Bekijk het origineel

HOPENDE EN UITZIENDE.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

HOPENDE EN UITZIENDE.

5 minuten leestijd

Hopende: Wat we de laatste keer besproken hebben, heeft me nog wel wat te overdenken gegeven. We moeten de bruid in het Hooglied steeds maar weer zien in de strijd waarin zij hier op aarde is geplaatst. En in die strijd nu, die de bruid van binnen en van buiten te voeren heeft, tekent de Bruidegom haar als zeer bevallig, zodat Hij tot haar zegt: Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uwe spraak is liefelijk; de slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uwe vlechten.

Maar weet ge waar me dit nu aan deed denken? Dit deed me denken aan wat de Heere Jezus tot Zijn discipelen heeft gezegd, als Hij er hen op uitzond om Zijn Woord te prediken. Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven, zo heeft Hij tot hen gezegd. We denken er maar te weinig aan vriend, dat dit woord voor ons ook zoveel te zeggen heeft.

Uitziende: De Heere zal er wel voor zorgen dat we aan dit woord zullen denken. Wat voor de discipelen gold, geldt voor ons niet

minder. Het lijkt wel alsof het toch wel heel hard is van de Herder, om de schapen in het midden van de wolven uit te zenden. Als er slechts één wolf bij de schapen komt, wat kan die de schapen al geen kwaad aandoen. En wie stelt nu toch weerloze schapen aan de wolven bloot? Zoudt ge nu kunnen denken dat de goede Herder dat juist doet? En toch doet Hij dat juist. Maar de Herder is Zelf in die weg voorgegaan. Van Hem wordt er ook als een Lam en een Schaap gesproken. En Hij is van de wolven omringd geworden. Maar Hij heeft ze allemaal overwonnen. Daarom kan Hij nu Zijn schapen ook gerust in het midden van de wolven uit: zenden.

Hopende: Dat geeft ons nu het volgende vers ook wel duidelijk te zien. We lezen in vers 4: Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden.

Er wordt dus nu over de hals van de bruid gesproken. De hals verbindt het hoofd en het lichaam met elkander.

Uitziende: Och vriend, de tekst begint gelijk al voor me te leven, nu U dit opmerkt. Christus is immers het Hoofd en de kerk is het lichaam. En dat lichaam nu is door de hals aan het Hoofd verbonden. Dan moet die hals het zaligmakende geloof zijn, want daardoor is immers de bruid met de Bruidegom zo nauw verenigd.

Hopende: En het geloof is weer een vaste grond der dingen die men hoopt. Nu gaat mijn naam ook weer een beetje betekenis voor me krijgen, want mijn naam is immers Hopende. Och vriend, dat is toch geen kleine zaak, om met die hemelse Bruidegom verenigd te mogen zijn. Als ik dat weer eens geloven mag, dan geef ik om niet ene wolf meer. Anders ben ik er wel benauwd van hoor. Niet dat ik nog zoveel mensenvrees heb, want zoals we de vorige keer al besproken hebben, doet me de mensenvrees niet meer zoveel kwaad als vroeger. Maar mijn eigenüefde is er daarmee nog niet minder om geworden. Vandaar ben ik nog wel bang voor wolven. Ik loop nog niet zo graag wond en een schram hier en daar op. De wolven staan je immers naar het leven. En als ze je half dood langs de weg laten liggen, dan komt ge er wel achter, dat er heel wat priesters en Levieten voorbijgaan, maar nog niet zoveel barmhartige Samaritanen.

Uitziende: Ik bemerk dan toch wel, dat het maar goed is dat de hals je aan het Hoofd verbonden houdt, want anders zult ge zeker nog wel deserteren in de strijd.

Hopende: O vriend, dat wil ik wel gaarne erkennen. Als de hals me niet aan het Hoofd verbonden had gehouden, dan was het voor mij in de strijd allang een verloren zaak geweest. Ik ga net als Petrus voor een zuur gezicht van een dienstmaagd al op de vlucht. Daarom komt aan mij totaal geen eer of roem toe. Maar ik krijg toch ook niet de kans om te vluchten. Ik moet eenmaal achter de grote Voorloper aan. Hij spaart me niet voor de strijd en Hij plaatst me er middenin voordat ik het zelf weet.

Uitziende: En nu hebt ge niet alleen een grote Voorloper, maar ge hebt ook nog een grote wolk der getuigen rondom u liggende. Ik geloof dat we daar in de tekst ook nog op gewezen worden. U hebt toch de tekst ook al wat meer van nabij bekeken, zeker?

Hopende: Ja vriend, ik heb er mijn gedachten al een beetje over laten gaan. Er wordt ge-~ zegd, dat de hals van de bruid is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden. Als er gezegd wordt, dat die hals is als Davids toren, dan wil dat zeggen dat die hals rechtop hoog en sterk is, met sieraad omhangen, zoals de kanttekening zegt. De bruid • heeft dus eigenlijk een onbuigzame nek.

Maar dat is ook alleen maar dooi' de genade Gods. Zo is die toren gebouwd tot ophanging van wapentuig. Dus de wapenen hangen er aan om de vijand af te weren en om hem gevoelige slagen toe te brengen. En dan hangen er nog duizend rondassen aan, altemaal schilden der helden. Dat is die grote wolk der getuigen, waarover U zoeven sprak. Misschien dat we de volgende keer van deze tekst nog iets meer mogen zeggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 1967

De Wachter Sions | 4 Pagina's

HOPENDE EN UITZIENDE.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 januari 1967

De Wachter Sions | 4 Pagina's

PDF Bekijken