Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kerkelijke berichten

3 minuten leestijd

Vlissingen, 12 Febr. 1914,
Gisterenavond (Woensdag) na de godsdienstoefening maakte onze geachte leeraar Ds. v. d. Berg der gemeente bekend, eene roeping te hebben ontvangen van de gemeente Almelo.
Ziende op Z.Ew. gezegenden arbeid, is het de wensch en bede van kerkeraad en gemeente, dat Z.Ew. nog vele jaren in ons midden moge werkzaam zijn. Vermenigvuldige daartoe het gebed in de gemeente.
Namens Kerkeraad en gemeente, H. POTJEWIJD, Scriba.

Bedankt voor Zwolle door Ds. H. Visser te Veenendaal.
H. HOONHORST, Scriba.

DE CLASSIS GRONINGEN
vergaderde voor ‘t eerst in het kerkgebouw te Wildervank den 12 Febr. ‘14. Ds. Zuidersma, de oudste pred., opende de Vergadering met gebed, nadat gezongen was Ps. 46 : 1 en gelezen Ps. 46. Z.Eerw, roept den afgevaardigden een hartelijk welkom toe, alsmede Ds. Joh. v. d. Vegt pred. te Onstwedde en Onstwedder-Mussel.
1. De wettigheid der vergadering wordt door het onderzoek der lastbrieven vastgesteld. Smilde was niet vertegenwoordigd.
2. Ds. Zuidersma wordt benoemd als Voorzitter, Ds. v. d. Vegt ala verslaggever.
3. De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
4. Ingezonden stukken worden onderzocht en de antwoorden vastgesteld.
5. De instructiën worden behandeld, waarbij aan verschillende gemeenten advies wordt gegeven en besluiten genomen in onderscheidene zaken. Aan eene gemeente wordt toestemming gegeven de tweede trap der censure toe te passen.
6. De Consulentschappen worden geregeld.
7. Bij de rondvraag art. 41 D. V. worden de achtergebleven gemeenten vermaand trouw te collecteeren voor de kassen. De toestand der gemeenten is bevredigend.
8. De Voorzitter sluit met gebed, nadat gezongen is Ps. 121 : 4.
De Verslaggever.

Veenendaal, 16 Febr. 1914.
Gisterenmorgen na de godsdienstoefening maakte onze geliefde leeraar, Ds. H. Visser, tot onze blijdschap aan de gemeente bekend, voor de roeping naar Zwolle te hebben bedankt.
De Heere bekrone dit besluit met Zijnen onmisbaren zegen, is de wensch van kerkeraad en gemeente
Namens den Kerkeraad:
J. ACHTERBERG, Scriba.

THEOLOGISCHE SCHOOL.
Gemeenten, welke nog geen aanvraag deden om een Student met de Paaschvacantie, worden verzocht, dit dan nog terstond te doen, aan het adres van Student Jongeleen, Valkenboschlaan 143 Den Haag, opdat de spreekbeurten kunnen verdeeld en de vragers beantwoord worden.
Met de gezondheid van Student Velema gaat het tot heden uitstekend. Den Heere alleen de eer!
A. VAN DER HEIJDEN, Rector.

Oud-Beijerland, 17 Febr. 1914.
Heden avond werd onder leiding van onzen geachten Consulent, den WelEerw. Heer Ds. Barth, met algemeene stemmen beroepen de WelEerw. Heer Ds. Schouten, van Bussem. Geve de Heere zijn Eerw. licht en wijsheid om een Hem welbehagelijke keuze te doen, kon het zijn tot Zijn eer en onze blijdschap.
Namens den Kerkeraad.
J. OUDHEUSDEN, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken