Bekijk het origineel

DE LICHAMELIJKE OEFENING TOT WEINIG, DE GODZALIGHEID TOT ALLE DINGEN NUT.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE LICHAMELIJKE OEFENING TOT WEINIG, DE GODZALIGHEID TOT ALLE DINGEN NUT.

4 minuten leestijd

De Protestanten verdeeld over sport, zo lezen we in de dagbladpers. De een wil de zondag al aan de sport besteden, en de ander schrikt daarvan, en zeker terecht, nog van terug. De een wil sport en spel laten en de ander wil deehemen aan de topsport op de rustdag des Heeren zelfs.

Wat zakt het met al die dingen toch ver weg van de praktijk der ware godzaligheid. We bepalen ons bij 1 Tim. 4, 8, waar de Apostel Paulus duidelijk uit laat komen, dat de lichamelijke oefening tot weinig nut is, maar de godzaligheid tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven.

De godzaligheid of het vol van God zijn, zal de zaak zijn die allereerst en boven alles nodig is voor een mens. maar daar wil de mens van nature niet aan. Het lichaam zal dienstbaar gesteld worden aan de ziel, en beide Gode dienstbaar zijn. De lichamelijke oefening daar genoemd staat tegenover de godzaligheid en hare oefening. Nu willen sommigen, dat de lichamelijke oefening, die van weinig nut is, hier zou zien op de uiterlijke vormen-dienst, die in lichaams-bewegingen, onthoudingen en zelfs letsel toebrengen, , enz. zou opgaan, en zo dus een geesteloos formahsme zou te voorschijn brengen, een uiterlijke godsdienst zonder geest. Dat kan er in zitten, maar put de zaak, Waar het over gaat toch niet; uit, geeft de tegenstelling niet helemaal weer. Want de godzahgheid, dp ware godsvrucht van het hart openbaart 3ch naar buiten naar de regel der heilige Wet Gods ook door de uiterlijke vorm, waarbij dus ook het lichaam dienstbaar gesteld wordt aan de oefening van de godzaligheid.

Niet alle lichamelijke oefening als middel voor de oefening der godzaligheid wordt hier afgewezen, maar alleen de onschriftuurlijke, die DUiten de instellingen Gods en boven, die wordt Waargenomen. En daarom wiUen anderen, dat let hier mede en met name ook ziet op de ^ortbeweging. En dat is zeker mee ingesloten. .. ware godzahgheid toch uit zich door de zaigmakende bediening des Geestes in de goede ericen. En die worden door de Catechismus, °ndag 33, zo omschreven, dat ze opkomen zullen uit het geloof, naar de Wet Gods zullen ieschieden, en tot ere Gods. De Wet Gods, MS regel der dankbaarheid zal de norm er voor ^'jn. En zo wijst het vierde gebod al af, dat ^^ iJag des Heeren misbruikt zal worden door oetbal en dergelijke sport-en speloefeningen. in\--^ in de week vraagt de Heere maar om ^ bijzondere zin zich met Zijn zoete Hefdedienst bezig te houden. En dan die dag nog zo te ontheihgen, zijn geest zo in de aardse dingen en ijdelheden op te laten gaan, zal al niet anders zijn, dan zijn ziel geestehjk al meer te bederven. En wat komt er dan nog van kerkgaan terecht, en de overige sabbatsuren door te brengen in geestelijke oefening, hetzij in huiselijke of vriendenkring, of door in het eenzame mediteren met de Heere in de verborgen omgang met God.

Wat komt er ook in de dagen der week zo doende van de rechte godsdienst-oefening en het dageUjks verkeer ia Christus tussen God en de ziel. Hij wordt in die weg ook al meer onvatbaar voor de rechte indrukken van de ernst van het leven, en zijn geest stompt al meer af op dergeüjke wereldse praktijken. De mens van nature vergaapt zich maar aan de dingen van beneden en gaat op in de hchameUjke oefening in de sport, en als dat aUes dan nog een christelijk vernisje krijgt, is het al helemaal weg.

En zo is het ook als we komen bij het spel als recreatie-middel, dat zich gronden kan op het Be gebod, doch ook weer met de nodige beperking. Dat zal ook weer dienen te vallen onder de regel van de Heid. Catechismus: uit het geloof, naar de Wet en tot Gods eer. Als daar iets anders tussen komt is het al bij de Heere veroordeeld voor het gaat beginnen. En daarom, de godzahgheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en toekomende leven.

Tot verheerlijking Gods op de wereld te zijn, dat zal het ware leven, lieven, loven zijn. Uit de ijdele wandeüng der wereld opgehaald te zijn, en van kinderen der boosheid door genade gemaakt te zijn tot kinderen Gods, zal ook mee brengen de ware oefening der godzahgheid. En wie door een waar geloof Christus ingeplant mag zijn, die zal ook onmogelijk andere dan ware vruchten d^r godzahgheid voort-' brengen. Men zie dan het wezenlijk verschil. Opgaan in deze wereldse ijdelheden, zal teken zijn van een werelds hart.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 1965

De Wachter Sions | 4 Pagina's

DE LICHAMELIJKE OEFENING TOT WEINIG, DE GODZALIGHEID TOT ALLE DINGEN NUT.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 maart 1965

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken