Bekijk het origineel

Boekaankondiging en recensiën

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Boekaankondiging en recensiën

2 minuten leestijd

De najaarscatalogus voor Zondagschool-uitgaven van G.F. Callenbach te Nijkerk is verschenen, en biedt, gelijk we dit van dezen Uitgever gewoon zijn, een rijke voorraad van boekjes en boeken voor kleine en grootere kinderen. Historische verhalen, Bijbelsche prenten, kaarten, enz. Hieronder ziju ook vele nieuwe uitgaven van verschillende prijzen. We hopen nader op een en ander terug te komen. Voorloopig noemen we: „Jan van Diemen” en „de Speelman op den Wilgenburch” van den gevierden, algemeen beminden schrijver E. Gerdes (prijs f 0.90 per stuk). Onze jongens en meisjes kennen Gerdes, die in al zijn kinderboeken heeft bewezen hen te kennen.
Men vrage vooral de catalogus der Zondagschooluitgaven bij dezen uitgever aan en men zal zich verbazen over de lage prijzen, die C. stelt, als men minstens 25 stuks (ook gesorteerd) of voor minstens f 10.— besteld; — slechts de helft van den prijs wordt dan in rekening gebracht.
De prijzen der boeken en boekjes, die C. aanbiedt, loopen van vijf tot honderd en veertig cents. Gerekend met de illustraties der groote en kleine boeken, die den uitgever heel wat geld moeten kosten, verwacht hij zeker groote bestellingen.
Worde hij in die verwachting niet teleurgesteld!


Handboek voor de Heilige Geschiedenis door Dr. P.H.E. Sillevis Smitt. Dit degelijke werk van Prof. Smitt, nadert zijn voltooiing. Geraamd op 20 afl., zal de omvang van dit werk iets grooter worden. Doch de meerdere 10 vellen druks zullen den inteekenaren voor den geringen prijs van 75 ct. worden bijgeleverd. Zoodra het boek compleet is, wordt de prijs verhoogd. Wie zich bevoordeelen wil, teekene spoedig in. Bij ieder solieden Boekhandelaar bestaat daartoe gelegenheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 november 1914

De Wekker | 4 Pagina's

Boekaankondiging en recensiën

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 november 1914

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken