Bekijk het origineel

Toelichting OP DE DORDTSE KERKORDENING XX

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Toelichting OP DE DORDTSE KERKORDENING XX

3 minuten leestijd

De Heere Jezus heeft de ambten van leraar, ouderling en diaken ingesteld voor de plaatselijke gemeenten, opdat ze onder meer andere werkzaamheden ook hun ambtelijke samenkomsten zouden hebben ter behandeling van de voorkomende zaken der gemeente. Maar zullen ze gezamenlijk vergaderen tot dat einde, dan is het nodig, dat er leiding bij zij.

En zo is het ook gesteld met de meerdere vergaderingen. Daarom staat in art. 34 dan ook: In alle samenkomsten zal bij de praeses een scriba gevoegd worden, om naarstiglijk op te schrijven, 't gene waardig is opgetekend te worden.

Er moet dus in de kerkelijke samenkomsten van de ambtsdragers een gedeelte van de aanwezigen zijn bij wie de leiding van de vergadering berust. Dat is het moderamen. Dat moderamen zal volgens het artikel bestaan uit een praeses en een scriba. Bij meerdere vergaderingen komen daar nog bij een of meer assessoren. In de kerkeraadsvergaderingen, hetzij smal of breed, is, als er een leraar is in de gemeente, deze ambtshalve de voorzitter. Zijn er meer leraars in de gemeente, dan presideren zij bij toerbeurt de vergadering. Is er geen leraar aanwezig, dan is een ouderling ambtshalve voorzitter, niet een diaken, al is hij in kleine gemeenten hulp-ouderHng, waar'- een ouderling krachtens zijn eigen amibt tot de regering der kerk geroepen is. En zo is het ook bij de diakonale vergaderingen, dat een diaken voorzitter is. Het moderamen is geen permanent bestuur. Als de vergadering weer gesloten is dan houden ook de functies van praeses, scriba en assessor (bijzitter of helper) op.

Het onderscheid tussen de kerkeraadsvergadering en die van de classis en de Synoden is, dat bij de kerkeraadsvergadering de leraar vaste praeses IS en vaak ook een vaste scriba er is, een der ouderlingen, of een diaken. Bij de classisvergadering presideren naar toerbeurt de leraren in de (Classis, terwijl er ook vaak een vaste scriba is, aetzij een leraar of een ouderling. Bij de Part. en Gen. Synoden was het vroeger en later gebruik ┬░ni niet steeds dezelfd'e persoon tot praeses te Verkiezen. Er worde ook maar geen regel van gemaakt. Ook is het niet te verkiezen, dat een en dezelfde persoon praeses en scriba is. In dit artikel wordt verder de taak van de scriba aangewezen, zoals in het volgende die van. de praeses.

^e scriba zal naarstig opschrijven wat waardig geacht Wordt door de vergadering om opgetekend te Worden. Bij meerdere vergaderingen, als Partieuliere en Generale Synoden, spreekt men van Acta, dat zijn dan de genomen besluiten. Bij de classis- en kerkeraadsvergaderingen is er sprake van notulen. En dat zijn dan de besluiten met de hoofdpunten van de discussie. Ze bevatten dus lang niet alles wat op een vergadering voorvalt. Men krijgt dan ook lang niet altijd het volle beeld van het verloop van de vergadering door enkel maar de notulen te raadplegen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 april 1955

De Wachter Sions | 4 Pagina's

Toelichting OP DE DORDTSE KERKORDENING XX

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 april 1955

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken