Bekijk het origineel

13 De herkomst van de BIJBEL

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

13 De herkomst van de BIJBEL

2 minuten leestijd

DE TEKST VAN HET NIEUWE TESTAMENT.

Zoals we reeds als kinderen leerden op school en catechisatie is het Nieuwe Testament geschreven in het Grieks. Dat is niet een vanzelfsheid, want de gewone spreektaal in het land Kanaan was geen Grieks maar het Aramees, (een dialect van het Syrisch).

Tijdens de omwandeling op aarde heeft de Heere Jezus Aramees gesproken en niet Oud Hebreeuws noch Grieks. ^

Volgens de taalgeleerden komen in het Nieuwe Testament nog verschillende Aramese uitdrukkingen en woorden voor zoals: Gabbatha, Golgotha, Effatha, Talita kumi, Maranatha, Eloï, Eloï, lama sabachtani. De eenvoudige Bijbellezer zegt dit niets, omdat de achtergrond onbekend is, maar de taalgeleerden zien deze diepe achtergronden oplichten en passen het één aan het ander tot een gebeuren dat hun aanspreekt.

Maar met het opkomen van het Griekse wereldrijk door de geweldige veroveringen van Alexander de Grote, koning van Macedonië 336 - 323 vóór Christus) werd het Aramees verdrongen. Hij maakte in zijn wereldrijk de Griekse taal tot algemeen-geldende taal, wat grote betekenis heeft gehad voor de snelle uitbreiding van het Christendom. In Kanaan ontmoette hij heftige tegenstand van de nationalistische partij der Farizeeërs (dat is de afgezonderden) die het Jodendom wilden vrijhouden van vreemde smetten. Zij probeerden met hand en tand al het zogenaamde nieuwe tegen te houden, maar het lukte niet. De verovering van het land in 63 vóór Christus door de Romeinen veranderde aan deze toestand niets. Het Grieks was en bleef de wereldtaal die in het ganse Romeinse imperium gesproken werd. Geleidelijk verleerden de Joden hun eigen taal. Ook in de diaspora spraken zij Grieks, hoewel waarschijnlijk de ouderen in de gezinnen het Aramees gesproken zullen hebben. De navolgende geslachten hadden.tenslotte de gramatica van het Aramees zo totaal verleerd zodat zij de geschriften der Vaderen niet meer konden lezen. Misschien dat het overschot dat nog in het land Kanaan woonde daar geen moeite mee had; de verstrooide Joden in ieder geval wel. Daarom was het reeds in de derde eeuw vóór Christus noodzakelijk dat de boeken van het Oude Testament voor hen in het Grieks werden overgezet. Deze vertaling is de bekende „Septuaginta". Tijdens de omwandeling van de Heere Jezus werd deze Griekse vertaling ook door de Joden in Palestina algemeen gebruikt. De spreektaal was toen dus nog Aramees, maar de leestaal en vanzelf ook een groot gedeelte

de spreektaal Grieks.

(Wordt vervolgd).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1973

De Wachter Sions | 8 Pagina's

13 De herkomst van de BIJBEL

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 juli 1973

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken