Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Haast u

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Haast u

3 minuten leestijd

Haast u om al wat zonde is te ontvlieden. Vertoef niet op de wegen der goddeloosheid, want „wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnood eene bevruchte en zij zullen het geenszins ontvlieden” (1 Thess. 5 : 3).
Haast u om het leven buiten God te verlaten, want het leven is zoo onzeker. Dezen nacht kan uwe ziel van u worden weggenomen. Ook tot u zegt de engel der redding: Behoud u om uws levens wil, zie niet achter u om en sta niet op deze gansche vlakte (Gen. 19:17).
Haast u tot den Heere Jezus en roep tot hem, wat u ook zoekt tegen te houden. Raak den zoom Zijns kleeds aan, want Hij roept eiken Zacheus toe: »Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven“ (Luk. 19 : 5).
Haast u om tot God te roepen, dat Hij uw leidsman zij, u behoede op alle uwe wegen, want zonder Hem is het overal nacht en kuiten Hem is het de dood. »Haast U” is de gedurige bede der verlosten (Ps. 38:23; 40:14; 71:12 enz.).
Haast u om vrede te hebben met uwen naaste. Belijd wat gij te belijden hebt, en vergeef, want de bede ons geleerd is: »vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onzen schuldenaren”. Zoudt gij onverzoend voor uwen Rechter durven verschijnen? »Wees, zegt de Heere, haastelijk welgezind jegens uwe wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt” (Matth. 5:25).
Haast u om uwen naaste te waarschuwen, dat hij het pad des doods verlate. Indien hij eens dezen nacht stierf, en gij hadt den goddelooze niet vermaand, zou het u geene gedurige knaging zijn? De Heere zegt (Luk. 14:21): »Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hier in”.
Haast u om te doen al wat gij op aarde te doen hebt, gelijk een Izak sprak: »ik weet den dag mijns doods niet” (Gen. 27 : 2), en die dag komt met snelle vaart. Wij brengen onze jaren door als eene gedachte; zij varen voorbij als jachtschepen.
Haast u tot Hem, die dood en hel overwon, anders zal een haastig verderf n overkomen (1 Thess. 5 : 3). Die in de zonden leeft is gelijk een os, die ter slachting gaat en als een dwaas tot de tuchtiging der boeien, totdat hem de pijl zijne lever doorsnijdt; gelijk een vogel zich haast naar den strik en niet weet, dat die tegen zijn leven is. »Morgen” zoo zingt het helsche koor, »heden” zoo roept de Getrouwe; heden zoo gij Zijne stem hoort, verhard uw harte niet (Ps. 95 : 7 v.). Voor den blinde te Jericho was het de laatste gelegenheid om gered te worden, want voor het laatst ging de Heere dien weg. En voor u? Nu of nooit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 november 1901

De Wekker | 4 Pagina's

Haast u

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 november 1901

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken