Bekijk het origineel

Krankheden en geneesmiddelen (III)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Krankheden en geneesmiddelen (III)

3 minuten leestijd

Gierigheid. Deze krankheid staat in de H. S. aangeteekend als de wortel van alle kwaad, ’t Is niet om te zeggen, wat er al niet voorkomt uit gierigheid.
Een gierigaard is een dief, die zich zelf, die zijn naasten en de zaak des Heeren te kort doet. Een gierigaard heeft zijn schat niet in den hemel, maar in zijn brandkast. Een gierig mensch heeft, nooit genoeg, is nooit tevreden , behoort tot de ondankbaarsteen onaangenaamste van allemenschen. Een gierigaard is een mensch met een hart van steen, tegenover de ellen Ie van anderen. Nergens heeft men een hart voor als alleen voor zijn lievelingsidee, nm zijn bijeengeschrapte schat, hetzij groot of klein, nog grooter te maken. Vraagt men iets voor de armen, dan wijst men op deze en die, die ’t zoo goed kunnen doen. Vraagt men iets voor de Kerk of voor eenig belang voor Gods Koninkrijk, dan zijn er altijd duizend verontschuldigingen, want men kan het zijne niet missen. Wat ik geef, zegt da vrek, dat ben ik kwijt.
Wangunst, diefstal, doodslag, leugen, allerlei bedrog, zijn natuurlijke gevolgen, die uit dit kwaad voorkomen. De allervreeselijkste dingen kwamen niet zelden uit gierigheid voort.
Middelen tegen deze zoo ernstige krankheid zijn:
Te bedenken, hoe groot dit kwaad is in de oogen des Heeren.
Te letten op voorbeelden ons ter waarschuwing beschreven.
Zich wel bewust te zijn: we hebben niets in de wereld gebracht en wij zullen niets daaruit dragen.
Wel te bedenken, ’t is niet uw eigendom, wat ge hebt, ’t is slechts leengoed, waar ge eens rekenschap van zult moeten geven.
En wat zal dan uw antwoord zijn op de vraag: Rentmeester, geef rekenschap van uw rentmeesterschap ?

Lichtvaardig oordeelen. Er is bijna geen zonde zoo algemeen onder de Christenen als deze, ’t Is een aanstekelijk kwaad. Men volgt zoo gemakkelijk de slechte gewoonte van anderen in dezen.
Toch is het zoo hoogst gevaarlijk, want die den goddelooze rechtvaardigt, en den rechtvaardige verdoemt, zijn den Heere een gruwel, ja die beide. Van een vriend wil men zoo gaarne niets dan goed en van een vijand liefst niets dan kwaad hooren. Den kinderen des lichts is daarom zoo ernstig aanbevolen met voorzichtigheid te wandelen. God alleen kent het hart.
Judas en Petrus hadden beide berouw over hun zonde, maar hoe groot was het verschil tusschen die beide. Wie lichtvaardig oordeelt, loopt gevaar het werk Gods aan te tasten. Daarom veroordeel wel de zonde, maar nooit den zondaar, Gode alleen komt alleen de wrake toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 1899

De Wekker | 4 Pagina's

Krankheden en geneesmiddelen (III)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 november 1899

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken