Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE DORDTSE SYNODE VAN 1618/’19 OVER HET ONDERWIJS IN DE WARE LEER OP DE SCHOLEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE DORDTSE SYNODE VAN 1618/’19 OVER HET ONDERWIJS IN DE WARE LEER OP DE SCHOLEN.

4 minuten leestijd

Ook de Nationale Dordtse Synode van 1618/'19 heeft gehandeld over de noodzakelijkheid van de ware leer bij het onderwijs op de scholen en met name op de lagere school. De voorzitter der Synode, Johannes Bogerman, hield op woensdag de 28e november 1618 een geleerde en ernstige rede ter inleiding van de behandeling der zaak, over het nut en de noodzakelijkheid van catechetisch onderwijs.

Hij ving zijn rede aan met er op te wijzen, dat de catechese de basis en de grondslag der'Religie is, en de enige manier om de beginselen van het Christendom de mensen in te planten.

Verder wees hij er op, dat het catechiseren een overoud gebruik was, door God Zelf ingesteld en door de patriarchen en de apostelen en in de oude kerk door Origenes onderhouden en goedgekeurd door de overeenstemming van al de rechtzinnige Vaderen. Ook achtte hij het, dat uit de nalatigheid in het, catechiseren de onwetendheid van de gemene man ontstond en dat daardoor tevens zulk een menigte van secten, zoals Papisten, Aanbabtisten, • Liberijnen en dergelijke opgenomen waren. Had men gemeenschappelijk een zelfde wijze van onderwijzen gevolgd, dan zouden er niet zo velerlei punten van verschil in het aanzijn gekomen zijn.

En vooral nu was de behoefte aan een herleving dezer oeroude gewoonte groter dan ooit vooral ook al wegens het optreden van de Jezuïten, met name in Friesland.

Door onze nalatigheid, zo klaagt hij, in 't catechetiseren hebben wij ons de toorn Gods al gedurende enige jaren op de hals gehaald, wat de verschillen inzake de Religie, die opgekomen zijn, ons voldoende leren..

Nu komt bij de bespreking van de catechisatie op genoemde Synode, zowel het catechiseren op de catechisatie door de leraar of de ouderling voor, alsook het catechiseren op de school en het onderwijs daar in de ware leer en godsdienst.

Ook op dit laatste wordt zeer sterk nadruk gelegd, dat heel het schoolonderwijs op de basis zal staan van de ware leer die is naar de godzaligheid, overeenkomstig de belofte die de ouders afleggen voor Gods aangezicht, dat de kinderen opgevoed zullen worden in de leer, die in de gemeente geleerd wordt. .

In de oordelen en adviezen van de gedeputeerden over deze aangelegenheid treffen we het volgende aan:

In het advies van de buitenlandse afgevaardigden, merkten de Engelsen o.a. het volgende op: Naast de Heidelberger Catechismus, die voor de publieke catechisatie dienen moest behoorde een kleinere catechismus voor de kinderen te worden ingevoerd, behelzende alleen de hoofdstukken der Religie, die op school moesten onderwezen worden... Wat de catecheten aangaat, hadden niet alleen de Dienaren des Woords, maar ook de Schoolmeesters hier een roeping te vervullen, terwijl de Overheid, zowel leerling als leraar/meester op hun schuldige plicht had te wijzen en de oudere personen, die verzuimd hadden bij het onderricht der jeugd tegenwoordig te zijn te beboeten.

De afgevaardigden van de Paltz wilden, dat de kleinen op de scholen moesten worden onderwezen en de anderen in de kerken. Inzonderheid eiste het catechiseren van de jeugd trouwe behartiging. De Overheid zorge daarom niet alleen in de siteden, maar ook in de dorpen voor scholen en voor flinke schoolmeesters, die thuis zijn in de Catechismus, en de leraren hebben deze scholen te bezoeken.

De Hessen wilden wel een kleiner uittreksel uit de Catechismus voor de kleineren, maar verder alle vraagboeken op de scholen weren^behalve de Heidelbergse Catechismus. De schoolmeesters moesten beloven niet anders dan de „Heidelberger" te zullen onderwijzen. Op de scholen wilden zij, dat elke dag twee uren catechetisch onderwijs gegeven zou worden. De leraars moesten eens per maand de scholen bezoeken en in die weg toezicht houden.

De Zwitsers, oordeelden dat te platten lande, evenals in de steden, scholen moeten onderhouden worden, waar ook de jeugd in de Catechismus wordt onderwezen.

Ook de afgevaardigden van Geneve zeiden, dat op de scholen inzonderheid de Heidelberger Catechismus behandeld moest worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1962

De Wachter Sions | 4 Pagina's

DE DORDTSE SYNODE VAN 1618/’19 OVER HET ONDERWIJS IN DE WARE LEER OP DE SCHOLEN.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 februari 1962

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken