Bekijk het origineel

DE GEZONDMAKING VAN JERICHO’S FONTEIN DOOR ELIZA.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE GEZONDMAKING VAN JERICHO’S FONTEIN DOOR ELIZA.

5 minuten leestijd

2 Koningen 2 : 19-22.

De gezondonaking van Jericho's fontein is een wonder van genade. Dat zal het blijven door al de eeuwen heen. Gods lieve Geest werkt in onze dagen niet anders dan in vroegere jaren. Het is dezelfde God, Die nog dezelfde wonderen verricht. En dat wonder wordt steeds groter wonder naarmate dat gij aan die onreine bron zijt bekend gemaakt, de smart omdraagt van onvruchtbaarheid. Dan zult gij ook leren verstaan dat zout geen tegenstrijdig middel is, maar juist een van God geheiligd .middel. Eliza vroeg om zout. Welnu, zout is een zinnebeeldig teken.

Waarvan? Van de bederfwerende kracht van het Evangelie der genade. Voorts van de smaakgevende instellingen des Heeren. En in het oude testament werden de offeranden met zout gezouten. Ik ga u vragen; Wat is een Evangelie zonder zout? Dat is smakeloos. Dat is niet bederfwerend. Dat is een Evangelie waar alles bij door kan. Een Evangelie daar het vlees ook kan genieten. Een strelend Evangelie waar de mens in het leven kan blijven. Een Evangelie als zou de mens nog een vrije wil ten goede bezitten.

Of dat men uit zichzelf kan geloven. Dat Christus voor alle mensen zou zijn gestorven. Dat alle hoiorders recht hebben op de goederen des verbonds. Een Evangelie dat de onbekeerde mensen ook getroost de kerk uit doen gaan. Zulk een Evangelie heeft echter geen bederfwerende kracht. Integendeel, het is bederf-werkend. Tot bederf leidend. Zout is bijtend. Het is een Evangelie tegen vlees en bloed in. Zout is een afbeelding van het pijnlijke voor ons bestaan.

Het is ontdekkend aan schuld en zonden, maar ook vertroostend vooi! de ware boetvaardigen. Zout geeft simaak aan het eten. Zo dient het Evangelie smakelijk te zijn voor de ware hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid van Christus.

Het ware volk van God zal het u wel zeggen of er zout in het evangelie zit. Vele hoorders hebben geen smaak. Zij proeven geen verschil. Als zij nog een rechtzinnige waarheid beluisteren, dan zijn zij al dubbel tevreden. Doch het zout wordt er in gemist. Vele hoorders merken het al niet meer op als men een algemene verzoeningsleer beluistert. En sommigen, waarvan men nog goede verwachting had, schijnen in slaap gevallen te zijn. Ook zij kunnen het best onder zulk een waarheid stellen. Althans zij blijven daar toch maar rustig kerken. Het is nu eenmaal hun kerk waar zij zitten en daar houden zij zich aan. Voor het Evangelie van vrije genade is bijna geen plaats meer. Menigmaal koimt de vijandschap wel openbaar tegen zulk een leer en leven. Het zout heeft ook geneeskracht. Doch de mens wil niet gaarne van zijn kwaal genezen worden. Hij wil zijn kwaal niet eens erkennen. Hij is blind voor zijn dodelijke krankheid. Hoe noodzakelijk is het dan ook dat Gods lieve Geest ons daaraan ontdekt.

Dan zullen wij wel van het water dat kwaad is af willen. Dan zullen wij het met de onvruchtbaarheid niet eens zijn. Dan zullen wij het in de wereld niet meer kunnen houden. Dan kunnen wij met de wereldse gelijkvormigheid niet meedoen. Dan gaat sport en spel er wel aan. Dan verdwijnen de radio's en televisies wel uit onze huizen. Dan zullen de vrouwen wel niet meer naar de kapper gaan om hun haar af te laten knippen. Dan zal geen mannenkleed door een vrouw of meisje gedragen worden. Ook niet in vakantietijden. Als ge het zout der genade ^mag brengen, dan wijkt ge verre van al het werelds gedoe. Dan zult ge wel bedroefd zijn geworden over het bederf dat zo ver is doorgedrongen. Het is in onze dagen bijna niet meer te stuiten.

Het kwaad is geen kwaad meer. De zonde is geen zonde meer. Alles wordt goed gepraat. Het zit niet aan de buitenkant zegt men dan. Ik vraag u: Waar is nog het bederf-werende zout? Gaat de scholen eens na waar de kinderen onderwezen worden. Is er nog zout te vinden? Een zeldzaamheid als ge uw kinderen met gerustheid naar de school kunt sturen. Het kwade water wordt zo gretig ingedronken. Onze kinderen doen ook zo graag wat aantrekkelijk is voor het vlees. Sport en spel, zwemmen en uitgaan dat is aantrekkelijk, doch ik wil u zeggen.... zeer verderfelijk.

En als de ouders dan daaraan nog medewerken, is het geen wonder dat de onvruchtbaarheid steeds erger wordt. Gods kinderen worden in de Schrift genoemd: Gij zijt het zout der aarde. Ach arme wereldling, die zo gaarne dat zout van de aarde zou weg willen hebben. Dan konden zij zich ongewaarschuwd uitleven. Nu zijn er nog enkelingen die hen altijd in de weg staan. Die hen altijd tegenkomen. Dat zijn mensen die hebben het zout der genade verkregen. En omdat zij ook uit de wereld zijn getrokken, gunnen zij u uw ondergang niet. In tegendeel, zij zouden grotelijks verblijd worden als de Heere ook uw ogen opende voor het eeuwig verderf.

R.

A.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 1962

De Wachter Sions | 4 Pagina's

DE GEZONDMAKING VAN JERICHO’S FONTEIN DOOR ELIZA.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 november 1962

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken