Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke berichten

2 minuten leestijd

Arnhem, 20 April 1914.
Bedankt voor de Krim door Ds, L.H. Beekamp te Arnhem.
Namens den Kerkeraad,
C. SCHUURMAN, Scriba.

Zierikzee, 27 April 1914.
Zondagmorgen mochten wij tot ons aller blijdschap vernemen van onzen geliefden leeraar Ds J. Wisse Czn., dat ZEerw. had mogen bedanken voor de roeping naar de gemeente Zwolle, Een br. Ouderling bedankte namens kerkeraad en gemeente ZEerw. voor het genomen besluit en verzocht vriendelijk, om te zamen den Heere te erkennen voor de weldaad ons geschonken, door te zingen Psalm 103, het 1ste vers. Dat de Heere het alles mocht bekronen met zijnen zegen en de teleurgestelde gemeente spoedig den man zijns raads moge ontvangen.
Namens den Kerkeraad.
J. QUANT, Scriba.

DE CLASSIS ZWOLLE
vergadert D. V, niet op Dinsdag 2 Juni, maar op Woensdag 3 Juni. Tijd en plaats zijn bekend. Introductiën enz. worden ingewacht tot 20 Mei bij den correspondent
Ds. L.H. VAN DER MEIDEN
te Enschedé.
28 April 1914.

Zwolle, 25 April 1914.
Bedankt voor Zwolle door Ds. Js. Wisse van Zierikzee.
H. HOONHORST, Scriba.

Lutten, 25 April 1914.
Heden werd onder leiding van onzen geachten consulent Ds. Hekkert met bijna algemeene stemmen tot Herder en Leeraar onzer gemeente beroepen de WelEerw. Heer Ds. B van den Berg, van Vlissingen. Dat het ons ditmaal gegeven worde van onzen beroepen Leeraar te mogen hooren: „Gemeente van Lutten, ik kom tot U”, is de bede van kerkeraad en gemeente.
H. VAN LAAR, Scriba.

Drachten-Ureterp, 26 April 1914.
Zondagmorgen werden wij grootelijks verblijd, daar onze geliefde Leeraar Ds. A.H, Hilbers der gemeente bekend maakte met vrijmoedigheid voor het beroep naar Zaandam te hebben bedankt.
Moge de Heere dit besluit bekronen met Zijnen onmisbaren zegen, is de wensch en bede van kerkeraad en gemeente.
R. DIJKSTRA, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken