning Agrippa, maar de bijbelse geschiedschrijver Lukas duidt Herodes Agrippa consequent aan met zijn geslachtsnaam Herodes. Daarmee wijst Lukas erop dat deze koning staat in de traditie van Herodiaanse vorsten die vijandig staan tegenover Christus en Zijn kerk.

HARD EN MEEDOGENLOOS

Koning Agrippa is een hard en meedogenloos heerser. Om zijn karakter te schetsen vertelt Lukas in Handelingen een typerende gebeurtenis. De Foenicische steden Tyrus en Sidon betrekken het graan voor hun bevolking uit het land Israël (dat was al zo sinds de tijd van koning Salomo, 1 Kon.5:9).

Door de ontstane hongersnood zijn zij nu sterk afhankelijk geworden van koning Agrippa. Een diplomatiek gezantschap van deze steden tracht via zijn kamerheer Blastus een overeenkomst met Agrippa te sluiten, maar hij dwingt hen op de knieën (Hand.

12:20). Agrippa buit de hongersnood uit voor eigen gewin. Dat staat in schril contrast met de christelijke gemeente die in die omstandigheid juist tot onderlinge hulpverlening komt (Hand.11:27–30).

ALS EEN GOD

Agrippa’s macht stijgt hem al gauw naar het hoofd. In 44 geeft hij in het theater van Caesarea een groot feest waarvoor hij alle hoogwaardigheidsbekleders uit zijn koninkrijk heeft uitgenodigd.

Josephus vertelt dat Agrippa op de tweede dag het theater’s ochtends vroeg binnenkomt in een met zilver beklede mantel. Als de eerste zonnestralen hierop weerkaatsen, is het of Agrippa zelf straalt als de zon. De aanwezigen raken diep onder de indruk en juichen hem als een god toe (Hand.12:22). Omdat hij daarmee Gods eer aanrandt, slaat een engel hem terstond met een dodelijke ziekte (Hand.12:23). Hij wordt door wormen aangevreten en sterft dezelfde dood als waaraan ook zijn grootvader Herodes de Grote was overleden.

VIJANDIG

Ook deze koning Herodes stond vijandig tegenover Jezus Christus en Zijn Koninkrijk. Hij was de eerste vorst die met geweld de kerk bestreed, maar kon daarmee het Evangelie niet tegenhouden. Direct na de beschrijving van zijn christenvervolging vertelt Lukas: ‘het Woord van God verbreidde zich en nam toe’ (Hand.12:24).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 september 2015

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

VERVOLGER VAN DE KERK

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 september 2015

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken