Bekijk het origineel

Ingezonden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ingezonden

2 minuten leestijd

Eene opwekking.
't Heeft mij en zeker velen mijner collega's met mij goed gedaan, dat ook in ons blad enkele keeren het Christelijk onderwijs werd ter sprake gebracht, nu in het voorlaatste nr. in den brief „uit het Noorden” van den WelEerw, Heer Ds Zuidersma. De opwekking voor het Chr. onderwijs daarin uitgesproken zal hen, evenals mij bemoedigen. Immers, het „maakt front voor de Christelijke School”, moet, om met de tegenstanders te spreken, nog steeds meer in onze gelederen weerklinken. Dan eerst, wanneer dat bij ons allen doordringt, zullen we, onder 's Heeren zegen, steeds meer kunnen werken tot heil van Gods koninkrijk.
Mag ik, naar aanleiding van genoemden brief een korte misschien onnoodige aanvulling geven? Slechts dit wilde ik aan alle Chr. Geref. in den lande vragen: Doet ge, wat ge kunt, ter bevordering van Chr. onderwijs? Zijt ge lid van een schoolvereeniging? van een suppletiefonds? zoo noodig. Wordt niet in onze kringen teveel toegegeven aan de klacht, ook door den Eerw. briefschrijver geuit, dat anderen ons niet of ternauwernood dulden? Zeker ik ken enkele gevallen van verregaande onverdraagzaamheid, o. a. uit „het Noorden”, maar ze geven ons toch niet het recht, ons geheel te onttrekken, zooals men onder ons vaak doet. En zoo ja, laten we dan in onzen eigen kring arbeiden tot oprichting van Chr. Geref. scholen, wat op enkele plaatsen misschien mogelijk zal zijn.
Laat me ten laatste alle Chr. Geref. mogen toeroepen „Draagt ook het Chr. onderwijs veel op aan den troon der genade in huis en als gemeente.” Bemoedigt elkander, doch bemoedigt ook uwe onderwijzers-gemeenteleden, doordat ze mogen bemerken „ook onder ons is de belangstelling voor het Chr. onderwijs ondanks alles onverflauwd.
dankend voor de plaatsruimte, 
U, M. de R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Ingezonden

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 maart 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken