Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een ding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Een ding

3 minuten leestijd

weet ik, dat ik blind was en nu zie.
Dat zeggen van den blindgeborene, die dooi Jezus van zijn blindheid genezen is, verklaart ons de volkomen zelfbewustheid, van dien gelukkige, zoowel in betrekking tot hetgeen hij geweest was als in betrekking tot hetgeen nu voor hem werkelijkheid is geworden. Tegenover alle bedenkingen en overleggingen der farizeën, getuigt de blindgeborene van een feit, van een werkelijkheid, waardoor de grootheid en de majesteit gebleken is van Hem, voor Wien geen ding te wonderlijk is.
In plaats van zich te verblijden over een zoo groote weldaad aan een ongelukkige bewezen, ergeren zich de farizeën, omdat Jezus dit op den Sabbat had gedaan. Volgens de Joodsche wet mocht wel een os en een ezel uit de gracht worden gehaald op den Sabbat, maar een ongelukkig mensch te helpen was voor die eigengerechtigde Joden een doodzonde. Welke een verregaande geestelijke blindheid, openbaart op die wijze de mensch, die Mozes hooger acht dan Christus.
Zooveel komt er ten laatste over de redding van dien blindgeborene te doen, dat ze hem ten laatste uitwerpen, uit de Synagoge.
Zegt ge: hoe is het mogelijk, — bedenk dan dat het hun slechts aan één ding ontbrak. Zij wiste niet dat zij zelve blind, geestelijk blind waren. Hadden zij dit geloofd, dan zouden ook zij redding gezocht en gevonden hebben, bij den Profeet uit Nazareth, die als het Licht der wereld, ook van geestelijke blindheid genezen kan. Eén ding weet ik — zoo teekent zich het werk Gods, in ieder door Jezus geredde zondaar. Niet zoo, alsof ieder wedergeborene met even heldere zelfbewustheid van dat groote werk Gods kan getuigen. O neen. Maai toch, al zijn er trappen of graden in het geloof er zal altijd iets zijn, bij hen, die van dood levend en van blind ziende zijn geworden, waardoor het duidelijk wordt, dat er wat groots heeft plaats gehad. Voor den blindgeborene, was het gezicht zijner oogen te mogen ontvangen, een stof tot groote vreugde. Wie zou het niet toestemmen, dat een blind mensch een ongelukkig schepsel is. En wie kan de weldaad van het gezichtsvermogen waardeeren gelijk hij. En de geestelijk blinde, mensch dan? Wie is ongelukkiger dan hij P Wie is in staat, mogen we wel vragen, om zijn jammer en ellende naar eisch te beschrijven. Te meenen dat men ziet, en toch inderdaad blind te zijn. Zich in te beelden gelukkig te zijn, en in werkelijkheid door en dooi ongelukkig te wezen. Eén ding was het, wat de blindgeborene had doorleefd: hij was van blind ziende geworden. Geen menschelijke kunst of vernuft had dit te weeg gebracht. Ook aan geen toovermacht was dit te danken. Christus de Heere had dit wonderwerk verricht, waardoor Zijn Goddelijke kracht was gebleken. Gelukkig de man door zijn eigen volk uitgeworpen, vindt troost, vrede en vreugde bij den Heere.
Zoo zal het gaan ook met allen, die als ellendigen door Jezus gered, soms ook van menschen, zelfs van vrienden en bloedverwanten uitgeworpen en misleid worden.
De Heere kent de behoeften der door Hem geredde zielen. Wie dan tegenover smart en miskenning van menschen door Gods genade mag zeggen: Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie, die zal ook ervaren wat het zegt, den Heer tot zijn Deel en Toevlucht te nebben.

Z. (Zierikzee) W.

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1909

De Wekker | 4 Pagina's

Een ding

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1909

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken