Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plechtig gebed, met hetwelk voorheen de vergadering der Staten-Generaal geopend werd 1).

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Plechtig gebed, met hetwelk voorheen de vergadering der Staten-Generaal geopend werd 1).

2 minuten leestijd

Onse hulpe bestaat in den name des Heeren die Hemel ende Aerde geschapen heeft! — O Heere Godt, bermhertige hemelsche Vader, Chy die daer zijt de wysheyt, ‘t licht, ende volheyt aller dingen, ende een opperste Regeerder ende Rechter der geheeler werelt; dewyle U gelieft heeft, ons te beroepen ter administratie ende beleyt van de gemeene Lants-zaken der geünieerde Provintiën, ende dat wij daeromme hier vergadert zijn ende om met elcanderen te beraetslagen ende resolveren op saken concernerende Uwe Eere ende ‘t gemeene Lantswelvaren; wilt ons huyden ende alle den tijt onser be-dieninge door uwe goddelyke genade sulcx verlichten ende bystaen, dat wy in ons ampt ons getrouwelijk quyten, ende dat wij mogen sien, verstaan, resolveren ende doen ‘t geene dat best is, ende t’ uwer eeren ende ‘s landts welvaren, rust ende vrede meest dienende, sonder ter rechter offte ter slinckerhant af te wycken, ofte deur eenighen uytterlyker schijn van gunste, haet ofte andere affecten ons te laten bewegen, ofte ons yewers inne by eenige oorsaecke te vergeeten, in allen onsen handel anders niet voor oogen hebbende, oft doende, dan dat behoorlyck ende recht is, opdat wy ter jonckster dage met goeder conscientien voor uwen Rechterstoel, als Coninck der Coningen, Heere der Heeren, ende Richter der Richteren mogen onbeschaemt erschynen, ende met allen uytvercoren van U ontvangen het eynde onses geloofs, nament-lijck onser zielen Salicheyt. Dat bidden wij ootmoedelyck door uwen eenigen Soon Jesum Christum, in wiens name wy U aanroepen met den gewonelyken gebede, d’welck Hy ons geleert heeft, seggende aldus: Onse Yader enz.

1) Dit gebed, van hetwelk wij door eene vriendelijke hand een afschrift ontvingen, is, voor zoo ver ons bewust is, tot heden toe nog niet gedrukt. Wij geven het dus als een stichtelijk bewijs onder zoo vele anderen van het godvruchtig gemoed onzer voorvaderen, ook te midden der openbare zaken van het bezige leven.

Naar een losse oude Copie, berustende ter Secretary der Stad Elburg.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 maart 1910

De Wekker | 6 Pagina's

Plechtig gebed, met hetwelk voorheen de vergadering der Staten-Generaal geopend werd 1).

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 maart 1910

De Wekker | 6 Pagina's

PDF Bekijken