Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

„Nadere Verantwoording.”

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Nadere Verantwoording.”

3 minuten leestijd

Onder dezen titel, gelijk we in ons vorig nummer nog slechts even konden melden, verscheen de brochure van de vier bekende Docenten der Theol. School te Kampen: Noordtzij, Wielenga, Bavinck en Biesterveld. Gelijk de titel reeds aanwijst en doet vermoeden, wordt in deze »Verantwoording”, aanleiding van hetgeen Docent Lindeboom in zijn brochure »Bewaart het pand U toetrouwd” zeide, nader bevestigd en verdedigd wat de vier genoemde heeren, in hunne brochure: „Opleiding en Theologie” hebben beweerd. Op pag. 33 lezen we met ronde woorden: „En zoo hebben wij verklaard en verklaren nog heden, dat wij principieel staan aan de zijde van Dr. Kuyper”. Zeggen de schrijvers verder: »Er is geen sprake van, dat wij deur om in alles precies als Dr. Kuyper denken en spreken”, dan spreekt dit wel van zelve. Voor ieder die echter weten wil, hoever de. verwantschap met de gevoelens van Dr. K. zich uitstrekt, is in het woord »principieel” alles gezegd. Bij de bespreking van Lindeboom’s critiek op hetgeen de vier Docenten »ter geruststelling” schreven, wordt ook » De Wekker” nog genoemd, die zoomin als Docent Lindeboom, in het geschrevene de gewenschte geruststelling kan vinden. Ons blad is te klein, om in het breede genoemde brochure te bespreken. Alleen merken we, in betrekking tot het laatst verschenen geschrift, nog op, wat op de laatste bladzijde wordt gezegd Daar lezen we onder meer:

„De vreeze voor scheuring is gelukkig geweken.
Prol. Lindeboom heelt onlangs in de Roeper en thans in zijne brochure, blz, 91, open verklaard, dat hij en degenen, die aan zijne zijde staan, op verlating der Geref. Kerken volstrekt geen plan hebben. De Wekker heeft niet nagelaten hen telkens daartoe op te wekken en uit te noodigen. Maar. thans hebben de broederen het ook tegenover dat weekblad uitgesproken, dat de verschillen niet van dien aard zijn, dat beslissing tegen hun wensch en hunne begeerte hen tot verlating der Geref. Kerken verleiden of noodzaken zon’’.

Hierop diene voorhands dit weinige. Als de Synode te Middelburg, die 11 Augustus saâmkwam, handhaaft, wat docent Lindeboom ongereformeerd heeft genoemd, dan zal zij daardoor dezen broeder noodzaken of om in eene kerk met gereformeerden naam, maar met ongereformeerde belijdenis te blijven, en dan oordeelt ook Lindeboom zichzelven, of men zal hem daardoor dwingen de in naam „Gereformeerde Kerken” te verlaten, ten einde bij de in belijdenis Gereformeerden zich te voegen.
Wij voor ons wenschen niemand te verleiden eene Gereformeerde kerk te verlaten.
De Wekker heeft steeds gezegd en zegt nog, tot ieder, die het heil van Sion ter harte gaat: Broeders en zusters! verlaat zoo spoedig mogelijk het onzeewaardige schip, waar gij U op bevindt; want de bodem van dat schip is niet de waarheid, die uit God, maar de wijsbegeerte, die uit den mensch is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 augustus 1896

De Wekker | 4 Pagina's

„Nadere Verantwoording.”

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 augustus 1896

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken