Bekijk het origineel

SALOMÉ

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

SALOMÉ

4 minuten leestijd

Haar grootvader was één van de beruchtste koningen die ooit over Israel geregeerd hebben, namelijk Herodes de Grote, de man van de kindermoord te Bethlehem. Haar grootmoeder was Mariamme, een dochter van de man die een tijdlang het hoogste geestelijk ambt in Israël bekleedde, namelijk de hogepriester Simon. Zo stamde zij af van een vorst, maar geestesadel was in haar niet; zij was een telg uit een geslacht van godsdienstige leiders, maar de ware vreze Gods werd in haar gemist. Salome heette ze, en dat betekent "rijk aan vrede", maar ook aan de betekenis van deze naam heeft zij niet beantwoord. Salome was geboren uit het eerste huwelijk van Herodias met Filippus. Later verliet Herodias haar man voor een overspelige verbintenis met Herodes Antipas de viervorst. Salome bleef bij haar moeder, volgde haar naar Israël.

De koers die beide vrouwen aanhielden, vertoonde dus overeenkomsten, en dat bleek ook duidelijk bij een gebeurtenis die door de Evangelisten vermeld wordt. De geschiedenis is bekend: Johannes de Doper, die Herodes Antipas aangesproken had over de ongeoorloofde verhouding met Herodias, was gevangen gezet. Toen Salome op de verjaardag van Antipas danste, behaagde zij haar stiefvader en onder ede beloofde hij haar te zullen geven wat zij begeren zou. In Marcus 6 : 24 staat dat zij aan haar moeder vroeg: "Wat zal ik eisen? ", en die antwoordde: "Het hoofd van Johannes de Doper". Dat deze raad de dochter uit het hart gegrepen was, blijkt uit het volgende vers, waar staat: "En zij terstond met haast gaande tot den koning heeft het geëist, zeggende: Ik wil dat gij nu terstond in een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper". Opvallend is dat de Evangelist Marcus haar direct handelen zo benadrukt met de woorden "terstond met haast". Blijk

baar was er haar veel aan gelegen om Johannes direct uit te schakelen, en wilde ze geen tijd verliezen. Vreesde ze net als haar moeder dat Herodes Antipas hen uiteindelijk verstoten zou?

Johannes werd onthoofd en de scherprechter bracht zijn hoofd in een schotel, "en gaf het aan het dochtertje, en het dochtertje gaf het aan haar moeder". Dit is tegelijk het laatste was ons in de Evangeliën over de toen ongeveer zeventienjarige Salome wordt medegedeeld.

De dochter is dus wel in het spoor van de moeder gegaan: wat als hindernis beschouwd werd, werd uit de weg geruimd en geraffineerdheid en zucht naar macht deed beide vrouwen zich koppelen aan wat in hun ogen de beste partijen waren. Salome trouwde, net zoals haar moeder gedaan had met een zoon van Herodes de Grote, het was Filippus, de viervorst over Iturea en over het land Trachonitis (zie Lukas 3:1), die dezelfde naam had als haar vader. Met deze veel oudere man was ze korte tijd gehuwd, tot hij in 34 na Chr. overleed. Het huwelijk is kinderloos gebleven.

Daarna werd ze in de echt verbonden met haar neef Aristobulus, die een zoon was van Herodes van Chalkis, een broer van haar moeder. Zelfs smaakte ze het genoegen dat haar man zich gedurende enkele jaren koning van het rijkje Klein Armenië mocht noemen. Het zal een triomf voor haar geweest zijn, een teruggevonden munt toont dat aan. Want op de ene zijde daarvan staat: "van de koning Aristobulus" en "van de koningin Salome", op de andere kant zijn de hoofden van het echtpaar te zien. Salome's gezicht, hoewel niet duidelijk te herkennen, is mager met een rechte neus, een vooruitspringende kin en een hoog voorhoofd. In de gehele uitdrukking van het gezicht valt een grote beslistheid op. Heeft ze zichzelf als een handhaver van de dynastie van Herodes de Grote beschouwd? De namen van de drie zonen die uit haar tweede huwelijk geboren werden lijken er op te duiden: de zonen heetten: Herodes, Agrippa en Aristobulus.

Deze danseres, die met haar goddeloze dans het einde van de Godzalige Johannes de Doper inluidde, leek tenslotte - in tegenstelling tot haar moeder - toch te triomferen. Maar hoe weinig is van deze triomf staande gebleven in het uur van haar sterven? Veel had ze bereikt, maar wat is daarvan blijvend geweest? Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1995

De Wachter Sions | 8 Pagina's

SALOMÉ

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 maart 1995

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken