Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KERKNIEUWS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KERKNIEUWS

6 minuten leestijd

DS. K. DIJKSTRA NIEUWE CONSULENT BEROEPINGSWERK

Per 1 september is ds. K. Dijkstra ds. G. van Meijeren opgevolgd als consulent voor het beroepingswerk. Ds. Dijkstra is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont in Ezinge (Groningen), waar hij van 1992 tot 1999 predikant was. Daarna was hij achtereenvolgens scriba van de hervormde Provinciale Kerkvergadering Friesland en secretaris van de Provinciale Synode.

Vanaf 2004 is hij regionaal adviseur van de classicale vergaderingen Friesland, Overijssel-Flevoland (2010-2015) en Groningen-Drenthe (vanaf 2015).

Zijn ervaring als regionaal adviseur in het noorden van het land denkt ds. Dijkstra goed te kunnen gebruiken: ‘Voor een groot aantal gemeenten in het noorden is krimp een belangrijk thema. Het is een uitdaging om voldoende ambtsdragers te vinden en veel predikantsplekken worden kleiner. Dan komt al snel samenwerking met andere gemeenten in beeld. Dat wordt in mijn nieuwe functie ook een belangrijk onderwerp, verwacht ik. (...) (Het) betekent dat predikanten vaker te maken gaan krijgen met twee of drie gemeenten tegelijk, en dat vergt een heel andere insteek.

Als gemeenten in zo’n periode van verandering zitten, kunnen ze een beroep doen op een interim-predikant. Zo’n interim-predikant kan tijdelijk en gericht een aantal dingen op poten zetten. Daarnaast bemiddelt het Mobiliteitsbureau bij de tijdelijke aanstelling van beginnende predikanten uit de Mobiliteitspool.

Het streven is uiteindelijk dat predikanten en gemeenten op een vruchtbare manier gestalte kunnen geven aan de bijbelse opdracht vanuit het Evangelie. Daarvoor is het belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plekken terechtkomen. En daar hoop ik aan bij te dragen.’

DS. J. VAN DIJK NEEMT AFSCHEID VAN BENNEKOM

Ds. J. van Dijk (66) heeft op zondag 26 augustus afscheid genomen van wijk 1 van de hervormde gemeente in Bennekom. Hij gaat met emeritaat.

De tekst van de afscheidspreek was 1 Timotheüs 1:12. ‘En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening.’ Ds. Van Dijk legde in zijn preek de nadruk op de dankbaarheid aan God waarmee hij terugkijkt op 28 jaar predikantschap. Ds. Van Dijk was achtereenvolgens predikant in de hervormde gemeenten van Tholen, Ridderkerk, Ede en Bennekom.

Terugblikkend ziet hij zijn roeping om predikant te worden als een ‘grote genade’, vertelde hij in de preek. ‘Toen ik geroepen werd om predikant te worden was ik 25 jaar, had ik een gezin en werkte ik in de agrarische sector. Ik zag er tegenop om te studeren, maar ik heb het toch gedaan. Daar dank ik de Heere Jezus voor. Als ik opnieuw zou mogen kiezen, zou ik het weer doen. De Heere Jezus is de beste baas die je je kunt voorstellen. Je hoeft niets mee te nemen en voor alles wordt gezorgd. Dat is pure genade.’

Ds. Van Dijk werd na de preek toegesproken door ds. P.B. Verspuij namens de classis en werkgemeenschap Ede, door ouderling D. van Bodegraven namens de algemene kerkenraad Bennekom en door ouderling G. Mekking namens de kerkenraad en de gemeente.

Ouderling Mekking bedankte ds. van Dijk voor zijn inzet voor de jeugd, de gezinnen en zijn bezoekwerk. ‘U heeft de kinderen bij de dienst proberen te betrekken door altijd even het Kerkboekje (voor de jeugd) aan te halen. De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe jonge gezinnen mogen verwelkomen in de kerk. Dat is een grote zegen.’ Ook mevrouw Van Dijk werd bedankt voor haar inzet voor de gemeente. Ze was voorzitter van de vrouwenvereniging en was als vrijwilliger betrokken bij de contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden.

De afscheidsdienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 68:10. Ds. Van Dijk besloot vervolgens nog met de woorden: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag.’

DS. I. PAUW DOET INTREDE TE WEZEP

Op zondagmorgen 26 augustus werd ds. I. Pauw bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Wezep/Hattemerbroek (wijk 2). Hiervoor diende hij de Kruispuntgemeente in Eindhoven. Consulent ds. M.J. Schuurman uit Oldebroek was de bevestiger. Hij stond stil bij 2 Korinthe 1:5 en had als thema voor de preek ‘Een steun in de rug, een nieuwe predikant, de gemeente en het avondmaal’. Na het lezen van het formulier uit het Dienstboek stelde ds. Schuurman de bevestigingsvragen, waarop ds. Pauw antwoordde: ‘Ja, dat geloof ik, dat beloof ik en moge God mij daarbij helpen.’ De pastoraal werker van wijk 2, J. Bassie, sprak hierna een gebed uit en ds. Schuurman gaf ds. Pauw Gods zegen mee. De gemeente zong de nieuwe predikant Psalm 134:3 toe en vervolgens zong de kerkenraad hem toe: ‘Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan.’

In de intrededienst preekte ds. Pauw over 2 Kor.1:24. Het thema van de preek was ‘Werken aan vreugde’. De predikant begon de preek met een oude man die hij tijdens de zomervakantie had gezien op de Karelsbrug in Praag. Deze man was een poppenspeler en de pop – die bij hem aan de touwtjes zat – deed precies wat de man wilde. ‘Zo wil ik niet zijn, zo mag ik als dienstknecht van God niet zijn,’ aldus ds. Pauw. Liever wil hij samenwerken om de vreugde te vergroten in de gemeente. Vreugde die je leert ontdekken als je de genade van de Heere gaat zien, als je gaat beseffen wie Hij is, wat Jezus heeft gedaan. Onverdiende genade geeft vreugde in het leven.

Nadat de gemeente de zegen ontving, kreeg een aantal sprekers het woord. Locoburgemeester L. Vos-van den Weg namens de burgerlijke gemeente Oldebroek, ouderling J. Jobse namens de classis Veluwe, ds. C. van de Worp namens de algemene kerkenraad en ouderling M. Kolijn als voorzitter van de kerkenraad. De gemeente zong de predikant en zijn gezin – na de hartelijke woorden van de sprekers – het zegenlied uit Opwekking 710 toe. Ds. Pauw sloot deze dag af met een dankwoord.

SEZ BENOEMT MEDEWERKERS

De Spaanse Evangelische Zending (SEZ) heeft drie parttimemedewerkers benoemd met het oog op de aanstaande pensionering van Cubacoördinator-bureaumedewerker J. Haeser.

Elbert Verboom (39) uit Poederoijen is per 1 augustus 2019 benoemd tot Cubacoördinator (standplaats Nederland). Zijn vrouw, Annemarie Verboom-Bijsterveld (38), wordt per 1 september bureaumedewerker. Het echtpaar Verboom was eerder enkele jaren werkzaam in Bolivia voor de zending van de Netherlands Reformed Congregations, de Amerikaans-Canadese zusterkerken van de Gereformeerde Gemeenten.

Per 15 september is als communicatiedeskundige benoemd Margreet de Vree (23) uit Dodewaard. Zij rondde deze zomer haar universitaire studie af.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 2018

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

KERKNIEUWS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 6 september 2018

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken