Bekijk het origineel

Kerkelijke Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke Berichten

2 minuten leestijd

's Gravemoer, 16 Aug. 1904.
Heden ontvingen wij het teleurstellend bericht, dat de heer Zuidersma, Theol. Cand. geen vrijmoedigheid had onze roeping op te volgen. Geve de Heere ons te berusten in Zijne wegen en moge de ledige plaats spoedig worden vervuld met den mans Zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
0. BLOM, Scriba.

Zierikzee, 20 Aug. 1904.
Tot ons leedwezen berichtte ons de Eerw. heer J. de Bruin, candidaat te 's Gravenhage, dat Z.Ed. geen vrijmoedigheid had de roeping onzer gemeente op te volgen. Moge de Heere ons geven den man Zijns raads, is de wensch van Kerkeraad en Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
L. BIJ DE VAATE.

Hoogeveen, 22 Aug. 1904.
Heden ontving de gemeente alhier het teleurstellend bericht van haar beroepen leeraar, candidaat Zuidersma, dat Z.Ed. voor onze roeping moest bedanken.
Namens den Kerkeraad,
W. KNEGT, Scriba.

Broek op Langendijk, 16 Aug. 1904.
Na voorafgaand biduur onder leiding van onzen geachten consulent Ds. M. den Boer, van Zaandam, werd alhier uit een te voren gesteld tweetal, met bijna algemeene stemmen beroepen tot herder en leeraar onzer Gemeente de Eerw. heer Johs. Jansen, candidaat tot den Heiligen dienst. Geve de Heere dezen jeugdigen broeder lichte en wijsheid tot eene Hem welbehagelijke keuze, mocht het zijn tot onze blijdschap, opdat wij spoedig moge vernemen: Ik kom tot U, is de wensch van Kerkeraad en Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
D. VEN, Scriba.

Alfen-Oudshoorn.
Heden ontvingen wij het teleurstellend bericht van Ds. den Boer, dat Z.Eerw. geen vrijmoedigheid had de roeping op te volgen.
Namens den Kerkeraad,
D. KROMMENHOEK, Scriba

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke Berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 augustus 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken