Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekbespreking

4 minuten leestijd

NIETS KAN HAAR GLANS VERDOVEN

350 jaar Bijbel in Statenvertaling.

Al de lezers van ons kerkelijk blad kunnen weten dat dit boek verschenen is bij gelegenheid van de herdenking van het 350jarig bestaan van onze Statenvertaling. Het is een prachtige uitgave en ook een zeer leerzaam boek geworden. In dit boek gaat het geheel over de Bijbel. Ds. A. van Heteren heeft over de Nederlandse Bijbelvertalingen vóór de Statenvertaling geschreven. Hij is hierin tot in de Middeleeuwen teruggegaan. Dan volgt daarop een hoofdstuk over de totstandkoming van de Statenvertaling van ds. v. Heteren en ds. A.C. Rijken. Een stuk historie geheel gewijd aan het werk dat verricht is reeds vóór de Synode, maar ook op de Synode en na de Synode van Dordrecht, om ons volk een Bijbel in handen te kunnen geven, waarin men Gods Woord getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen kon vinden overgezet. De heer J. de Koning heeft ons van het leven van de Statenvertalers wat medegedeeld, terwijl ds. J. v.d. Haar ons de betekenis van onze kanttekeningen onder het oog heeft willen brengen. De heer W. van Gent heeft geschreven over de Bijbeldrukkers en hun uitgaven, terwijl de heer L.M.P. Scholten geschreven heeft over de uitgaven van de Statenvertaling in de 19e en 20e eeuw. Drs. F. van den Brink heeft over de taal van de Statenvertaling geschreven.

Zo is daarop dan als vanzelf gevolgd de beantwoording van de vraag: Waarom nu nog steeds de Statenvertaling? door ds. Tj. de Jong en een hoofdstuk over de Statenvertaling in de huisgezinnen en op school door ds. E. Veenema. Ds. P. Beekhuis heeft daarop laten volgen een overzicht van nieuwe vertalingen. Aan het eind van het boek kunnen we dan nog van de hand van de heer Scholten een hoofdstuk vinden over het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting van 1963-1987. Dus zo is het de schrijvers goed gelukt om van de inhoud van dit boek een zeer passend geheel te maken, waarin het ene hoofdstuk zomaar op het andere aansluit. Het boek is rijk geïllustreerd en daardoor ook zeer aantrekkelijk. Het houdt ons niet zozeer met de strijd van de Remonstranten en Contra-Remonstranten en met al het andere werk van de Nationale Synode bezig. De bedoeling is geweest om uitvoerig in te gaan op al wat met onze Statenvertaling verband houdt. Het gaat dus in dit boek helemaal over de Bijbel. En uit al wat we daarover in dit boek lezen, moeten we tot de slotconclusie komen, dat al is het dat wij er niet vanuit kunnen gaan dat er principieel geen nieuwe vertaling gemaakt zou mogen worden, waar ds. Tj. de Jong ook op wijst, er toch voor ons geen noodzaak is om de Bijbel opnieuw te vertalen. De Bijbel is zo getrouw mogelijk overgezet. Vele woorden zijn al aangepast aan het hedendaags Neder­ lands, terwijl ook nodig is dat de oude spelling voor het recht verstaan van Gods Woord in vele gevallen moet worden behouden. En zo'n Bijbel bezitten we nu. Dat geeft dit boek ons duidelijk aan. Dus we houden het nu bij de Bijbel zoals die thans door onze G, B.S. zo goed mogelijk verzorgd wordt uitgegeven.

Het boek dat de titel draagt , , Niets kan haar glans verdoven" is een waardevol boek te noemen. Het kan door ons niet gemist worden, om te weten waarom wij onze Bijbel hebben zoals die door de G.B.S. wordt uitgegeven. De prijs is voor de donateurs, ook nieuwe donateurs, nog f 27, 50. De prijs is anders ƒ 39, 50.

TERDEGE

Bij gelegenheid van de inschrijving van de 25.000e abonnee, werd ons een extra num^ mer van Terdege toegestuurd, om dit blad aan te bevelen in ons blad. We kunnen uit verschillende reakties in dit blad zowel als in het R.D. zien, dat bij zo'n groot aantal abonnees, er wel heel wat verschil van opvatting is onder de lezers van zo'n blad of krant. Daar moet men natuurlijk ook wel rekening mee houden. Toch kunnen de goede principiële geluiden die er doorheen lopen, ook weer een goede uitwerking hebben op vele lezers die blijkbaar zeer ontwetend zijn van een principe overeenkomstig Gods Woord. Er zijn vele tijdschriften en gezinsbladen die in onze gezinnen niet thuishoren. Daarom geven wij voorkeur aan een blad als Terdege. Er is in deze tijd veel wat ons verontrusten moet en waar men niet genoeg tegen waarschuwen kan.

In Terdege zijn er bepaalde rubrieken die te dien opzichten onze waardering kunnen hebben. Men kan zich opgeven als abonnee bij Terdege, 7336 AZ Apeldoorn. Laan van Westenenk 12, tel. 055-495333.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1987

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1987

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken