Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

4 minuten leestijd

William Huntington. Want Sion is van God begeerd. Verzamelde leerredenen (2)

Dit boek is uit het Engels vertaald door mevr. G.H.C. Pas-Donker. Het boek is in de Engelse taal niet tot mijn beschikking, maar zoals ik heb vernomen is de vertaling van deze mevrouw betrouwbaar. In dit boek kunnen we ook echt Huntington aan het woord vinden. De vrije genadeleer is altijd krachtig door hem verdedigd. Nog niet lang geleden konden we weer lezen hoe men hem van antinomianisme heeft beschuldigd. Dat was in Huntingtons dagen ook al het geval. Hij wist zich echter wel goed tegen deze beschuldiging te verdedigen, zoals we op bladzijde 35 kunnen zien. Zij die hem van antinomianisme beschuldigden, waren daar zelf niet vrij van. Wat de leer was die hij voorstond, zegt hij op bladzijde 39 met enkele woorden, als hij daar de opmerking maakt: "Ja, God zal de hand slaan aan allen die Christus huwen voor hun eerste man gestorven is”.

De eerste leerrede handelt over Mozes zonder deksel in het aangezicht van Jezus Christus. Hij merkt op, dat het noodzakelijk is dat we onderscheid maken tussen de wet van God, die door Mozes werd gegeven en de wet der waarheid, die door Jezus Christus geworden is. Zulke uitdrukkingen gaven de arminianen wel een stok in de hand om hem van antinomianisme te beschuldigen. Maar hij geeft er wel een duidelijke verklaring van, zodat men naar zijn bedoeling niet lang behoeft te raden.

De preken zijn te lang om in de kerk te lezen. De leerrede over de hemelse arbeiders en hun geestelijk loon heeft hij zelf in twee keer gedaan, maar voor de eenvoudige luisteraar zal de inhoud niet zo gemakkelijk overkomen. In zijn dagen mocht er echter ook een geestelijke opwekking komen, waardoor er een behoefte ontstond aan predikers die zulk een prediking brachten als Huntington. Philpot had voor Huntington een even diep respect als voor de bekende geleerde dr. Owen, al had Huntington nauwelijks enige opleiding genoten. Hij was van God geleerd en men moet zich verwonderen over het licht dat hij mocht hebben in de verborgenheden van Gods Woord. De Schrift was ook in het bijzonder het voorwerp van zijn gedurig onderzoek en hij had de Schriftuurplaatsen ter toelichting van wat hij bedoelde zomaar voor het grijpen. De tijd waarin hij leefde en al wat er toen rondom hem plaats greep, heeft hem ook wel gebracht tot onthullingen en waarschuwingen, waarin hij wel wat onvoorzichtig met jaartallen is gaan spelen. Maar verder is het boek het lezen waard en we scharen ons ook maar liever aan de zijde van deze antinomiaanse Huntington dan aan de zijde van de arminiaanse predikers van zijn tijd en van onze tijd. We menen het boek aan te kunnen bevelen. De prijs is ƒ 45, 00 en de uitgever is De Groot-Goudriaan te Kampen.

Maak mij levend naar Uw Woord. Een twaalftal leerredenen van ds. A.PA. de Cloux.

Eenvoudige bevindelijke preken worden ons in dit boek geboden. De preken van Du Cloux worden in verschillende gemeenten onder ons wel gelezen. Welnu, de eenvoudige Schriftuurlijke bevindelijke leer die we voorstaan kunnen we in deze preken wel vinden. Deel 1 werd me toegezonden. In september zou deel 2 verschijnen. De serieprijs is ƒ 34, 50. De losse delen kosten ƒ 39, 50.

Het adres van de Uitgeverij-boekhandel is Gebr. Koster, Nairacstraat 17, 3771AW Barneveld. Tel. (0342) 41 69 86.

Uitgeverij Stuut te Rijssen, postbus 342, 7460 AH Rijssen, tel. (0548) 52 07 71, stuurde ons de volgende boekjes toe, die bij elkaar voor ƒ 25, 00 zijn te verkrijgen:

Ds. M. Ruben, viertal leerredenen, deel 1. Deze preken van de onder ons bekende ds. Ruben, zijn ook van een eenvoudige bevindelijke inhoud. Het boekje is voorzien van een voorwoord van ds. A. v.d. Meer te Ede, Wekerom.

Door U, door U alleen. Brieven en levensbeschrijving van Benjamin van der Meer, in leven ouderling bij de Oud Gereformeerde Gemeente te Monster. Ook wel een lezenswaardig boekje.

Enige aantekeningen over ouderling Hendrikus Ligtenberg (Walkerk) en ouderling Arend Baan (Eskerk) te Rijssen, met verslag van de rouwdienst van Hendrikus Ligtenberg door ds. W.C. Lamain. In geheel het boekje vinden we ds. Lamain aan het woord. Aanbevolen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1997

De Wachter Sions | 8 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 september 1997

De Wachter Sions | 8 Pagina's

PDF Bekijken