Bekijk het origineel

Kerkelijke Berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke Berichten

2 minuten leestijd

Hoogeveen, 29 Nov. 1904.
Heden is, met toestemming van onzen geachten Consulent D.F. Koomans onder leiding van Ds. Klumper, tot Herder en Leeraar dezer gemeente beroepen de Weleerw. Heer Ds. A. Jansens van Rotterdam.
Dat de Koning der Kerk het hart van ZijnEerw. neige om tot ons te komen, is de wensch en bede van kerkeraad en gemeente.
Namens den Kerkeraad,
W. KNEGT, Scriba.

Rotterdam, 5 Dec.1904.
Zondag jl. maakte onze geachte Leeraar, de Weleerw. Heer Ds. A. Jansens, aan de gemeente bekend een roeping te hebben ontvangen van de gemeente Hoogeveen. Het is onze innige bede, dat de Koning zijner duurgekochte Kerk Zijn Eerw. veel licht en wijsheid geve tot het doen eener Gode weibehaaglijke keuze, welke mag strekken tot verheerlijking van den naam des Heeren en tot zegen voor beide gemeenten.
Namens den Kerkeraad,
S. VAN KLEEF, Scriba.

Broek op Langendijk, 5 Dec. 1904.
De vorige week ontvingen wij het teleurstellend bericht, dat de Weleerw. Heer Ds. J.W. Polman van Murmerwoude geen vrijmoedigheid had onze roeping op te volgen. Geve de Heere ons in zijn doen, dat toch majesteit en heerlijkheid is, te berusten, en moge Hij de ledige plaats spoedig vullen met de man Zijns raads.
Namens den Kerkeraad, D. VEN, Scriba.

Murmerwoude, 7 Dec. 1904.
Zondag jl. werd de Christ. Geref. Gem. opnieuw verblijd, daar onze geliefde Leeraar, Ds. J.W. Polman, voor de roeping van de gemeente Broek op Langendijk had bedankt.
Stelle de Heere ook dit, voor ons zoo verblijdend besluit, tot een rijken zegen en tot grootmaking van 's Heeren naam, is de bede van Kerkeraad en gemeente. Schenke Hij ook de teleurgestelde gemeente te berusten in Zijnen weg.
Namens den Kerkeraad,
Tj. VISSER, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 1904

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke Berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 1904

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken