Bekijk het origineel

Vloeken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vloeken

2 minuten leestijd

Er is in den laatsten tijd heel wat gesproken en geschreven over bet vloeken in ons leger. Ook in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is hierover het woord gevoerd. Ieder, die ook nog maar eenige eerbied heeft voor God en Zijn heilige Wet moet het smarten en ergeren, dat er voortdurend oorzaak is tot klagen over dat schandelijk vloeken. Zich daar tegen verzetten durven sommigen nog noemen in strijd te zijn met de vrijheid, volgens welke ieder, zoo zegt men, zich moet mogen uitdrukken, gelijk hij het verkiest.
Met zulk eene opvatting van het woord vrijheid kan men van daag het vloeken en morgen het doodslaan wel willen goedpraten.
Nu zooveel jonge mannen door de mobilisatie in dienst zijn, is het voor hen die van christelijken huize zijn, iets vreeselijks, als men dag aan dag onder dat vloeken en lasteren van Gods heiligen Naam moet verkeeren.
Tegen het smaden en lasteren van Overheidspersonen wordt gewaakt en straf bedreigd. Majesteitschennis wordt zwaar gestraft, wat goed is ook. Maar waarom dan een vrijbrief uitgereikt aan vloekers, en verachters van Gods heiligen Naam! Wat hebben de menschen aan dat vloeken ? Wat voordeel biedt het hun? Of moet dit een bewijs zijn van voorbeeldige opvoeding ?
Moet men, als men bijvoorbeeld boven anderen geplaatst is in rang, dan door vloeken zijn gezag handhaven ? „De spraak maakt u bekend, wie gij zijt,” hoorden we eens iemand tegen een vloeker zeggen. En zoo is het.
Geweldige baat en vijandschap tegen God is het, wat hun mond zulke gruwelijke woorden doet spreken. Sommigen zijn zoo aan het vloeken gewoon, dat zij haast niet meer spreken kunnen zonder vloeken.
Toch is er geen zonde zoo onverschoonlijk en geen zonde zoo gruwelijk, waarom God de Heere in Zijn heilige Wet zegt, dat hij niet onschuldig zal houden, die Zijnen Naam ijdelijk gebruikt.
De regeeringen in alle rangen, die zulks straffeloos toelaten zijn voor God verantwoordelijk. Aller christenen roeping is, om tegen de snoode ontheiliging van Gods Naam te protesteeren, de anderen daar tegen te waarschuwen. De eerste openbare vloeker onder Israël werd op Gods bevel gesteenigd. Dit voorbeeld is waarschuwend en blijft waarschuwend voor alle volgende eeuwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1915

De Wekker | 4 Pagina's

Vloeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 juni 1915

De Wekker | 4 Pagina's

PDF Bekijken