Bekijk het origineel

Sprekende nadat zij gestorven zijn.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Sprekende nadat zij gestorven zijn.

7 minuten leestijd

Het verachte door God uitverkoren (slot)

Iets uit het werk van William (1773-1844) Gadsby

Sprekende over Ps. 35 : 28 "Zo zal mijn tong vermelden Uw gerechtigheid en Uw lof de ganse dag", gaat Gadsby in op de gerechtigheid die voor God bestaan kan. Van nature is een mens geneigd op zijn eigen gerechtigheid te bouwen. Maar de Heere wil deze vuile klederen van onze eigen gerechtigheid niet aanschouwen. Wat doet Hij? Wel, Hij zendt het vuur er in, zodat ze verteren. Zie de geschiedenis van de hogepriester Jozua. De satan stond aan zijn rechterhand en wees op zijn vuile klederen. Dan zegt de satan: "Wilt u zo voor God verschijnen? Hebt u hoop op God, in zulke vuile klederen? Schaam je! Houd uw mond en open nooit meer uw onreine lippen". Dan wordt de arme zondaar radeloos en moet tot de conclusie komen dat er werkelijk geen hoop meer voor hem is. Maar wanneer het de Heere belieft de gerechtigheid van de Heere Jezus toe te passen, dan mag zijn tong de lof des Heeren vermelden. Laat dan alle duivels van de wereld er tegenop komen, dit alles kan de zondaar niet weerhouden van Gods lof te vermelden.

Mogelijk dat sommige hoge belijders zeggen: "O, ik zing altijd Zijn lof en verkondig altijd de gerechtigheid van Christus en van vuile klederen weet ik niets af!"

Weet echter dat voor de Heere iemand bekleedt met het kleed van Christus' gerechtigheid, hij eerst kennis gekregen moet hebben aan zijn eigen vuile klederen waarin hij voor de Heere wil bestaan. Eerst wordt iemand gebracht tot de erkentenis dat hij een verloren, een schuldige, een vuile en geruïneerde zondaar is.

Er zijn mensen die van mij beweren dat ik nooit tot zondaars preek! Maar, beste mensen, ik preek alleen maar tot zondaars, want er zijn alleen maar zondaars. Als ik een mens ontmoette die geen zondaar was, zou ik niets voor hem hebben. Maar een echte, bewuste en werkelijke zondaar is een heilig geval. De Heere heeft hem apart genomen en hem zijn schuld doen gevoelen en zulke zondaren worden op Gods tijd met de mantel van Christus' gerechtigheid omhangen. Zegt de wet dat zo iemand de Heere en zijn naaste moet liefhebben, dan weet hij dat hij die eis niet volbrengen kan. Ik weet dat sommigen zeggen dat we dan maar ernstig daarnaar moeten staan en dan zal God dit accepteren. Maar dit zal Hij nooit! We moeten een gerechtigheid hebben buiten ons, namelijk de gerechtigheid van Christus. Die alleen kan bestaan voor de vlekkeloos heilige God. Hij heeft in eeuwigheid volmaakt al degenen die geheiligd worden. De Heere plaatst Zijn volk apart en bekleedt hen met Zijn gerechtigheid, een eeuwige gerechtigheid. Een volk dat zichzelf als een overtreder van de heilige wet des Heeren heeft gezien en dit smartelijk heeft ervaren in het hart, zal op Gods tijd Zijn gerechtigheid leren kennen en vrolijk zingen van dat heil.

De Bijbel zegt dat degene die niet werkt maar gelooft in Hem Die de "vrome" rechtvaardigt? Nee, Die de "heilige" rechtvaardigt? Nee! Die de "goede" rechtvaardigt? Ook niet. Wie worden dan gerechtvaardigd? Niet die werkt, maar die gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt. Wat? De goddeloze? Ja, hij die in zijn geweten voelt niets meer te zijn dan een goddeloze en voor eeuwig moet omkomen als hij geen andere gerechtigheid deelachtig wordt en die totaal uitgewerkt is en geheel wanhoopt aan zichzelf en zo tot de Heere mag komen, die ontvangt het geloof waardoor hij om niet gerechtvaardigd wordt. In Hem zijn Gods kinderen volmaakt.

Ik - zo zegt Gadsby - kon geen vrede vinden in mijn geweten voor ik mocht weten in Christus rechtvaardig te zijn. De satan zal tot die tijd altijd uw vrede proberen weg te nemen. Hij zal u vertellen blind te zijn en dat u niet kunt zien; hij zal u vertellen lam te zijn zodat u niet kunt wandelen; hij zal u vertellen stom te zijn zodat u niet kunt spreken; hij zal u vertellen een hard hart te hebben zodat u niet kunt bidden en dat u verzuimd hebt te waken zodat de wereld u in haar greep heeft; hij zal u vertellen dat u de wereld liefhebt en dat de liefde des Vaders niet in u is en zo zal de vorst der duisternis u altijd tot zwijgen willen brengen. Maar als de Heere u zegent met een geloofsoog op de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid van de Middelaar en als u Zijn oneindige en volmaakte gehoorzaamheid aan de wet mag zien en dat voor u, dan kunt u tot de satan zeggen: "Ik beken dat alle beschuldigingen waar zijn, satan. Ik sta beschaamd ten opzichte van mijzelf en ik betuig een vuile en zondige worm te zijn. Maar rustende op het werk van de Heere Jezus mag ik betuigen rechtvaardig in Hem te zijn en niet alleen ik, maar al degenen die geloven".

Hier kan satan niet komen, want in het werk van de Heere Jezus is geen tekort.

Hij heeft een volmaakte gehoorzaamheid teweeg gebracht en Gods kind staat volmaakt in de geliefde. De Heere verklaart in Christus een welgevallen te hebben in een dergelijke zondaar. O, hoe verblijdt de ziel zich in deze zaligheid, in deze heerlijke rechtvaardigheid die goddelozen rechtvaardigt.

Misschien zijn er hier die weinig geestelijk licht hebben in deze zaak en "letterlijk" de noodzakelijkheid van deze toerekening niet kennen. Ik herinner mij de periode dat ik mij verblijdde in Christus en in staat gesteld werd te zingen van de wonderen van Zijn redding. Maar "letterlijk" kende ik de toerekening niet.

Op een keer zei een goede vriend tegen me: "William, de rechtvaardigheid van Christus is ons toegerekend!" Maar ik wist niet wat hiermee bedoeld werd.

Verslagen en belast ben ik naar huis gegaan, steeds mij maar afvragend wat die toerekening van de gerechtigheid inhield en tenslotte kwam ik tot de slotsom mezelf bedrogen te hebben. O, hoe naar was ik gesteld en wat zocht ik ernstig in Gods Woord naar wat onder "toerekening" verstaan werd. Hoe schreide ik tot de Heere. Tenslotte dacht ik: het moet zeker de gehoorzaamheid van Christus zijn. Maar toen bleef ik toch nog zitten met het woord: toerekening.

Ach, ik wist niets meer dan een kind ervan weet. Ik liet bij de buren een woordenboek halen om te kijken wat "toerekening" betekende. Maar ook dit bracht me niet tot de kennis. Tot de Heere het behaagde onder andere woorden de volgende woorden uit de Schrift in mijn ziel te drukken: "Hij, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in Hem". O, dacht ik, dat moet op de "toerekening" slaan: Christus nam mijn zonde en ik kreeg Zijn gerechtigheid. Stap bij stap leidde de Heere mij in deze verborgenheid van "de zalige ruil". De volmaakte gehoorzaamheid van Christus was mij toegerekend en mijn zonden werden op Hem gelegd.

Deze zaken kende ik wel bevindelijk, hoewel ik de benaming "toegerekende gerechtigheid" niet kende en ik geloof dat er zo nog meer mensen zijn. Daarentegen zijn er ook honderden die wel kunnen spreken over deze zaken, maar niets van de geestelijke betekenis verstaan. Maar die door Gods Geest onderwezen worden, zullen deze zaken én door bevinding én door de letter leren kennen. Hoe mag de arme ziel dan rusten en vertrouwen op Christus.

Verder geloof ik dat de eer van God nergens meer door verhoogd wordt dan door het mogen rusten van de ziel in Christus' gerechtigheid. Neem Christus weg en u moet voor eeuwig verzinken! Hoe kunt u zonder Christus de wet in het aangezicht zien? Hoe kunt u zonder Hem voor de gerechtigheid des Heeren bestaan? Maar in Hem mag een arme, bevende zondaar rusten en spreken van de rijkdom van Zijn genade: "Zo zal mijn tong vermelden Uw gerechtigheid en Uw lof de ganse dag".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 september 1999

De Wachter Sions | 10 Pagina's

Sprekende nadat zij gestorven zijn.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 september 1999

De Wachter Sions | 10 Pagina's

PDF Bekijken