Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ingezonden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ingezonden

3 minuten leestijd

Aan de redactie van deWekker.”
Onderstaande werd door de Red. van de „Bazuin” en de „Wachter” geweigerd.
Veronderstelde wedergeboorte bij den doop is eene leer die in onze Geref. kerk geleerd wordt. In de dagen mijner kindsheid heb ik er nooit van gehoord. Mijne leeraars en onderwijzers hebben het mij anders geleerd.
Laat eens zien wat wordt er geleerd. „Alle uit Christenouders geboren kinderen moeten beschouwd worden wedergeboren te zijn.” Ik heb altijd geleerd en ik meen dat onze Geref. belijdenis het ook leert, dat de kinderen der Gemeente in Gods Verbond zijn begrepen en daarom gedoopt moeten worden. De kinderdoop is niets meer en ook niets minder dan wat de besnijdenis was in Abrahams tijd.
Verder wordt er geleerd, dat terwijl de leeraar met water het kind doopt, de Heere uit den hemel met den H. G. doopt. — Dus het kind is bij den doop wedergeboren, ten minste men moet het er voor houden of liever veronderstellen. — Maar in Abrahams tijd, toen de kinderen Israëls besneden werden, wederbaarde God hen toen ook op datzelfde oogenblik toen zij besneden werden ? Of is de doop die tegenwoordig in de Geref. kerken geleerd wordt meer van beteekenis dan de besnijdenis in Abrahams tijd? Veronderstelde wedergeboorte bij den doop was toch zeker niet de leer die onze vaderen van ’34 ons leerden. Of hebben vader Brummelkamp, de Haan, Van Velzen en de Kok gedwaald ?
Is er in Gods Woord ook bewijs te vinden voor de veronderstelde wedergeboorte bij den Doop onzer kinderen ? Zoo ja, dan hebt gij mij behouden. Wie wil mij dat eens duidelijk maken uit Gods Woord?
H.W. Nieuwenhuis
te Emmer-Compascuum.

P.S. Dat én „de Bazuin” én „de Wachter” het bovenstaande weigerden te plaatsen bevreemdt ons zeer. Voor zoover ons bekend is, behoort de inzender nog tot de Geref. Kerken. Wat de man vraagt, is bekend genoeg. Niemand zal kunnen zeggen: die vraag is te ingewikkeld, te wijsgeerig of te dubbelzinnig. Men kan daarenboven verzekerd zijn, dat men met een degelijk antwoord op de gestelde vraag niet alleen dien éénen vrager, maar velen met hem een dienst zal bewijzen.
En waar dit zoo ondubbelzinnig in de „Gereformeerde” kerken wordt geleerd, waar het in zóóveel boeken en geschriften van „Gereformeerde” herkomst als zwart op wit staat te lezen, waar men zelfs zoo hooghartig hen uit de hoogte veroordeelt, die deze leer van een veronderstelde wedergeboorte verwerpen, moest, dunkt ons, niets gemakkelijker zijn, dan de hiervoor verlangde bewijzen uit de H. S. aan te geven. Citaten uit oude schrijvers aan te halen, meestal nog uit zijn verband gerukt, is nog wat anders dan grondige bewijzen te leveren uit de H. S.
Voorshands nemen we er nota van, dat „de Bazuin” en „de Wachter” geen bewijzen hebben geleverd.
Red.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Ingezonden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 augustus 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken