Bekijk het origineel

Nuttige Samenspraken (90)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Nuttige Samenspraken (90)

3 minuten leestijd

van een heilzoekend leraar met zijn akkerlieden bij zijn gewone en buitengewone huisbezoeken.

VIJFDE SAMENSPRAAK (vervolg)

Over de oogst zelf en wel vooreerst over het gras-en korenmaaien.

Leraar (vervolgt): ier kunnen wij ook nog aanmerken, dat de staat van de verdrukte gelovigen, die zo zwaar onder de last van de bezoeking Gods gaan, ook wel bij een stoppel vergeleken wordt (Job 13 : 25) omdat zij in die tijd als een stoppel neer gebogen, van levenssap en sieraad ontbloot zijn, zodat hun sap veranderd is in zomerdroogte, hun tong kleeft aan hun gehemelte en zij niet staan kunnen indien de rechterhand des Heeren hen niet krachtig ondersteunt, maar worden getrapt en getreden aan alle kanten, totdat hun hulp uit Sion komt en hun verlossing van de God Jacobs, Die de treurende Sionskinderen beloofd heeft te troosten en te beschikken dat hun gegeven wordt, sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid en het gewaad des lofs voor een benauwde geest.

Maar om een stapje verder te gaan.

Men ziet dat er veel of weinig gemaaid wordt, naarmate dat elk uitgezaaid heeft.

Leert daar uit: dat een iegelijk veel of weinig genade-vrucht ontvangen zal naardat hij geestelijker wijze gezaaid heeft.

Huisman: Hoe moet men dit verstaan?

Leraar: Dit kan men tweezins verstaan: vooreerst in betrekking van dit leven en ook van het leven hiernamaals.

Zaait u hier het evangeliezaad rijkelijk onder uw evenmensen, onder uw kinderen, onder uw dienstboden, arbeiders, buren en vrienden, dan zult u overvloedig vruchten plukken en haast ondervinden dat God uw pogingen zegenen zal en dat Hij uw huis stellen zal tot een planthof van Zijn verlustiging. Ook zal de akker van uw eigen ziel overvloedig vruchten dragen als u maar gedurig het woord der genade als een heilig zaad daarin werpt, want hoe meer kennis hoe groter verwachting van heiligmaking, namelijk in diegene, daar zij aan geheiligd wordt.

Maar behalve de kennis, moet men ook vele deugden zaaien, wil men hiernamaals een rijke mate van heerlijkheid maaien. En dit gebeurt niet alleen door een openbaring van onze liefde tot God, maar ook tot onze evenmensen en wel op de volgende wijze:

Dat wij ons talent tot nut van hun zielen besteden, dan zaait men Gods genade, die ons gegeven is, weer uit aan anderen en men zaait de rijkdom Zijner heerlijkheid, Gal. 7.

Dat wij inzonderheid weldadigheid en trouw bewijzen, om behoeftigen te ondersteunen, om ellendigen te redden en armen met milddadige aalmoezen te verkwikken.

Dit doende zullen wij ruimschoots van Gods zegeningen hier tijdelijk en hier namaals eeuwig maaien. Maar die spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien, hetzij in het ene, of in het andere.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1986

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Nuttige Samenspraken (90)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 februari 1986

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken