Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ER KNAPT IETS BIJ KAJAFAS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ER KNAPT IETS BIJ KAJAFAS

Hogepriester ziet de echte tempel, Jezus Christus, niet

7 minuten leestijd

Wie de evangeliën leest, bemerkt dat de religieuze leiders vanaf het eerste optreden van Jezus de handen ineenslaan om Hem uit de weg te ruimen. Farizeeën en Sadduceeën, theologisch mijlenver van elkaar verwijderd, vinden elkaar in dit ene doel: Jezus oppakken en veroordelen.

Ds. J. van Rumpt is predikant van de hervormde gemeente te Nunspeet-Hulshorst.

Het gaat iedere keer weer langs de rand van de afgrond, maar telkens ontglipt Jezus hun. Of er is de angst voor het volk, waardoor ze moeten wachten op een volgende gelegenheid.

Uiteindelijk kiezen ze ervoor om de zaak maar om te draaien: eerst Jezus oppakken en vervolgens vaststellen waar ze Hem van kunnen beschuldigen. Er is immers nog steeds onvoldoende bewijs om Jezus te beschuldigen en Hem voor de rechter te slepen.

In Mattheüs 26:57 en volgende lezen we hoe dit schijnproces verloopt. Er worden twee valse getuigen gevonden die zich een opmerkelijke uitspraak van Jezus weten te herinneren. De getuigen geven hun verklaring af: ‘Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen’. Hierbij valt overigens de afstand in hun woorden op, ze gebruiken de aanduiding ‘Deze’.

RAADSELACHTIGE UITSPRAAK

Eerst iets over deze merkwaardige uitspraak, die door de evangelist Johannes is opgetekend. Jezus had deze gedaan na de tempelreiniging (Joh.2:19). De uitspraak is Jezus' antwoord op de vraag van enkele Joden om Zijn daden te rechtvaardigen. Hij had namelijk zojuist flink ‘huisgehouden’ op het tempelplein door schapen en runderen, samen met hun eigenaren, hardhandig weg te drijven en de tafels van geldwisselaars om te keren.

Sommige Joden roepen Hem daarop ter verantwoording. Ze vragen aan Jezus welke bevoegdheid Hij heeft om dit te doen. Jezus antwoordt hen vervolgens: ‘Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen’. Dit is een raadselachtige uitspraak, die zij niet begrijpen. Jezus wijst hier op Zijn lichaam, dat zij zullen afbreken door de kruisdood. Na drie dagen zal Hij echter opstaan uit de dood. Indirect wijst Jezus hen er dus op dat Hij de tempel is, waar men God kan ontmoeten: alleen via Hem kan men tot de Vader komen. Dat kan niet via dat tempelgebouw, waar men een stinkende, blatende beestenboel van bieden en afdingen van heeft gemaakt.

KORTSLUITING

Jezus is dan ook hevig verontwaardigd als Hij dit ontdekt en beschuldigt hen met de woorden: ‘U hebt er een rovershol van gemaakt’. Alsof Hij wil zeggen: Noemt u dat een tempel? Denkt u werkelijk zo tot de Vader te kunnen komen, via deze geldhandel en offerdienst, waar een luchtje aan zit? Wie tot de Vader wil komen, zal tot Mij moeten komen. Ik ben de Tempel. U wilt deze Tempel afbreken, maar Ik zal hem weer opbouwen in drie dagen.

Jezus’ woorden komen echter niet over. Ze worden niet begrepen. Het is net zoals in het gesprek van Jezus met Nicodemus over de wedergeboorte. Ook toen ontstond er een soort kortsluiting.

Hier meent men dat Jezus het over het tempelgebouw zelf heeft. De reactie is er één van grote verbazing, spot en onbegrip: ‘Zesenveertig jaar is gebouwd aan deze tempel en U zult hem in drie dagen opbouwen?’

SERIEUS

Terug naar het sanhedrin. Met Zijn uitspraak dat Hij de tempel in drie dagen weer op zal bouwen wordt Hij geconfronteerd door deze getuigen: ‘Deze heeft gezegd…’.

Jezus zwijgt. Maar bij Kajafas knapt er iets. Ineens veert hij op, richt zich tot Jezus en dwingt Hem te reageren (v.62) Deze uitspraak wekt blijkbaar de woede op bij de hogepriester. Dat is op vallend, want eerder riep deze uitspraak slechts verbazing op en spot van de omstanders. Blijkbaar neemt Kajafas deze uitspraak van Jezus serieus. Dat blijkt uit zijn reactie: ‘Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God’ (v.63).

MESSIAANS

Kajafas lijkt de uitspraak van Jezus te verbinden met Zijn goddelijke pretenties. Het is een uitspraak waarmee Jezus zich als ‘Messiaans figuur’ opwerpt. Een nieuwe tempel bouwen betekent voor de priester een verwijzing naar een nieuwe tijd, het aanbreken van een Messiaanse periode. Dat dit in drie dagen zou gebeuren, wijst al op het wonderlijke goddelijke karakter van die nieuwe tempelbouw. Iemand die beweert dat hij daartoe in staat, is heeft Messiaanse pretenties. Die stelt zichzelf in nauw verband met God, of misschien wel als God Zelf. Vandaar dat Kajafas het Hem nu op de man af vraagt: Bent U het nu of niet? Bent U de Zoon van God? Zeg het mij.

Dan verbreekt Jezus het stilzwijgen en antwoordt bevestigend. Het is tijd voor Jezus om te laten zien Wie ze voor zich hebben. Hij doet dit ook hier op enigszins verhullende wijze: ‘Van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel’ (v.64). De hogepriester hoort ook hierin voldoende om Jezus te veroordelen. Hij scheurt zijn kleren als teken van diepe verontwaardiging over zo'n godslastering. Jezus wordt schuldig bevonden: Hij verdient de doodstraf.


Dan verbreekt Jezus het stilzwijgen en antwoordt bevestigend


OMGEDRAAIDE WERELD

Opmerkelijk is dat de verontwaardiging van Jezus op dat tempelplein juist ontstaan was vanwege godslastering. Men had het huis van de Vader immers tot een rovershol gemaakt. Nu heeft het optreden van Jezus tegen deze heiligschennis Hem Zelf de aanklacht van godslastering opgeleverd.

Het is de omgedraaide wereld. En toch is dat nu het evangelie: Hij Die kwam om ons van zonden te verlossen, is Zelf zonde geworden. De aanklacht tegen de mens, dat hij zich van God heeft afgekeerd in het paradijs, kwam terug op de aanklager zelf en God keert Zich van Hem af aan het kruis. De Aanklager werd Zelf de Aangeklaagde.

STATUS

Kajafas en allen die de tempel hooghielden, met alle religieuze hoogstandjes die er plaatsvonden, gaan voorbij aan de ware tempel van God, Jezus Christus. Over Hem had de profeet Zacharia al geprofeteerd: ‘Zie, een Man – Zijn Naam is Spruit – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met Majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon…’ (Zach.6: 12,13).

Kajafas’ woede over de uitspraak van Jezus heeft vast ook te maken met zijn band met de tempel. Als hogepriester verricht hij in de tempel zijn werkzaamheden en ontleent hij daar zijn status aan. En nu komt daar Deze, Die Zich Gods Zoon noemt, letterlijk en figuurlijk de boel omverwerpen. Het zijn juist de dingen die voor hem zo heilig zijn geworden.

SCHIJN-HEILIGE

En nu naar ons, vandaag. Is dit niet iets wat wij wellicht herkennen, dat de Heere de voor ons vaak zo heilige dingen omverwerpt? De zaken waar wij aan vast willen houden en waarvan wij het idee hebben dat de Heere er ook aan vast wil houden, hebben blijkbaar geen waarde voor Hem. Breken we met onze vrome inspanningen en onze religieuze prestaties vaak niet meer af dan dat we ermee opbouwen, zowel in de kerk als in ons persoonlijk geestelijk leven?

We kunnen dus veroordelend reageren op de valse beschuldigingen van Kajafas aan het adres van Jezus, maar daarmee houden we onszelf buiten schot. Wie zichzelf echter heeft leren ontdekken in het licht van de Heilige Geest, moet belijden: Heere, ook in mij schuilt een Kajafas. Ik ben ook zo'n schijn-heilige. Breek deze schijn-tempel van mij maar af en maak mij tot een huis waarin u wonen wilt. Tot eer en roem van Uw heilige naam.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 maart 2016

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

ER KNAPT IETS BIJ KAJAFAS

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 maart 2016

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken