Bekijk het origineel

Kerkelijke Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke Berichten

2 minuten leestijd

's Gravenmoer, 15 Juli 1904,
Na voorafgaande biduur is alhier, onder leiding van onzen geachten Consulent ds. van Drunen, tot Herder en Leeraar beroepen, de Weleerw. heer K. Zuidersma, candidaat tot den Heiligen dienst. Geve de Heere dezen broeder licht en wijsheid om eene Hem welbehagelijke keuze te doen, en kan het zijn ons het blijde antwoord te doen hooren : „Ik kom tot U", is de wensch en bede van Kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
C, BLOM, Scriba.
P. S. Te laat ontvangen voor 't vorige no.
RED.

Haarlem, 24 Juli 1904.
Heden morgen werd na voorafgaande prediking door docent van Lingen, onder leiding van onzen hooggeachten vroegeren leeraar Ds. J, Schotel, uit een te voren opgemaakt tweetal predikanten, bestaande uit de Weleerw. Heeren ds. M. den Boer te Zaandam en ds. J. van der Vegt te Doesburg, laatstgenoemde met volstrekte meerderheid van stemmen tot Herder en Leeraar onzer gemeente gekozen.
De Heere, die weet wat goed is voor de gemeente, neige het hart van den geroepen dienaar des Woords tot haar en geve ons ZEw. in zijne gunst, opdat hij eerlang tot haar kome met een vollen zegen des evangelies. Dit is de wensch van den kerkeraad alhier;
Namens hem,
H.H. KOOPMAN, Scriba.

Arnhem, 25 Juli 1904,
Hedenavond werd alhier onder leiding van onzen geachten consulent ds. de Bruin tot Herder en Leeraar onzer gemeente beroepen de Weleerw. Heer K. Zuidersma, candidaat tot den H. dienst. Geve de Heere dezen Broeder licht en wijsheid om eene Gode welbehagelijke keuze te doen, mocht het zijn tot onze blijdschap, om spoedig van ZEw. te vernemen: Ik kom tot U!
Namens den Kerkeraad,
A. SPEIJERS, Scriba.

Murmerwoude.
Zondag 17 Juli was bij vernieuwing voor de Christ. Geref. Gem. van Murmerwoude een blijde dag, daar we van onzen leeraar, den WelEerw. Heer Ds. J.W. Polman, mochten hooren, dat hij voor de roepingen naar Arnhem en Kornhorn had bedankt. Schenke de Heere zijnen onmisbaren zegen over dit besluit tot heil van Sion en ter eere Zijns Naams!
Namens den Kerkeraad,
T. VISSER, Scriba.

Drietal te Kampen: De Weleerw. Heeren ds. den Boer, en candidaten Js. Jansen en K. Zuidersma.

Drietal te Almelo: De Eerw. Heeren J. de Bruin, J. Jansen en K. Zuidersma, Candidaten tot den H. Dienst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke Berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 juli 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken