Bekijk het origineel

Kerkelijke Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke Berichten

2 minuten leestijd

Broek op Langendijk, 11 Aug. 1904.
Heden ontvingen wij het teleurstellend bericht, dat de Heer J. de Bruin, Candidaat, voor onze roeping had bedankt. Wij wenschen Gode te zwijgen en in Zijden wil te berusten. Moge de Heere de ledige plaats spoedig vervullen met den man Zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
D. VEN, Scriba.

Doesburg 15 Aug. 1904.
Zondag j.l. maakte onze geachte leeraar bekend, dat ZEw. de roeping naar Haarlem moest aannemen.
Namens den Kerkeraad,
H.W. KAPPERS, Scriba.

Haarlem, 15 Aug. 1904.
Gisteren morgen werd door den dienstdoenden broeder-ouderling der gemeente bekend gemaakt, dat den door haar beroepen predikant Ds. J. v. d. Vegt, van Doesborg, met volle vrijmoedigheid de roeping had aangenomen. Dit bericht werd met groote blijdschap vernomen, terwijl het de wensch van den Kerkeraad is, dat de be. roepen leeraar moge komen met den vollen zegen des Evangeliums, opdat zondaren worden toegebracht, Gods volk opgebouwd in het allerheiligst geloof, en daardoor Gods groote Naam worde verheerlijkt. De Koning der kerk zij de weldra herderlooze gemeente van Doesborg in Zijne gunst nabij en geve haar ook weldra den man Zijns raads.
Namens den Kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente te Haarlem,
H.H. KOOPMAN, Scriba.

Zaandam, 8 Aug. 1904.
Zondag morgen na de godsdienstoefening maakte onze zeer geachte leeraar. Ds. M. den Boer, der gemeente bekend eene roeping te hebben ontvangen van de gemeente AlfenOudshoorn. Moge de Heere ZEw. licht en wijsheid geven, opdat hij eene Gode welbehagelijke keus moge doen en wij spoedig uit ZEw. mond moge hooren: „Ik blijf bij u" , is de wensch en bede van Kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
T. VAN DER AA, Scriba.

Steenwijk
Op 27 Juli is met bijna algemeene stemmen, onder leiding van onzen geachten Consulent, Ds. P. Lengkeek, tot Herder en Leeraar onzer gemeente beroepen, de Weleerw. Heer K. Zuidersma, candidaat tot den Heiligen Dienst. Schenke de Heere den roependen en den geroepene meer en meer biddende harten, opdat daardoor eene Hem welbehagelijke keus worde verkregen tot heil en welzijn der Christ. Ger. gemeente alhier.
Namens den Kerkeraad der Chr. Ger. gem. te Steenwijk,
J. BOS, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke Berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 augustus 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken