Bekijk het origineel

Zierikzee, 22 October 1913.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Zierikzee, 22 October 1913.

2 minuten leestijd

Zondag j.l. herdacht onze geliefde Leeraar Ds, Wisse in de morgengodsdienstoefening zijn 40-jarige Evangeliebediening. Was er enkele dagen tevoren veel belangstelling, toen Z.Eerw. zijn zeven-tigsten geboortedag mocht beleven, bij de herdenking zijner 40-jarige ambtsbediening was de belangstelling niet minder groot. In een warme improvisatie herdacht onze Leeraar de veertigjarige leiding Gods met hem. Aan 't einde van dezen dienst sprak Ds. van der Schuit, van Kampen, namens kerkeraad en gemeente enkele waardee-rende woorden en plechtig ruischte daarna uit die honderden monden: „Dat 's Heeren zegen op u daal”. In de namiddag-godsdienstoefening trad Ds. v. d. Schuit op, die naar aanleiding van 2 Thess. 3: 16a een schoon en passend woord sprak.Dinsdagavond herdacht onze Leeraar in een feestelijke samenkomst met zijn gemeente zijn 40-jarig ambtsjubileum. De gemeente was in groote getale opgekomen en aan een rijk versierde tafel zat de jubelaris met zijn kerkeraad, de deputaties en enkele oude bekenden uit den Haag.Als afgevaardigden van de Classis Dordrecht waren tegenwoordig Ds. de Boer van Dordrecht en ouderling Stolk van Barendrecht, van de Classis den Haag Ds, de Groot en ouderling Nederloff, beiden van Rotterdam, terwijl verschillende Kerkeraden telegrammen en brieven hadden gezonden.Geopend werd door Ds, van der Schuit met gebed. Terwijl de gemeente stond, trad de jubilaris binnen en rees voor hem de bede omhoog Ps. 46:6 (gewijzigd). Nadat gelezen was Psalm 103 en Ds. v. d. Schuit 't karakter van deze feestavond had geschetst, beklom onder het zingen van Ps, 103:1 Ds. den Boer den kansel, die den jubilaris en de gemeente bepaalde bij PS. 71: 17—18. 't Was een schoon, hartelijk woord en niet minder dat van Ds, de Groot, die wees op Nehemia 2:8b.Door ouderling Quant werd daarna aan den jubilaris namens de gemeente een enveloppe aangeboden door ouderling Stolk, namens de Classis Dordrecht een prachtig schilderij, door broeder Neefjes namens eenige oude kennissen uit den Haag een enveloppe. Hierna sprak ouderling Nederloff, oudleerling van Ds. Wisse, nog een pakkend woord, waarna onze geliefde Leeraar zelf den kansel beklom, om zijn hartelijken dank uit te spreken voor zooveel waardeering en verrassing en hij vond de stemming zijner ziel weer, wat wij samen hebben gezongen in Ps. 114.7.De avond had èn door begel. muziek èn door 't gebruik van eenige versnaperingen een zeer gezellig huiselijk karakter, 't Was een prachtig geslaagde avond, Gode voor alles de eer!Namens den Kerkeraad,J. QUANT, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1913

De Wekker | 4 Pagina's

Zierikzee, 22 October 1913.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 1913

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken