Bekijk het origineel

Gemengde berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengde berichten

3 minuten leestijd

De rechtmatige eigenaar van Bosnië. In een tijd, waarin de verschillende staten op de Balkan telkens weer andere streken in bezit namen, is het niet onaardig er eens op te wijzen hoe op grond van een testament van de laatste koningin van Bosnië, de tegenwoordige bezitter van de pauselijke stoel, nu paus Pius X, de rechtmatige eigenaar van Bosnië is. Hoewel het bezit van Bosnië voor de pausen alleen theoretisch is en zelfs in tijden dat de pauselijke macht grooter was, is toch nooit eene poging aangewend om de heerschappij over het, de Heilige Stoel vermaakte, gebied werkelijk te voeren, evenmin als ooit uitgesproken is, dat zij van Bosnië afstand zullen doen, zoodat het dus op grond van een vorstelijk testament ook heden ten dage nog aan den paus behoort. Door dit eigenaardige testament (20 October 1478), dat met eene historische inleiding in de, door Leibnitz uitgegeven Annales ecclesiastici te vinden is, wilde de laatste koningin van Bosnië (Catharina paus Sixtus IV hare dankbaarheid betoonen voor de vriendelijke opname door Paul II in 1463 in Rome, toen de Turken haar land hadden veroverd en haar zoon en andere voorname Bosnische knapen als gevangenen mee naar Constantinopel hadden gevoerd, waar zij hen dwongen Mohammedanen te worden.
De paus had de koningin, die zonder middelen tot hem gekomen was, het paleis Venezia en een jaargeld geschonken en bovendien haar een graf gegeven in de kerk Aracoeli.
Voor die gunstbewijzen vermaakte de koningin den paus haar land, indien haar zoon niet tot het christendom terugkeerde.
Aangezien de Bosnische koningszoon Mohammedaan bleef en ook als zoodanig stierf, zoo werd
het testament van koningin Catharina na haar dood van kracht en maakte den bezitter van de pauselijke stoel tot koning van Bosnië.

Duur spek. In geen jaren waren de prijzen der varkens zoo hoog als thans. In de Achterhoek (Gelderland) betaalt men 29 à 30 cent per pond, levend gewicht, —

Voor onze ouders ter waarschuwing. De schoolopziener Conradt te Weenen heeft nagegaan, dat in 250 door hem bijgewoonde bioscoopvoorstellingen 97 moorden, 45 zelfmoorden, 51 overspelen, 22 oplichtingen en 125 diefstallen werden vertoond. Het zou de moeite loonen — zegt de „N.R.Crt.” — ook hier te lande eens een dergelijk onderzoek in te stellen. —

Een nieuwe betrekking voor de vrouw. In Indië is een jonge dame, Indische van geboorte, die pas gepromoveerd van de Leidsche hoogeschool terugkwam, aangesteld als adjunctchef van exploitatie bij de Staatsspoorwegen. —

Niet kalverachtig. Een zeldzaam staaltje van kalverscherpzinnigheid werd aan de O.Ct. medegedeeld.
De heer De Weert, Schellerallee, te Zwollerkerspel, verkocht een kalf aan een landbouwer te Zalk en bracht het beest zelf naar den nieuwen eigenaar over den IJssel.
Maar den volgenden morgen was het kalf verdwenen. Het was weggeloopen en bij navraag bleek, dat de knechts bij het Katerveer een kalf uit den IJssel hadden zien drinken en dat zich daarna te water had begeven.
Het beest werd door den stroom een eind meegevoerd, maar kwam de rivier toch over en werd teruggevonden in het land van den heer De Weert bij de andere koeien.
De koop werd ongedaan gemaakt en de heer De W. blijft het trouwe dier behouden. —

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1913

De Wekker | 4 Pagina's

Gemengde berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 augustus 1913

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken