Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ootmoed

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ootmoed

3 minuten leestijd

In ieders hart huist van nature de hoogmoed en er is veel noodig om klein te worden, maar ook om klein te blijven voor God en menschen. Ook de geringe naar de wereld heelt zijn hoogmoed, maar vooral is er te strijden, als de Heere groote gaven van wijsheid toedeelde en de deugd wordt beoefend.
Bij de oude philosophen van Griekenland werd zij niet het minst gezien bij de Stoïcijnen. In een brief van Heraclitus aan Hemodorus lezen wij: »Menig en zeer moeielijk vraagstuk is door mij opgelost. Ik heb de wellusten overwonnen; ik heb de geldzucht overwonnen; ik heb de eerzucht overwonnen. Ik heb overmeesterd de vreesachtigheid, de vleierij. Mij valt de vrees niet aan, noch de dronkenschap. Mij ontvlucht de toorn en de wraak,” enz. Is het niet of wij hier den trotschen Farizeër in den tempel hooren spreken?
Geheel anders spreekt Augustinus. »De weg tot ootmoed is door Hem gebaand, die als God de zwakheid onzer schreden zag, Deze is in de eerste plaats de ootmoed, in de tweede plaats de ootmoed, in de derde plaats de ootmoed en zoo dikwijls men vroeg, zou ik datzelfde zeggen, niet omdat er geene andere voorschriften zijn, welke zouden mogen genoemd worden, maar indien niet de ootmoed al het goede dat wij doen, is voorgegaan en vergezelt en volgt, zoowel het voorgestelde, waarop wij het oog hebben, als het nevens ons gesteld is en waaraan wij vasthouden, en hetgeen op ons gelegd is, waarmede wij beladen zijn, dan rukt de trotschheid ons, als wij over eenige goede daad juichen, alles uit de handen. De overige verkeerdheden zijn te vreezen in de zonden, maar trotschheid in de goede daden, zal niet dat, wat loffelijk gedaan is, door de begeerte naar lof worden verloren.
Evenals die zeer beroemde leeraar der welsprekendheid, toen hem gevraagd was, wat hem toescheen, dat het eerste onder de lessen der welsprekendheid moest worden in acht genomen, geantwoord heeft; »de voordracht;” wat in de tweede plaats? »eveneens de voordracht;” wat in de derde plaats? »niets anders dan de voordracht.” Indien men mij zoo ondervroeg en bleef men mij zoo vragen over de Christelijke leer, dan zou ik niets anders mogen antwoorden dan »de ootmoed.”
Hoe ver de hoogmoed den mensch, die in de voorste rijen of op den hoogsten trap geplaatst is medevoeren kan, bewijzen de Oostersche koningen, die zich vertegenwoordigers der goden droomende, goddelijke eer eischten, de keizer van Rome, wier standbeelden in de tempels geplaatst, werden vereerd, de pausen, die in den tempel Gods gezeten, zich vertoonden alsof zij God waren, en Herodes, voor wien het volk riep: »eene stemme Gods en niet eens menschen”.
Hoogmoed benevelt ons oog voor de dingen Gods en sluit ons hart voor de verborgenheden des levens. Het heilige en zalige Gods wijkt voor de donkerheid en ellende van ’s menschen »ik.” Wij hebben geen grooter vijand dan onszelven.
Terecht raadt ons Jezus Krach. (3 : 20 v.): »hoe gij grooter zijt, hoe meer vernedert uzelven, en gij zult voor den Heere genade vinden. Velen zijn hoog en zeer vermaard, maar den zachtmoedigen worden de verborgenheden geopenbaard. Want de macht des Heeren is groot en wordt van den nederigen geëerd,”
Elk mensch, ook de geringste, heeft zijne hoogheid; ook daarom moeten wij door vele verdrukkingen ingaan, Met de Schrift roepen wij anderen en ons zelven toe: »waakt!”

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 oktober 1892

De Wekker | 4 Pagina's

Ootmoed

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 oktober 1892

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken