Bekijk het origineel

Kerkelijke Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke Berichten

3 minuten leestijd

Almelo, 6 Sept. 1904.
Beroepen te Almelo candidaat J. Jansen te Arnhem.
H. BOEEIGTER, Scriba.
P. S. Te laat ontvangen voor 't vorig nr.
Red.

Noordeloos, 6 Sept. 1904.
Hedenavond werd alhier onder leiding van onzen geachten Consulent Ds. Schouten, van Bunschoten, na gehouden ure des gebeds tot Herder en Leeraar onzer gemeente beroepen, de WelEerw. heer L.H. Beekamp. Predikant te Delft.
Geve de Heere den beroepen Leeraar licht en wijsheid om eene Gode welbehagelijke keuze te doen, moge het Zijn tot blijdschap van Kerkeraad en Gemeente.
Namens den Kerkeraad,
G. VAN DEN HAM, Scriba

Hoogeveen, 11 Sept. 1904.
Heden werd, met toestemming van onzen geachten Consulent Ds. C. Wijdoogen van Elburg, alhier met groote meerderheid van stemmen beroepen tot Herder en Leeraar de WelEerw. Heer Ds. P.J.M. de Bruin, van Apeldoorn. Moge de Heere, die onze behoeften en begeerten kent, het hart van dezen zijnen dienaar bewerken tot eene Hem welbehagelijke keuze (kan het zijn tot onze blijdschap) is de innige wensch en bede van Kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
W. KNEGT, Scriba.

Oud-Beierland, 12 Sept. 1904.
Heden ontvingen wij het voor ons zoo innig verblijdende bericht, dat de Eerw. Heer Johs, Jansen, candidaat tot den Heiligen Dienst, met vrijmoedigheid onze roeping wenscht op te volgen. Is hiermede wat door Kerkeraad en gemeente zoo zeer werd begeerd, vervuld, krone nu de Heere verder alles met Zijnen onmisbaren zegen, opdat Leeraar en Gemeente deelen in de gunst des Heeren, Zijn Naam worde verheerlijkt en wij samen in de gezegende vrucht mogen deelen !
Namens den Kerkeraad der Christ. Geref. Gemeente alhier,
J. VAN OUDHEUSDEN.

Broek op Langendijk, 13 Sept. 1904.
In de voorgaande week ontvingen wij het teleurstellend bericht, dat de Eerw. heer Joh. Jansen, Theol. Cand., voor de roeping onzer gemeente moest bedanken. Geve de Heere ons in zijn doen te berusten, dat toch majesteit en heerlijkheid is, en mocht de Heere de ledige plaats spoedig vervullen met den man Zijns raads.
Namens den Kerkeraad,
D. VEN, Scriba.

Delft, 12 Sept. 1904.
Zondag maakte onze geachte Leeraar Ds. L.H. Beekamp der gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de gemeente Noordeloos. Moge de Heere ZEw. licht en wijsheid geven, opdat hij eene Gode welbehagelijke keuze moge doen en met vrijmoedigheid bedanken, om nog lang in ons midden tot heil der gemeente en tot eer des Heeren werkzaam te zijn.
Namens Kerkeraad en Gemeente,
J.J. HEEST, Scriba.

Kampen, 8 Sept. 1904.
Heden ontvingen wij tot onze teleurstelling het bericht, dat den Eerw. heer candidaat Joh. Jansen geen vrijmoedigheid had om onze roeping op te volgen. Schenke de Heere ons die genade dat wij ook in dezen Zijne wil mogen berusten, en mochten wij spoedig verblijd worden met de man Zijns raads.
Namens de Kerkeraad,
H. DE LANGE, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 september 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke Berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 september 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken