Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beantwoording van vragen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beantwoording van vragen

3 minuten leestijd

Vr. Waar zijn de plaatsen te vinden, bedoeld in Matth. 2 : 23: »Opdat vervuld zou worden, wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheeten worden?”
Antw. De afleiding van Nazarener van het Hebreeuwsche woord »nootseer” = »die bewaart of behoedt, bewaarder of behoeder”, dat Exod. 34 : 7, Ps. 31 : 24 voorkomt, is geheel onjuist. Evenmin ziet Mattheüs op Job 7 :20, »nootseer haadam” = "menschenhoeder,” noch op Jes. 49:6 en Jes. 42 : 6, zoodat de Heere als de bewaarde (natsoer) zou genoemd zijn en Nazareth de plaats der verberging, de bewaarplaats voorden Heere zou zijn geweest. Zeer juist wordt daarentegen in de kantteekening van onze Staten-overzetters gelezen: "Dit ziet op de plaats Richt. 13: 5—7, waar van Simson als een voorbeeld van Christus gezegd wordt: "Hij zal een Nazireër, d.i. een verloofde Gods zijn; of dat het waarschijnlijkste is, op Jes. 11 : 1 en 60 : 21, waar Christus «Netzer,” d.i. een Spruite genoemd wordt, van welk woord de stad Nazareth haren naam heeft. God heeft gewild, dat Christus bij gelegenheid van deze zijne woonplaats Nazarener zou genaamd worden, als een Spruit, die uit zijne plaats voor zijnen vader opwast, Jes. 53 : 2, Ter. 23 : 5 en’33:15, Zach. 6:2.” De plaatsen, aangehaald in de door ons afgewezene verklaringen, bevatten geene Messiaansche profetieën, wel daarentegen die in onze kantteekening voorkomen.

R. uit G. vraagt: »Beteekent "in Christus geheiligd zijn” niets anders en niets meer dan «gewijd zijn” in den zin, zooals dat is verklaard ten opzichte van de ongeloovige vrouw door den geloovigen man?”
Niets meer? Het is wonderveel. Is het geene onuitsprekelijke genade, dat wij niet geboren zijn als hond of ezel, maar als mensch, dat wij niet geboren zijn als heiden of jood, maar als Christen, dat wij geboren zijn als kinderen, die onder de bedeeling van Gods genadeverbond leven, opdat alle middelen der genade tot ons eeuwig behoud op óns zouden worden toegepast, dat de beloften Gods ons verzegeld zijn onder de gebeden van Gods volk?
De meening van den vrager, dat het «in Christus geheiligd” zou beteekenen "in Christus gerekend, in Hem verkoren, maar ook wedergeboren, zoodat de wedergeboorte voor de gansche Kerk in ‘t gemeen, zoowel als voor ieder lid in ‘t bizonder, voorwerpelijk in Christus ligt, en wat voorwerpelijk in Hem heeft plaats gehad, onderwerpelijk zich in ons moet herhalen,” zoude tot de slotsom moeten leiden, dat alle gedoopten zalig werden. Wat persoonlijk, voor mij voorwerpelijk in Christus ligt, moet ook onderwerpelijk mijn deel worden, tenzij men aanneemt dat God doet zooals een ontaard aardsch vader zou doen, als hij wat zijn kind bij testament of hoe ook als wettig eigendom verkreeg, aan dat kind bedriegelijk onthield. Aangezien wedergeboorte, evenmin als het natuurlijk geboren worden, iets kan zijn, dat buiten den mensch omgaat, is eene voorwerpelijke wedergeboorte zonder eene onderwerpelijke onmogelijk. Tegelijk wedergeboren en niet wedergeboren te zijn, om ook nooit wedergeboren te worden, gaat mijn verstand te boven en onze briefschrijver zal toch wel met ons de waarheid ook omtrent de gedoopten bevestigd zien van het woord: » velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren.” Hield de doop dus in, dat aan het kind werd verzegeld, dat het in Christus voorwerpelijk wedergeboren was, dan zou de bediening van dat Sacrament bij verreweg het grootste gedeelte der kinderen leugen zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 1893

De Wekker | 4 Pagina's

Beantwoording van vragen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 april 1893

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken