Bekijk het origineel

Ingezonden.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Ingezonden.

3 minuten leestijd

Waarde Redacteur!
Geldverspilling door onjuiste adressen zou ik boven bet volgende kunnen schrijven. Het blijkt nog herhaaldelijk, dat velen het volgende niet weten of zich niet herinneren:
a. collecten en giften voor de Theol. School moeten gezonden worden aan br. J. Schotel te Haarlem, Sophiastraat, n°. 1;
b. collecten en giften voor de Kas der Opleiding van on- en minvermogende of voor die der Em. predikanten, predikantsweduwen en weezen aan Ds. J. Bos, Hzn. te Delft;
c. collecten of giften voor de Zending aan Doc. v.d. Heijden, Wattstraat, 6 te 's-Gravenhage.
Naar aanleiding van het volgende herinner ik aan die adressen. Ruim 2 maanden geleden ontving ik een postwissel van een gulden van br. J. v.O. te V. Dat zenden kostte natuurlijk 3 cents. Ik wachtte met br. Schotel dien gulden te zenden totdat ik andere gelden uit onze gemeente aan br. S. had op te zenden; anders werd die gulden al weer met 3 cents bezwaard. Br. v.O. vraagde mij toen per briefkaart (al weer 8 cents) of ik dien gulden niet ontvangen had. Ik antwoordde op die vraag niet, want dan was er al weer 3 cents kosten op dien eenen gulden gevallen.
Toen Pinksteren j.l. in onze gemeente voor de T. S. was gecollecteerd en ik die collecte per postwissel aan br. Schotel zond, voegde ik er ook den gulden van br. v.O. bij.
Maar nu schrijft br. v.O. per brief (nog eens vijf cent post!) aan u o. a. het volgende:
Ik zond ongeveer half Maart aan br. R. eene gift van f 1.— om in „de Wekker” te verantwoorden met de letters N. N. van een meelevende Br. uit N. Weerdinge, maar nu zie ik Vrijdag die f 1.— geplaatst als afkomstig van J. v.Oosten te Valthermond, bij de andere opgaven van br. R. — Wilt u, geachte br., dit in een volgend nr. doen verbeteren, want de mij bekende gever is ook lezer van „de Wekker” en zou kunnen denken, dat ik die gulden zoolang onder mij gehouden had, en ook kan hij, zooals 't nu geplaatst is nog niet zien, dat het de gift is van hem, dus om kwade vermoedens te voorkomen,” enz. enz. enz.
Als br. v.O. en anderen, die ook wel eens collecten en giften aan een verkeerd adres opzonden, nu eens berekenen hoeveel portkosten er door onjuiste adresseering verloren gaan, zullen zij voortaan de bovenstaande adressen van onze penningmeesters, die zij trouwens ook uit ons jaarboekje moeten kennen, wel goed bewaren, want als een postwissel van Valthermond over Utrecht en Zierikzee de reis naar Haarlem moet maken, komt het den afzender wel wat heel duur uit.
Waarde redacteur! Meenen u en anderen misschien, dat ik toch wel wat breed uitweidt over een postwissel van één enkelen gulden? 't Lijkt zoo, maar 't is zoo niet!
Immers had br. v.O., die zooveel tijd, zooveel portkosten aan het zenden van een gulden verspilde, beter gedaan die portkosten bij dien gulden te voegen.
Er komt bij, dat soms in onze collecten eene groote of kleine gift met aanwijzing wordt gevonden, die aan drieerlei adres moet worden verzonden. Zoo is 't mij gebeurd, dat ik voor 't opzenden van drie gulden 9 cent portkosten moest uitgeven. Dat doe ik niet meer!

R.

N.B. Opgaven in dit nr. wijzen aan, dat voor „het op te richten Weeshuis' giften worden aangenomen door den Penningm. br. A. Landaal te Utrecht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 1913

De Wekker | 4 Pagina's

Ingezonden.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 juni 1913

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken