Bekijk het origineel

AFGEHOUWEN TRONK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

AFGEHOUWEN TRONK

3 minuten leestijd

Bij de profeet Jesaja, die zo we wel zullen weter), wel genoemd wordt: de evangelist onder de profeteiE kan in verschillende hoofdstukken worden vernomen i van de Mess/as Die eenmaal in het vlees zou komen.jl Zo heeft hij Hem onder diverse namen beschreven, < A en Hem allerlei titels en waardigheden gegeven; | hij ziet Hem als Koning, Priester en Profeet, |' ook als HEERE, met Goddelijke majesteit bekleed; en ook heeft hij Hem als de Immanuêl aangewezen, gelijk u dat alles in zijn profetieën na kunt lezen. We willen nu echter kort even onze aandacht geven aan hetgeen we in hoofdstuk elf vinden beschreven. In het eerste vers daarvan worden we erbij bepaald hoe diep de eeuwige Zone Gods toch is afgedaald. Als we in dat vers van een rijsje en scheut lezen, wordt op de geringheid van Zijn verschijning gewezm een rijsje, dat is immers maar een heel dunne tak, ' die gemakkelijk afbreekt, omdat hij teer is en zwak.f Van zo'n rijsje wordt dan nu bij de profeet vernomen dat hei uit Isai's afgehouwen tronk zal voortkomen David wordt niet eens genoemd, maar /sa/, zijn vadé, dat verklaart ons zijn geringe afkomst nog nader. Bij David zou aan koninklijke afkomst worden gedacl maar Isai was een burger uit een gesmaad geslacht; Isai heeft nooit bekendheid of aanzien verworven, maar is als een geringe, eenvoudige herder gestorvei Christus zou wel uit de koningsstam worden geborei maar die stam had schier alle heerlijkheid verloren het was een afgehouwen tronk, zonder vorst of konin geen paleis, maar een eenvoudige timmermanswonins Jozef en Maria behoorden beslist niet tot de rijken, dat zou immers later uit het offer der armen blijken. Hij heeft Zich vernietigd, al in Zijn voorgeslacht; dat is ook in de naam Isai tot uitdrukking gebracht. Isai's afgehouwen tronk, zo op het oog zonder waaré maar toch met levende wortels, verborgen in de aaré de scheut uit die wortels die vrucht voortbrengen zoi ziet op Hem, van Wie geldt: geworden uit een vrouw Zo heeft dan Jesaja, door Gods Geest geïnspireerd, in dit vers van Christus' vernedering geprofeteerd. Een afgehouwen tronk, menselijk gezien dus verloren toch vrucht voortbrengen, daaruit wordt Hij geboren. Wat dan bij de mensen onmogelijk is, verloren en kwijt toch nog mogelijk bij God, Zijn Naam tot heerlijkheid alleen in Christus, dat we dat nooit vergeten zullen, alleen in Hem kan God de adventsbeloften vervullen. Zou er dan ergens iemand zijn, in deze adventsdagen die alleen maar van een afgehouwen tronk kan gewage en die geen wortels en geen leven meer kan bespeure dan mocht de hemel uit vrije genade weer eens scheurt dan mocht het rijsje en de scheut eens worden geziei dan kan het weer eens, dan is het echt geen misschit dan wordt beleefd wat Jesaja ook heeft geschreven, een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1975

De Wachter Sions | 8 Pagina's

AFGEHOUWEN TRONK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 11 december 1975

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken