Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kroniek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kroniek

4 minuten leestijd

Aan alles kan men bemerken, dat de herfst is aangebroken. De gele bladeren vallen, de oogst is binnengehaald, op den winter bereidt men zich voor. Maar ook de felle stormen, die in de afgeloopene week hebben gewoed, wijzen op het najaar, dat wij zijn ingetreden. Hevige stormen uit het Noord-Westen teisterden vooral de noordelijke kusten van ons land en niet het minst de Wadden-eilanden. Menig schip was in gevaar en werd eene prooi der golven. Op Oost-Terschelling strandde een Noorsche driemaster met hout geladen. Het schip brak in tweeën. De bemanning bestaands uit 14 man en een jongetje werden, dank zij de onverschrokkenheid en hulpvaardigheid der Terschellingers, koene zeelui, van een anders wissen dood gered. Vooral in dezen stormachtigen tijd mogen wij de visschers wel gedenken, die met de haringvloot in zee zijn. God voere hen behouden terug bij vrouw en kinderen. Vooral ter zee wordt men Gods Almacht en eigen nietigheid bewust.

Hoe de Chineezen in Transvaal baas spelen, blijkt weer uit het feit, dat eenige Chineesche arbeiders van de Randmijnen te Klipfontein een afgelegen winkel hebben geplunderd en de eigenaars en hunne bedienden, die natuurlijk weerstand boden, deerlijk met riemen hebben mishandeld. Eén dezer stierf aan de gevolgen en de anderen zijn niet buiten levensgevaar. Onder Engelands hoede is men toch maar veilig en bewaard ! Al deze dingen zullen bij de Boeren wel veel liefde kweeken voor het Britsche bestuur !

De scholen in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika hebben er een verplicht leervak bij gekregen. Op elke school namelijk moeten de leerlingen bekend gemaakt worden met de beteekenis en de gevaren van het alcoholgebruik. Ook in Engeland worden pogingen aangewend het onderwijs in dit vak verplichtend te stellen. Laten de kinderen Koning Alcohol maar in al zijne verschrikkelijkheid leeren kennen. Ouder Gods zegen kan zulk onderwijs veel bijdragen aan de beteugeling van het drankmisbruik.

Had de Zuid-Afrikaansche vereeniging het plan om op den jaardag van Krüger eene collecte te honden voor het Christelijk Nationaal onderwijs, nu de Boeren in onderhandeling zijn met de Engelsche regeering en er kans bestaat, dat er eene regeling komt van staatswege, waarmede de Boeren genoegen nemen, heeft het bestuur van de afdeeling Haarlem van voornoemde vereeniging besloten de collecte niet te doen doorgaan. Of het werkelijk bevorderlijk zal zijn aan de ontwikkeling van het nationaliteits-gevoel van Jong-Transvaal, dat Engeland voor het onderwijs zorgt, zal de tijd leeren. In ieder geval hopen wij, dat de Hollandsche taal bij den Boer steeds meer in eere komt. De Heere geve dit beproefde Afrikaansche volk geloof, geduld, waakzaamheid, Op Zijn tijd zal God uitkomst geven.

Het leven van Koning Carol schijnt toch wel degelijk, hoewel men zooveel mogelijk de zaak stil gezwegen heeft, in gevaar geweest te zijn. Toen de Koning uit Oostenrijk naar Bucharest terugkeerde, heeft men getracht den trein, waarin hij gezeten was, te doen verongelukken. Natuurlijk was dit weder het snoode werk der anarchisten. Gelukkig werd het plan verijdeld. Die zonder God in de wereld leeft, is ten slotte tot alles in staat.

Nauwelijks is de oorlog geëindigd of de Czaar van Busland heeft circulaires gezonden aan verschillende regeeringen teneinde hen uit te noodigen tot eene tweede Vredesconferentie, die dan te ’s Gravenhage zal gehouden worden. Wij huiveren haast bij de gedachte aan zulk eene conferentie, immers na de eerste was de oorlog schier niet van de lucht. En wij verwachten van zulke vergaderingen ook niet veel; zoolang de zonde heerscht op aarde, zullen de zwaarden niet tot sikkelen kunnen gesmeed worden.

Ook in Polen deden zich reeds gevallen van cholera voor. Bidden wij, dat deze vreeselijke ziekte in haar voortgang worde gestuit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 1905

De Wekker | 4 Pagina's

Kroniek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 oktober 1905

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken