Bekijk het origineel

Kerkelijke berichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke berichten

4 minuten leestijd

CLASSIS LEEUWARDEN.
De Classis zal D.V. vergaderen op Woensdag 17 Juni in ‘t Kerkgebouw der Chr. Ger. gem. te Leeuwarden.
Aanvang der vergad. ‘s morg. half tien. Instructiën enz. worden ingewacht tot Dinsdag 2 Juni bij den Cl.-corresp.
M. KOOMANS,
Kornhorn gem. Grootegast
Kornhorn, 21 Mei ‘14.

Baarn, 26 Mei 1914.
Heden avond werd alhier beroepen tot Herder en Leeraar der gecombineerde gem. Amersfoort—Baarn de WelEerw. Heer Ds. L.H. v. d. Meiden.
Zende de Heere hem als den man Zijns raads tot ons.
Namens de gecomb. Kerkeraad,
M. ELZENAAR, Amersfoort.
H. B. HOEVE, Baarn.

Bussum-Naarden, 24 Mei 1914.
Zondagavond nam onze geliefde Leeraar, Ds. M. Schouten, afscheid van onze gemeente, naar aanleiding van Jes. 55 : 11 , na in ons midden 5 1/2 jaar werkzaam geweest te zijn.
Het kerkgebouw was gevuld met eene groote schare. Na afloop van den dienst werd onzen Leeraar toegesproken door een der broeders-ouderlingen, waarna den scheidenden Leeraar werd toegezongen Ps. 121 : 4.
Stelle de Heere onzen geliefden Leeraar ook te Oud Beierland tot een rijken zegen!
Namens den Kerkeraad,
C. STERK, Scriba.

Bedankt voor Sneek Da. J. D. Barth te Sliedrecht.
Namens den Kerkeraad,
H. BIESMA, Scriba.

Lutten, 16 Mei 1914.
Heden ontvingen wij wederom een voor ons teleurstellend bericht daar onze beroepen leeraar. Ds. v, d. Berg, voor onze roeping bedankte. Geve ons de Heere genade om ook in dezen weg in Zijn doen te berusten.
Namens den Kerkeraad,
H. VAN LAAR, Scriba.

Men verzoekt ons uit Leeuwarden in „De Wekker” mede te deelen, dat het adres van den Kerkeraad der Christ. Geref. gemeente te Leeuwarden is:
H. Tiemersma, Scriba, Molenpad, U., 59.

Sliedrecht, 25 Mei 1914.
Gisteren maakte onze geachte Leeraar, de WelEerw. Heer Ds. D.J. Barth, der gemeente bekend, dat Z.Eerw. met volle vrijmoedigheid voor de roeping naar Sneek had mogen bedanken.
Aangezien het voorrecht dat de Heere de gemeente nog weer beliefde te schenken groot is, verzocht een der Brs.-Ouderllngen de gemeente te zingen Ps. 103 : 1.
Geve de Heere, dat Leeraar en gemeenten nog lang ten zegen voor elkander mogen wezen”.
Namens den Kerkeraad,
C. KLEIN, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Kerkelijke berichten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 mei 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken