Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ALTIJD BIJ DE HEERE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

ALTIJD BIJ DE HEERE

Troostvolle overeenkomst tussen hemelvaart en wederkomst

6 minuten leestijd

Bij Jezus’ hemelvaart ontvangen de discipelen een vertroostende boodschap van twee engelen: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen.’ (Hand.1:11) Wat betekent het dat Zijn wederkomst zich ‘op dezelfde wijze’ zal voltrekken als Zijn hemelvaart?

Zal Jezus terugkomen binnen de beperkte kring van Zijn discipelen? Of gaat het hier om een geestelijke betekenis van Zijn wederkomst, waarbij wel gedacht is aan de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag?

Of moeten wij hier veel meer letten op wat we lezen in de profetieën van Zacharia? Daar lezen we in hoofdstuk 14 een profetie over de toekomst van Jeruzalem. Er zal een vreselijke strijd gevoerd worden, maar dan ineens staat de Heere op de Olijfberg (Zach.14:4). Meerdere lijnen kunnen we trekken, maar ik wil hier de boodschap van de engelen bij de hemelvaart van Jezus verstaan in het kader van ‘troost’. Nu de leerlingen van Jezus afscheid van Hem nemen, worden zij bemoedigd en aangespoord door de hemelse boodschappers: dit is niet het laatste. Hij komt terug zoals jullie Hem hebben zien gaan. ‘Op dezelfde wijze.’

WOLKEN

Opmerkelijk is dat bij de aankondigingen van Christus’ wederkomst in de Bijbel regelmatig sprake is van wolken. We denken hierbij aan Daniël 7, waar staat dat er ‘Iemand als een Mensenzoon’ met de wolken komt, waarna Hem de heerschappij, eer en koningschap gegeven wordt (Dan.7: 13,14).

En in Mattheüs 24 zegt de Heere Jezus Zelf dat ‘de Zoon des mensen zal komen op de wolken van de hemel met grote kracht en heerlijkheid’. Vervolgens worden de engelen uitgezonden om de uitverkorenen bijeen te brengen (Matt.24:30-31).

Ten slotte wijs ik nog op Openbaring 14:14, waar Johannes op Patmos in een visioen een witte wolk ziet, en op die wolk ‘zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel’.


Waar mijn hart het meest mee vertroost wordt, is: ‘Dan zullen we altijd bij de Heere zijn’


Genoemde teksten hebben een sterke verbinding met het gebeuren op de Olijfberg tijdens de hemelvaart van Christus. Zoals een ‘wolk’ Hem onttrok aan hun ogen, zo zal Hij op de ‘wolken’ komen om te oordelen, de levenden en de doden.

IN THESSALONICA

In 1 Thessalonicenzen 4 valt een belangrijke verbinding te ontdekken tussen hemelvaart en wederkomst van Christus in het kader van ‘troost’. In dit gedeelte hebben we immers niet te maken met het oordelende karakter van Jezus’ wederkomst, maar beluisteren we vooral vertroostende woorden aangaande Zijn komst.

In de grote havenstad Thessalonica is een christelijke gemeente ontstaan. Daar hebben de apostelen verteld van Jezus’ werk op aarde, maar ook van Zijn wederkomst. De gelovigen in Thessalonica leven nu dagelijks in de verwachting dat Jezus spoedig terug zal komen. Maar het duurt zo lang. Ze hebben nog steeds te maken met zorg en verdriet in dit leven. Kinderen van God sterven. En dan borrelen allerlei vragen op: waar is nu mijn man, of mijn vrouw? Waar blijven ze wanneer ze sterven vóórdat Jezus terugkomt?

Het is tegen die achtergrond dat de apostel Paulus schrijft over de wederkomst van Christus. Hij bemoedigt de gelovigen daar met dit laatste heilsfeit: Wees ervan verzekerd dat uw geliefden bij de wederkomst van Jezus met Hem verenigd zullen worden wanneer zij in geloof zijn overleden.

Daarbij noemt Paulus verschillende tekenen aangaande Christus’ komst. De Heere zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God neerkomen – op de wolken des hemels. Hierbij zie we dus een overeenkomst met Zijn hemelvaart. De engelen op de Olijfberg zeggen tegen de discipelen: Hij zal ‘op dezelfde wijze’ terugkomen als u Hem hebt zien gaan. Jezus wordt bij Zijn hemelvaart aan het oog onttrokken door een wolk, bij Zijn wederkomst is er weer sprake van wolken.

DE HEERE TEGEMOET

Maar er is meer. De apostel maakt in zijn brief aan Thessalonica ook duidelijk dat de inmiddels overleden gelovigen zelfs nog een streepje vóór hebben boven de kinderen van God die nog leven op aarde tijdens Jezus’ wederkomst. Duidelijk is dat Paulus hier spreekt over de lichamelijke opstanding, die zal plaatsvinden bij de wederkomst. De ontslapenen in de Heere zullen eerst opstaan, vervolgens zullen zowel de overledenen als zij die nog levend zijn op aarde, met elkaar als één groep de Heere tegemoet gaan in de lucht.

Dát is een merkwaardige gedachte van Paulus. De Heere tegemoet gaan in de lucht... Het lijkt wel een sciencefictionfilm.

De apostel beschrijft hier de wederkomst met behulp van beelden, zoals die bekend waren in die tijd. Wanneer een aanzienlijk persoon, een koning of de keizer zelf, een stad kwam bezoeken, werd dat vooraf gemeld door een heraut van de vorst. Vervolgens trokken de belangrijkste burgers van die stad, met in hun kielzog een groot deel van de bevolking, de stad uit, de koning tegemoet. En daar ergens onderweg, in het open veld, vond de ontmoeting plaats met de koning. Vervolgens werd de koning onder feestgejuich binnengehaald in de stad. (vgl. Matt.25:1-13).

Jezus heeft op koninklijke wijze Zijn lijden en sterven doorstaan, is als de Zoon van de allerhoogste Koning opgewekt. Zo is Hij op koninklijke wijze naar de hemel gegaan. De discipelen keken Hem na, naar boven. Hij zal op dezelfde wijze, als een Koning terugkeren en worden binnengehaald door Zijn onderdanen.

Die ontmoeting zal dan niet plaatsvinden in het open veld ergens buiten de stad, maar in de lucht. Want zo is Jezus immers van hen weggegaan op de dag van Zijn hemelvaart. Hij ging omhoog, de lucht in. Zo komt Hij terug, ‘op dezelfde wijze’. En alle oog zal Hem zien (Openb.1:7). Ik wil dat maar gewoon zo laten staan en ook zo maar gewoon geloven: Hem tegemoet om Hem in te halen, om Hem met gejuich binnen te halen hier op aarde. In Ederveen, in Apeldoorn, in Brussel, in Chicago...

Dan zal Christus op aarde als Koning heersen en al Zijn kinderen zullen hier, op de nieuwe hemel en aarde, met Hem regeren als koningen.

HEERLIJKHEID

En dán de troost. Ook hier zien we weer de continuïteit tussen hemelvaart en wederkomst. De engelen spreken woorden van troost tegen de discipelen. Zo spreekt Paulus woorden van troost tot de gemeente in Thessalonica en tot ons: ‘Zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’ Daar loopt het op uit. Daar zien we naar uit met Hemelvaartsdag.

De aarde zal hersteld worden tot volle eer en glorie van God. Het verloren paradijs komt terug en meer dan dat. Hérschepping is meer dan herstel.

Daar zal de boom des levens weer bloeien. Er is geen sprake meer van een boom van kennis van goed en kwaad. Alles is vol van de heerlijkheid des Heeren. Dan zal Jezus weer wandelen door onze straten en we zullen met Hem leven. Het mooiste, dat waar mijn hart het meest mee vertroost wordt, is: ‘Dan zullen we altijd bij de Heere zijn.’

Lijkt ons dat wat? Altijd bij de Heere zijn? Zo was het in het paradijs, Adam en Eva leefden elke dag in de nabijheid van de Heere God. Zo zal het in volmaaktheid zijn na die ontmoeting met de Heere Jezus: altijd bij Hem zijn.

Ds. A. Bloemendal is predikant van de hervormde gemeente te Ederveen.

Dit artikel werd u aangeboden door: de Gereformeerde Bond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 2018

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

ALTIJD BIJ DE HEERE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 mei 2018

De Waarheidsvriend | 20 Pagina's

PDF Bekijken